İki kurumdan emeklilik mümkün mü?

1992 yılından 2011 yılına kadar 4/a hizmetlerim var. 2011 yılından sonra da 4/b hizmetim bugüne kadar devam etmektedir. Emeklilik yaşım 54. Hem 4/a hem de 4/b hizmetlerimin karşılığında iki kurumdan ayrı ayrı emekli maaşı alabilir miyim? Ahmet Aydoğan

Sosyal güvenlik sistemimizde “teklik ilkesi” geçerli olup, kişilerin aynı anda tek bir statüde sigortalı ve bazı istisnai durumlar hariç tek bir sigortalılık statüsünden emekli olmaları mümkün olabiliyor.

Birden fazla sigortalılık kapsamında prim ödemesi olanların hizmet süreleri de, aynı tarihlere rastlamamak kaydıyla emekli olurken birleştiriliyor. Son 7 yıllık (2520 günlük) fiili prim ödemesi içinde prim ödemesi fazla olan sigortalılık statüsünden, prim günlerinin eşit olması halinde ise son sigortalılık statüsünden, o sigortalılık statüsünün şartlarıyla emekli aylığı bağlanıyor.

Bu bağlamda, 4/a (SSK) ve 4/b (Bağ-Kur) kapsamındaki hizmet süreleriniz için ayrı ayrı emekli aylığı bağlanması mümkün olmaz. 4/a ve 4/b kapsamındaki hizmetleriniz birleştirilir ve emekli aylığınız birleştirilmiş hizmet süreleriniz üzerinden hesaplanarak bağlanır.

Yapılandırmadan yararlanabilir miyim?

İşe başlama tarihim 1 Kasım 2006. SSK primim sadece 2 ay ödendi. Sonrasında hep sigortasız çalıştım. Şu anda işsizim ve sağlık yardımını babam üzerinden alıyorum. Yapılandırmadan yararlanabilir miyim? Diyelim yararlandım ve prim günlerimi ödedim, babam üzerinden sağlık yardımı almaya devam edebilir miyim? A. Yunik

7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun;

4/b (Bağ-Kur) kapsamında zorunlu sigortalı olanların,

İsteğe bağlı sigortalıların,

5510 sayılı Kanunun ek 5. (tarım sigortalıları) ve ek 6. maddeleri (taksi ve dolmuş şoförleri…) kapsamında sigortalı olanların,

Genel sağlık sigortalılarının,

prim borçlarının yapılandırılmasına ve Bağ-Kur tescili yapılmış olup da prim borcu nedeniyle sigortalılık süreleri durdurulmuş olanlara, durdurulan sigortalılık sürelerini ihya etmelerine (yeniden canlandırma/kazanma) imkan sağlıyor. Sigortasız çalışılan dönemlerin borçlanılmasına ya da geriye dönük primleri ödenerek sigortalılık süresi kazanılmasına imkan sağlamıyor.

Yedek subay ikramiyesi için nereye başvurmalıyım?

17 Ağustos 2021 tarihli yazınızı okudum. Ben 2017 Nisan ayında emekli oldum. 01.08.1987-31.07.1988 tarihleri arasında yedek subay olarak görev yapmıştım. Buradan bana 383 gün prim geldi, yıpranma payı ile birlikte. Başka 4/c prim günüm yok. Yazdığınız gibi bu süre için ikramiye alabilir miyim ve nasıl alırım? Nevzat Başaran

Yazımda da belirttiğim gibi, sizin gibi birleştirilmiş hizmet süreleri üzerinden emekli aylığı bağlananlara, 4/c (Emekli Sandığı) kapsamındaki hizmet süresinin sadece yedek subaylık hizmeti olması halinde, 1 tam yıllık süre için emekli ikramiyesi ödeniyor.

4/c kapsamındaki hizmet süreniz sadece yedek subaylık döneminize ilişkin olduğundan, bir yıllık hizmet süreniz için emekli ikramiyesi alırsınız. Bunun için yazılı olarak SGK Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığı'na başvurmalısınız.