Aytunç ERKİN
Aytunç ERKİN

Fatma Şadiye Toptani…

ÖĞRETMENLER “KÖŞK” İÇİN MÜCADELE EDİYOR

1876 yılında 1. Meşrutiyet ilan edilir… 1877'de açılan Osmanlı Mebusan Meclisi'nin 141 üyesinden biri de Arnavutluk temsilcisi Esat Toptani Paşa'dır. İstanbul'da Fatma Şadiye Hanım ile evlenir ve 1863'te Tuğlacıbaşı'ndaki köşke taşınırlar. Bahçe girişinin sağ tarafında uzun bir bölüm yaptırır. Bu bölümün altı büyük odasından en sonundaki at ahırıdır.

Esat Toptani Paşa kim mi? 2. Abdülhamit'e tahttan indirilme kararını bildirenlerden biri! 1918 yılında Arnavutluk'a gider. Çünkü kral olmak istemektedir. Mücadelesinde Ahmet Zağa'ya yenilir, Paris'e geçer. 1925 yılında bir Arnavut tarafından öldürülür.

Esat Toptani Paşa ve Fatma Şadiye Toptani çiftinin çocukları yoktur. Fatma Şadiye Toptani kocasını kaybedince, Beyoğlu'nda başka bir eve taşınır. 1949 yılında zamanın valisi Fahrettin Kerim Gökay'la görüşür ve köşkle ilgili yapmak istediklerini anlatır. Toptani, köşk ve araziyi 12 Kasım 1952'de İstanbul vilayeti birleşik idaresine İstanbul muallimler yurdu olmak kayıt ve şartı ile devreder.

Tapu senedinde yazan cümle aynen şöyle: “Tamamı Fatma Şadiye Toptani namına kayıtlı iken hibe etmiştir. Mezkur gayrimenkul muallimler yurdu olmak ve ileride İstanbul Belediyesi ile Özel İdare ayrıldığı takdirde Özel İdare'ye ait olmak üzere hibe edildiğinden tescil edilir.”

1960'ta, Öğretmenler Dinlenme Yurdu olur…

1967'den bu yana da… Şartlı bağışlanan arazi ve köşkün işletmesi, İstanbul İl Özel İdare Müdürlüğü ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan protokolle Kamu Yararına Çalışır Türkiye Emekli Öğretmenler Derneği'ne bırakılır.

1991'de ise Öğretmenevi olarak hizmet verir.

Bugün… Türkiye Emekli Öğretmenler Derneği bünyesinde amacına uygun olarak işletme sürdürülüyor.

Ancak…

Fatma Şadiye Toptani

Sultan Selim Han Vakfı devrede

Fatma Şadiye Toptani Köşkü, 29 Ocak 2020 tarihinde Sultan Selim Han-ı Kadim Vakfı'na devredildi. Vakıf diyor ki: “Köşk, Maliye Hazinesi'ne kayıtlı iken 5737 Sayılı Kanun'un 30. Maddesi gereğince Sultan Selim Han-ı Kadim Vakfı'na tescil edildi…”

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul 2. Bölge Müdürlüğü de 20 Mayıs 2020'de vakfın aldığı bu tapuya dayanarak köşkün bir ay içerisinde tahliye edilmesini ister.

Süreç devam eder…

Türkiye Emekli Öğretmenler Derneği Başkanı Erdoğan Kadir Karadeniz, Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy'la Ankara'da görüşmeye gider. Dernek, köşkte işgalci olmadıklarını, 1967 yılında Özel İdare'yle yapılmış protokole göre köşkte kalmaya devam etmek istediklerini iletir.

Sonuç çıkmaz.

Mahkeme başkanı ve üyeler değişti

Bir aylık zaman dolarken, Türkiye Emekli Öğretmenler Derneği, İstanbul 4. İdare Mahkemesi'ne ‘tahliyenin durdurulması” için dava açar.  4. İdare Mahkemesi, 7 Temmuz 2020'de ara karar verir ve tahliye istemini durdurur! Vakıflar'dan ellerindeki belgeleri ister… Vakıflar Genel Müdürlüğü de tahliye istemini bir üst mahkemeye taşır… 7 Ağustos 2020'de İstanbul 10. Bölge İdare Mahkemesi de Türkiye Emekli Öğretmenler Derneği lehine karar verir. Kararın son cümlesi şöyledir: “Oybirliğiyle ve kesin olarak tahliye isteminin durdurulmasına…”

Dava artık esastan görüşülecektir.

Bu arada…

İstanbul 4. İdare Mahkemesi'nin başkanı değişir. Mahkeme, 20 Ağustos 2020'de bu kez işin içeriğine girmeden Türkiye Emekli Öğretmenler Derneği'nin ‘tahliyeyi durdurma istemini” incelemeksizin reddeder!

Unutmayın: 4. İdare'nin hakimi değişti!

Öğretmenler Derneği de bir üst mahkemeye yani İstanbul 10. Bölge İdare Mahkemesi'ne başvurur. Çok ilginç bir durum daha vardır:

İstanbul 10. İdare Mahkemesi'nin üç üyesinden ikisi değişmiştir. Ve yeni itirazı yeni üyeler değerlendirir. Beş ay önce Vakıflar Genel Müdürlüğü aleyhine karar veren 10. İdare Mahkemesi 28 Ocak 2021'de Vakıflar lehine görüş bildirir!

SONUÇ: Türkiye Emekli Öğretmenler Derneği kararı Anayasa Mahkemesi'ne taşır ve Sultan Selim Han-ı Kadim Vakfı'na devredilen köşkle ilgili tapu devrinin iptalini de ister!

Loading...