Nedim Türkmen
Nedim Türkmen

Kiracılara piyango çıktı…

Yeni yılda, kapsamlı vergi düzenlemelerini içeren ilk kanun olan “7161 Sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” Resmi Gazete'de yayımlandı.
Söz konusu kanun ile yapılan düzenlemelerden bugün en önemli ve milyonlarca mesken kiracısını ilgilendiren değişikliği dikkatlerinize sunmak istiyorum.
Kira bedelinin belirlenmesinde “tüketici fiyat endeksindeki 12 aylık ortalamalara göre değişim” oranı kullanılacak. Ülkemizde yaklaşık 19 milyon mesken kiracısı mevcut. Kiracıların kabusu, her yıl yapılan kira artışları. Enflasyon ve kurların, deyim yerindeyse kükrediği 2018 yılını geride bıraktığımız bu günlerde, kiracılara yeni yıl piyangosu çıktı desek yanlış olmaz.
Kanunun 56'ıncı maddesiyle, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun kira bedelinin belirlenmesine ilişkin 344'üncü maddesinde yapılan değişiklikle kira bedelinin belirlenmesinde, üretici fiyat endeksi yerine, “tüketici fiyat endeksindeki 12 aylık ortalamalara göre değişim” oranının kullanılacağına ilişkin düzenleme yapılmıştır. Borçlar Kanunu'nun 344. maddesinin değişiklikten sonraki hali; “Tarafların yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaları, bir önceki kira yılında tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmemek koşuluyla geçerlidir. Bu kural, bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanır. Taraflarca bu konuda bir anlaşma yapılmamışsa, kira bedeli, bir önceki kira yılının tüketici fiyat endeksindeki 12 aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmemek koşuluyla hâkim tarafından, kiralananın durumu gözönüne alınarak hakkaniyete göre belirlenir” şeklini almıştır.
Bu düzenleme 01.01.2019 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANACAK?

Yukarıda yer alan ve yürürlüğe giren düzenleme ile ev sahipleri, kira artış oranlarını artık aşağıdaki şekilde hesaplayacak. Ev sahipleri kira artış oranı hesaplaması yaparken; en fazla o ay için TÜİK tarafından ilan edilen TEFE-TÜFE rakamları arasında yer alan 12 aylık ÜFE ortalaması yerine 12 aylık TÜFE ortalaması rakamını kullanacaklar. Bilindiği üzere Aralık 2018 enflasyon rakamları; 12 aylık ÜFE ortalaması yüzde 27.01, 12 aylık TÜFE ortalaması ise 16.33 şeklinde oluşmuştu.
Ocak 2019 TÜFE kira artış oranı: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan oranlara göre, Türkiye'de Aralık 2018 döneminde 12 aylık TÜFE oranı % 16.33 oldu. Açıklanan bu rakama göre ev sahipleri kiracılarına bu ay en fazla %16.33 oranında zam yapacaklar. Yeni zam oranına göre aralık ayı kira zam oranı hesaplaması şu şekilde yapılacak:
Konut kirası: 2000 lira
TÜİK TÜFE Ocak 2019 kira artış oranı: %16.33
Ocak ayı kira artış oranı tutarı: 326.60 lira
Ocak ayı kira artış oranı dahil yeni zamlı kira tutarı: 2.326,60 lira
Bu düzenleme ile kiracılara çok önemli bir avantaj sağlanmıştır.
İşyeri kiralamalarında; 01.07.2020 tarihine kadar kira artış oranları serbest bırakılmıştır. Dolayısıyla tacir ile yapılan kira sözleşmesindeki artış oranları geçerli olmaya devam edecektir.
Hükümet, işyeri kiracıları için kira stopajını kaldırarak,onlara büyük ikramiyeyi verebilir.
“Ağanın eli tutulmaz.”