Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
Bursa’da hava kirliliği ulusal sınırın 5 kat üzerinde
Bursa’da hava kirliliği ulusal sınırın 5 kat üzerinde
Yasal düzenlemelere göre hava kirliliği, PM10 ulusal sınır değeri yılda en çok 35 gün aşılabilir olmasına karşın, Bursa’da yüzlerce kez aşıldığı ortaya çıktı.
Halil ATAŞ
Yaşam 30 Ekim 2018 - 10:51

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kayıhan Pala, “Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı’nın (IARC), Hava kirliliğinin akciğer kanserine neden olduğunu ve mesane kanseri riskini arttırdığı” görüşüne yer verdi.

KİRLİLİK 5 KAT ARTTI  

“Havaların soğuması ile birlikte, Bursa'da sanayi tesisleri yüzünden zaten kirli olan hava evsel ısınma amacıyla kömürün kullanılmasının etkisiyle daha da kirlendi ve hava kirliliği Bursa'da yaşayanların sağlığını tehdit eder hale geldi. Dün akşam Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hava izleme istasyonu verilerine göre partiküler madde (PM10) konsantrasyonu metreküpte 200 mikrogramı aştı. PM10 için yıllık ortalama sınır değer DSÖ tarafından 20 (mikrogram/mᵌ)  kabul edilirken, 2018 yılı için ülkemizde kabul edilen ulusal sınır değerimiz 44'tür. Bursa'da partikül madde nedeniyle gözlenen hava kirliliği DSÖ sınır değerini 10 kat, ulusal sınır değerimizi ise neredeyse 5 kat aşmış durumdadır” diyen Prof. Dr. Kayıhan Pala şöyle devam etti.

bursa-hava-kirliligi-shutter

HALA BİR EYLEM PLANI YOK 

“Bursa'da PM10 kirliliği özellikle son yıllarda çok ciddi bir sorun olarak karşımızda durmaktadır. Yasal düzenlemelere göre PM10 ulusal sınır değeri yılda en çok 35 gün aşılabilir olmasına karşın, Bursa'da yüzlerce kez aşılmaktadır. Anımsanacağı gibi PM10 düzeyi Bursa'da 2016 yılında 151 kez aşılmış ancak Valilik ve Belediye Başkanlığı bu konuda her hangi bir eylem planı yürürlüğe koymamıştı.”

MESANE KANSERİ RİSKİ VAR

“Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC), 2013'de hava kirliliğinin akciğer kanserine neden olduğunu ve mesane kanseri riskini arttırdığını açıklamıştı. Partiküler maddeler (PM), hava içerisinde asılı olarak bulunan katı ve sıvı parçacıkların karışımından oluşan, aerodinamik çapları 10 µm den daha küçük olan partiküller olarak tanımlanmaktadır.

Partiküler madde; gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde kentleri etkileyen en önemli kirleticilerden biridir. Özellikle kalp akciğer ve solunum sistemleri başta olmak üzere çok çeşitli sağlık sorunlarına yol açar. Kısa dönem maruziyette; kalp ve solunum sistemi kaynaklı hastane başvurularında artışa, astım ataklarında artışa, yüksek ölüm hızlarına ve iş günü kayıplarına neden olmaktadır. Uzun dönem maruziyette ise; serebrovasküler, kalp ve solunum yolu hastalıkları nedeni ile ölümlere, akciğer kanserinde artışa, çocuklarda astım ve bronşit insidansında artışa, erişkinlerde KOAH insidansında artışa neden olmaktadır. Ayrıca erken doğum, tip II diyabet ve yüksek kan basıncına neden olmaktadır.”

kayihan-pala

HALK İVEDİ UYARILMALI  

“Bursa'da kenti yönetenlerin (Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyeleri) ivedi olarak halkı uyarması ve hava kirliliğinin azaltılmasına yönelik önlemleri alması gerekmektedir. Alınması gereken önlemler bir çok kez dile getirilmiş olmasına karşın, her hangi bir girişimde bulunulmaması; başta çocuklar olmak üzere Bursa'da yaşayan yurttaşların hastalanmasına ve erken ölmesine seyirci kalınmasına yol açmaktadır.”