Reklamsız Sözcü

Kamuda çalışan işçi sayısı geriledi

DİSK/Genel-İş Sendikası Araştırma Dairesi tarafından yapılan Aralık ayı ‘Emek Araştırması-Kamu İstihdam Raporu’ sonuçları açıklandı.

android-time 15:50 24 Aralık 2015
Kamuda çalışan işçi sayısı geriledi
DİSK/Genel-İş Sendikası Araştırma Dairesi tarafından yapılan Aralık ayı ‘Emek Araştırması-Kamu İstihdam Raporu’ sonuçları açıklandı.

Emek Araştırması-Kamu İstihdam Raporu’na göre kamu sektöründe istihdam edilen işçi sayısı yüzde 3,4 geriledi. Kadrolu işçi sayısı ise yüzde 4,6 düştü. Kadrolu işçi sayısı düşerken, geçici işçi sayısı arttı. Sözleşmeli personel sayısındaki artış oranı, memur sayısındaki artış oranının yaklaşık beş katına ulaştı.

Fofo: Shutter

Belediyelerde kadrolu işçi sayısı yüzde 13 düştü. Yerel yönetimlerde toplam istihdam düştü. En fazla düşüş ise kadrolu işçi statüsünde çalışanlarda oldu. Memur sayısı düşmüş, sözleşmeli personel sayısı kat ve kat arttı.

Genel hizmetler işkolunda çalışanlar ise taşerona mahkûm. İşçileşme süreci hızlandı. Toplam istihdam içerisinde işçilerin oranı yüzde 67,1'i buldu. Belediye hizmetleri, genel temizlik, çevre düzenlemesi ve bakımı faaliyetleri, itfaiye hizmetleri, cenaze hizmetleri ve konut işleri gibi işleri kapsayan genel hizmetler işkolunda çalışanların çoğunluğunu taşeron işçiler oluşturdu. Toplam istihdam içerisinde ücretli ve yevmiyeli olarak çalışanların sayısı arttı. İşsizlik ve kayıtdışı istihdamda artış görüldü.

DİSK/Genel-İş Sendikası Araştırma Dairesi'nin raporun sonuç bölümünde şöyle denildi:

“Türkiye işçi sınıfı güvencesiz, esnek ve kuralsız çalışma koşullarının giderek arttığı, taşeronlaşmanın yaygınlaştığı, sendikalaşma olanaklarının giderek azaldığı, çalışma yaşamının emekçiler açısından kötüleştiği bir süreci yaşamaktadır. Maliye Bakanlığı BÜMKO Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Kamu Sektörü İstihdam III. Dönem (Eylül 2014-Eylül 2015) verilerine göre kamuda işçi statüsünde çalışanlar bakımından gerilerken güvencesiz çalışma biçimlerinin yaygınlaşmıştır. Önümüzdeki süreçte de bu politikaların giderek yaygınlaşacağı görülmektedir. Hükümet tarafından hazırlanan Orta Vadeli Program (2015-2017) ile kıdem tazminatının fona devriyle gaspı, işçi kiralanmasının önünü açan özel istihdam bürolarının yetkilerinin genişletilmesi, işverenlerin işçi üzerindeki keyfiyeti anlamına gelen esnekliğin özellikle gençler üzerinden yaygınlaştırılması ve kamu emekçilerinin iş güvencesinin ortadan kaldırılmasını hedefleyen stratejiler gündemdedir. Eylem programında ise uzun çalışma süreleri, düşük ücret dayatması, taşeronluk, güvencesiz çalışmanın yaygınlaştırılması temelinde şekillenen istihdam politikaları egemendir. Emeğe yönelik saldırıların şiddetlenerek arttığı bu sürece dur demek bizlerin öncelikli görevidir. “

Raporda öncelikli talepler ise şöyle sıralandı:

“Kamuda güvencesiz çalışma biçimlerine son verilmelidir. Emeğin değerini düşüren taşeronlaştırma türü uygulamalar durdurulmalı; belediye çalışanlarının nitelikli hizmet üretmesi için nitelikli çalışma koşulları temel istihdam ilkesi olarak belirlenmelidir. Kamu hizmetlerinde çalışan bütün taşeron işçilere kadro verilmelidir. İş güvencesi hakkı tüm çalışanları kapsayan bir hak olarak düzenlenmelidir. Taşeron işçilerin sorunlarının çözümü için İş Kanunu'nun 2. maddesi uygulanmalı ve keyfi uygulamalar, başta kamu sektöründe olmak üzere cezalandırılmalıdır.”

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more