Yarım kalan gökdelen için bakanlık devreye girdi

Hattat Grubu'nun 16 yıl önce “Türkiye’nin Eyfel Kulesi” olarak tanıttığı ve yapımı yarım kalan Maslak'taki gökdelenin inşaatı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı devreye girdi. İBB'den defalarca dönen, imara aykırılıkları nedeniyle mahkeme kararları ile durdurulan proje için bakanlık tarafından hazırlanan plan ile yarım kalan otel, AVM, rezidans inşaatın önü açıldı. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi uyarınca re’sen onaylanan planda gökdelenlerin yüksekliği 45 kat olarak belirlendi.

Yarım kalan gökdelen için bakanlık devreye girdi

İstanbul Maslak’taki 11 dönümlük arazi üzerinde Hattat Grubu’nun 2003 yılında “İstanbul'un Eyfel Kulesi'ni yapıyoruz” sloganı ile tanıtımını yaptığı “Diamond of İstanbul” projesi imara aykırı inşaatı nedeniyle yıllardır tartışma konusuydu.

İmar planları siluete takıldığı için İBB Meclisi'nden defalarca dönen, mahkeme kararları ile planları iptal edilen ve mühürlenerek yarım kalan gökdelen projesine tamamlamak isteyen Hattat Holding, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne 2016 yılında bir protokol ile 18 arsa tahsis etmişti.

Tahsis ettiği 3 arsanın dönemin İBB Başkanı Kadir Topbaş’ın Büyükçekmece'deki villasının yanında bulunması tartışma yaratmıştı. Buna rağmen İBB'de projenin iptali gündeme gelince  Hattat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hattat'ın İBB yöneticilerine yazdığı mektupla arsaların kendine zorla aldırıldığını belirterek imar haklarının verilmesini istemesi uzun süre tartışılmıştı.

53 KATLI OLACAKTI

11 dönümlük arazi üzerinde 53 kat olarak  tasarlanan proje, 3 blokta 380 odalı otel, 90 rezidans, 57 bin 90 metrekarelik AVM, 578 ofis, 1400 araç kapasiteli otoparktan oluşuyordu.

RE'SEN ONAYLANDI

Tartışmaların odağındaki mühürlü proje yeni imar planı ile tekrar gündeme geldi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı parsel için hazırlanan yeni imar planlarını Cumhurbaşkanlığı 1 No'lu Kararnamesi  kapsamında 19 Kasım 2019 tarihinde re'sen onaylayarak 27 Kasım günü askıya çıkardı. Plan raporunda parseldeki imar planlarının yapım ve mahkeme süreci anlatıldı. Son olarak Büyükdere Caddesi üzerindeki parsele ilişkin  2011’de onaylanan üst ve alt ölçekli imar planlarının  İstanbul 7. İdare Mahkemesince iptal edildiği kaydedildi. İptal işlemine ilişkin temyiz talebinin de  Danıştay 6. Dairesinin 10 Eylül 2018 tarihli kararıyla reddedildiği ifade edildi. Böyle parsel plansız kaldı.

2017'DE RUHSAT VERİLDİ

Raporda, imar planlarına ilişkin olarak AKP yönetiminde iken İBB’den alınan ruhsatlara bir dava açılmadığı belirtilerek proje için düzenlenmiş 29 Eylül 2017 tarihli ruhsatın geçerli olduğu aktarıldı.  Parselde İBB tarafından onaylanan projelere göre imalat işlemleri yapıldığı ifade edilerek “Söz konusu alana ilişkin hazırlanan proje; Maslak bölgesinin ve aynı zamanda İstanbul ilinin değerine ve markasına büyük katkı sağlayacak nitelikte önemli bir yatırımdır” denildi.

CUMHURBAŞKANI KARARNAMESİ İLE PLAN

Cumhurbaşkanlığı 1 No'lu kararnamesinin 97. maddesinin “h” bendindeki “….. kamu veya özel sektör tarafından gerçekleştirilecek olan yatırımlara ilişkin olarak ilgililerince hazırlandığı ve hazırlatıldığı halde yetkili idarece 3 ay içinde onaylanmayan …… imar planlarını, parselasyonlarını ve değişikliklerini ilgililerin Valilikten talep etmesi ve Valiliğin Bakanlığa teklifte bulunması üzerine onaylanmak ……” hükme atıf yapılarak mahkeme kararının uygulanması mecburiyeti ve alanın plansız kalmaması için imar planı yapma zorunluluğunun doğduğu kaydedildi.

45 KAT SINIRI

Yeni planda çevre imar ve yapılaşma koşulları dikkate alınarak parsel “Ticaret Alanı” olarak düzenlendi. Ticaret alanında yapılacak olan yapının Türkiye’nin ilk yüksek katlı çelik binası niteliğini taşıyacağı, kullanılacak teknoloji itibari ile de inşaat sektörüne önemli bir yapısal değer katacağı gibi İstanbul için de marka değeri taşıyacağı ifade edildi. Kat yüksekliği de plan üzerinde 45 kat olarak gösterildi.

300 ARAÇLIK OTOPARK İBB'YE

Planlama alanında 2017 tarihli yapı ruhsatı ekindeki onaylı projelerine uygun olarak en az 300 araçlık otopark da İBB'ye devredilecek. Yenikapı-Hacıosman Metrosu'nun Ayazağa-İTÜ İstasyonundan söz konusu parseldeki yapı ile arasındaki  bağlantıyı sağlayan “Yaya Bağlantı Tüneli” yapılması işine ilişkin İBB ile yatırımcı firma arasında protokol bulunduğu hatırlatılarak projenin de imar planına işlendiği anlatıldı.

Loading...