‘Berberoğlu elini kolunu sallayarak Meclis’e gitmeli’

TBMM eski Başkanı Hüsamettin Cindoruk, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) CHP’li Enis Berberoğlu ile ilgili verdiği kararın gerekçesini değerlendirdi.

‘Berberoğlu elini kolunu sallayarak Meclis’e gitmeli’

Cindoruk, “AYM'nin gerekçeli kararı ile Berberoğlu'nun vekilliğinin düşürülmesine ilişkin yokluğunda gerçekleşen işlem geçersiz kalmıştır. Sayın Enis Berberoğlu, elini kolunu sallayarak Meclis'e gitmelidir” dedi ve şunları söyledi:

AYM'nin Berberoğlu kararı, gerekçesi ile örnek bir içtihat oluşturdu. Oy birliği ile alınan bu karara rağmen ortadan kalkan hükmün infazı sürmektedir. AYM, bu kararı ile vekil dokunulmazlığının parlamento imtiyazı olduğunu da vurgulamaktadır.

Yüksek Mahkeme'nin, Meclis'in çıkardığı yasa hükümlerinin iptali için verdiği kararlar kesindir. Berberoğlu'nun dokunulmazlığının varlığı ve devamı yolundaki AYM kararı itiraz edilemez, savsaklanamaz niteliktedir. Dokunulmazlığı devam eden bir vekil için infazın cezaevinde sürmesi parlamentonun da imtiyazının delinmesi anlamını taşır. Bu, Adalet Bakanlığı açısından anayasa suçu oluşturur.

Hüsamettin Cindoruk

Meclis Başkanlığı resen, milletvekilinin yasama, özlük haklarının devam ettiği yolunda bir karar almalı, infazın durdurulması için Adalet Bakanlığı'na talepte bulunmalıdır. Parlamento, bu konuya partilerüstü bir anlayış birliği içinde yaklaşırsa demokrasimiz bu alanda güçlenecektir.