‘Ulusal Genç İstihdam Stratejisi ve Eylem Planı (2021-2023)’ Genelgesi yayımlandı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın kaleme aldığı 'Ulusal Genç İstihdam Stratejisi ve Eylem Planı (2021-2023)' konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

‘Ulusal Genç İstihdam Stratejisi ve Eylem Planı (2021-2023)’ Genelgesi yayımlandı

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’nde, dünya ekonomisindeki sorunlar, iş gücü piyasalarının yapısı ve Kovid-19 salgını gibi olumsuzluklar nedeniyle küresel büyümenin kırılgan bir yapı sergilediği bildirildi. Genelgede, Türkiye’nin yüksek gelir düzeyine sahip ekonomiler arasında hak ettiği yeri alabilmesi için kimi stratejilerin belirlenmesi ve belirlenen hedeflere ulaşılmasını sağlayacak eylemlerin uygulanması gerektiği belirtildi. Genelgede şu ifadelere yer verildi:

“Bu itibarla Ekonomi Reformları Eylem Planı’nın ‘İstihdam’ üst başlığı altında yer alan ilgili tedbir doğrultusunda iş gücü piyasalarının ihtiyaçları, sorunları ve beklentileri dikkate alınarak gençlerin istihdamının önündeki engellerin ortadan kaldırılması, mevcut ve gelecekteki iş gücü piyasasına katılımları için geniş beceri ve bilgi yelpazesi geliştirmeleri amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın koordinasyonunda kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler ile iş birliği içinde hazırlanan Ulusal Genç İstihdam Stratejisi ve Eylem Planı (2021-2023) Bakanlığın resmi internet sitesinde (www.csgb.gov.tr) yayımlanacaktır. Ulusal Genç İstihdam Stratejisi ve Eylem Planı (2021-2023) kapsamında yürütülecek çalışmalarda ihtiyaç duyulacak her türlü destek ve yardımın ilgili kurum ve kuruluşlarca yerine getirilerek alınan kararların hassasiyetle uygulanması konusunda gereğini rica ederim.”

'Barınamıyoruz' diyen öğrenciler: Bizleri sayılara indirgemeyin, biz 7 milyonuz İlginizi Çekebilir 'Barınamıyoruz' diyen öğrenciler: Bizleri sayılara indirgemeyin, biz 7 milyonuz Kuryeliğe ilgi artıyor: En büyük nedenlerden biri işsizlik İlginizi Çekebilir Kuryeliğe ilgi artıyor: En büyük nedenlerden biri işsizlik