Aşı yalanı

Yazı yazıyorsan…
Kitap yazıyorsan…
Eleştirilmeyi kabul edecek­sin!
“Saklı Seçilmişler” kita­bıma kimi eleştiriler geliyor. Ne güzel. Tartışalım. Farkın­dalık yaratalım.
Ancak…
Türkiye'de okumadan “eleştiri yapma” hastalı­ğı virüs gibi yayılıyor!
“Saklı Seçilmişler” kita­bının tanıtımı için sosyal medyada yapılan üç-dört cümle üzerinden “tenkitler” yapılıyor!
500 sayfalık araştır­mayı sadece sosyal med­yada okudukları üzerinden “eleştiriyorlar!” Konuyu getirip aşıya-bebek sağlığına dayıyor; beni “aşı düşmanı” gösteriyorlar! Ayıp.
Lütfen önce şu kitabı okuyun
Temelsiz eleştiri sadece bu kitapla başıma gelmedi. “Be­yaz Türklerin Büyük Sırrı, EFENDİ” kitabımı yazdım. Kimileri başladı:
– “Sabetayist düşmanlı­ğı yapıyor!”
– “Anti-semitik!”
Peki, okudunuz mu kitabı? Hayır!
Adı lazım değil; birinin şiirini kitaba koydum. Kitapla ilgili söylemediğini bırakma­dı! Yazdıklarımdan kuşkuya düştüm; açtım telefonu sordum; “arkadaş sahiden sen bu kitabı okudun mu?” Okumamıştı! Bir güvendiği arkadaşı anlatmıştı! Bu kişi Türkiye'de “eleştirmen” diye tanınıyor!
Bir gün yemekteyiz… Spi­ker arkadaş “Efendi” kita­bıyla ilgili bilindik “tenkitleri” tekrarlamaya başladı. Kitabı okuyan arkadaş dayanama­yıp sordu, “kitabı okudun mu?” Okumamıştı!
Bugün… Benzerleri sosyal medyada…

“Sol” portal

Adını yazmıyor… Hangi ilaç şirketinin elemanı olduğu ortaya çıkmasın istiyor her­halde!
Arkasını dayamış bir “sol” portala demediğini bırakmıyor.
Konu, aşılar!
Peki… “Saklı Seçilmiş­ler” kitabımda ne yazdım:
Aşı, küresel ilaç şirketle­rinin üzerinde çok durduğu konu! Aşı konusunda sürek­li telkinlerde bulunmaları, hükümetleri nezdinde lobi faaliyetleri yürütmele­ri ve özellikle Afrika ülkeleri ile İslam coğrafyasında faaliyet göstermelerinin sebebi ne?
İnsan severlik mi? Para mı? Ya da…
Bütün dünyada aşılar konu­su dokunulmaz. Ne tartıştırı­yorlar, ne konuşturuyorlar!
Aşı konusu tabu! Aşıların güvenirliğini, etkinliğini gündeme getirmek iste­yenler aforoz ediliyor.
Kuşkusuz bütünüyle ‘aşılar­dan uzak durun' diyemem.
Ama. Aşı konusunda ‘çok dikkatli olun' demek zorunda­yım!
Bakınız…
ABD'de bir bebek 6 yaşına kadar toplam 49 doz ve 14 çeşit aşı oluyor.
Türkiye'de farklı değil; 17 çeşit aşı yapılıyor bebeklere!
Hepsini yaptırmak şart mı? Örneğin… MMR (kıza­mık, kabakulak, kızamıkçık) karma aşısı ilk defa 1975'te ABD'de uygulandı ve (Türkiye dahil) dünyaya yayıldı. Ama… Japonya gibi ülkeler son­ra bundan vazgeçti! Ço­cuklarda erken yaşta diyabet/ şeker hastalığını tetiklediği ortaya çıktı. Verem aşısı BCG de aynı etkiye neden oluyor­du! Ya diğerleri? Yararlı mı zararlı mı?
Türkiye'de bir yaşına gelmeden ölen/bebek ölüm hızı (istatistik rakamları ne kadar düşük gösterse de) 2013'te binde 10.8'den 2014'te binde 11.1'e yük­seldi…”
Yani…
“Saklı Seçilmişler” kita­bı, ‘aşı'ya değil, ilaç şirket­lerinin dayattığı aşı tabusu­na karşı…
Yoksa, mutlaka tartışalım; hakikati hep birlikte bulalım, mutlu olurum…

Kimi savunuyorsunuz

Okumadan “çamur atıyor­lar” demeliyim ya, neyse.
Kitaptan devam edeyim:
“Ülkemizdeki bütün ölümle­rin yaklaşık yüzde 30'unu bebek ölümleri oluşturuyor.
Dünyada bebek ölüm hı­zında Müslüman ülkeler başı çekiyor.
Tesadüf mü? Cahillik mi?
Türkiye'de Anayasa Mah­kemesi'nin ‘rıza olmaksızın aşı yapılamayacağına' iliş­kin gerekçeli kararı var…
Aşıların iyi araştırma yapılmadan, yeterli testler­den geçirilmeden piyasaya verildiği hep tartışılan önemli bir konu. Çünkü…
Dünyada aşılar üzerine karar veren hiçbir kuruluş, ‘aşıların iki yıl içindeki yan etkileri üzerinde çalışma yapılmadığı' iddiasına doyu­rucu yanıt veremedi hala! Bu nedenle belli yıllarda kullanı­lan (rota virüs veya thime­rosal gibi) aşılar hakkında şikayetler çok artınca piyasa­dan çekildi…”
ABD'li ünlü aktör Robert De Niro'nun, çocuk aşıları konusunda haber yapacak gazetecilere 100 bin do­lar ödül vermeyi teklif ettiğini yazdım. “Vay efendim” öyle dememişmiş! Komik. Dr. Andrew Wakefield'ın yönetmenliğini üstlendiği 2016 yılı yapımı aşı yalanla­rını gösteren “Vaxxed” adlı belgesele destek vermedi mi? Mesele sadece Robert De Niro'nun oğlu mu?
Aşılar yüzünden çocuk­ları zarar gören aileler ABD'de “Nesilleri Kur­tarma Grubu” oluşturdu. Aralarında 200 bin dolar toplayarak aşı ile otizm bağlantısını araştıran in­celeme yaptırdılar. Korkunç sonuçları kitapta yazıyor, aç, oku! Hâlâ sosyal medya üzerinden “laf sokma” oyunu oynuyorsun!
Açıp okuyunuz… ABD eski Savunma Bakanı Donald Rumsfeld'in başkanlığı­nı yaptığı ilaç devi Gilead Sciences “kuş gribi” abartı­sıyla dünyaya neler yaptı? Sa­dece bu grip için Türkiye, 350 milyon dolarlık aşı ithal etti!
Demem o ki:
Kimileri ise “sol” mas­ke altında küresel aşı oyunları­nın üzerini örtmeye çabalıyor!
Eko-emperyalizm umurların­da değil.
Gıdanın siyasi-politiği umu­runda değil.
Gevezelik yapıyorlar…
Bilmiyorlar ki:
Haksız eleştiri gizli bir övgü­dür aslında!

Loading...