Sayıştay’ın tespitleri sonrası CHP, AKP’li Başkan hakkında suç duyurusunda bulundu

Sayıştay, Manisa’nın AKP’li Yunusemre Belediyesi'nin özel kalem müdürlüğü atamaları başta olmak üzere yapılan usulsüzlükleri tespit etmesinin ardından CHP Manisa Yunusemre İlçe Başkanı Yalçın Arcak, AKP’li Belediye Başkanı Mehmet Çerçi hakkında ‘Görevi Kötüye Kullanmak’ iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Sayıştay’ın tespitleri sonrası CHP, AKP’li Başkan hakkında suç duyurusunda bulundu

Sayıştay 2019 yılı Denetim Raporu'nda, Manisa'nın AKP'li Yunusemre Belediyesi'ndeki hata ve usulsüzlüklere yer verildi.

Yayınlanan raporda özel kalem müdürlüğüne yapılan atamaların memuriyete sınavsız giriş yolu olarak kullanıldığı, özel kaleme atanan bir kişinin bir gün, diğer bir kişinin ise 5 gün çalıştırılarak memur yapıldığı, gece fonunun belediye giderlerine harcandığı ve ihale ile yapılması gereken alımların doğrudan temin yöntemi ile gerçekleştirildiği gibi hatalı konular yer aldı.

Sayıştay'ın denetim raporunda yer alan AKP'li belediye hataları üzerine CHP Manisa Yunusemre İlçe Başkanı Yalçın Arcak, AKP'li Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi hakkında ‘Görevi Kötüye Kullanma' gerekçesiyle Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

“BELEDİYEYİ DİNGONUN AHIRINA ÇEVİRMİŞLER”

AKP'li Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi hakkındaki suç dilekçesini Cumhuriyet Savcılığı'na teslim ettikten sonra Manisa Adliyesi'nin önünde partililer ile birlikte basın açıklaması yapan CHP Yunusemre İlçe Başkanı Yalçın Arcak, AKP'li belediyenin yanlışlıklarına göz yummayacaklarını dile getirdi.

Sayıştay denetim raporlarının AKP'li Yunusemre Belediyesi'ndeki gerçekleri gözler önüne serdiğini dile getiren CHP Yunusemre İlçe Başkanı Yalçın Arcak, “Sayıştay raporlarında AKP'li Belediye Başkanı Mehmet Çerçi'nin yaptığı usulsüzlükler ve hukuk tanımaz tavırları bir bir ortaya çıkmıştır. Gördük ki Yunusemre Belediyesi dingonun ahırına çevrilmiş, gelen yemiş giden yemiş.

Özel kaleme bir kaç günlüğüne atama yapıp sonra muvazaalı şekilde ataması yapılan kişilerin memur kadrolarına geçirilmesinden tutun, gecekondu fonu olarak kullanılması gereken paraların başka işlerde kullanılmasına, ihaleli olarak yapılması gereken alımların, yandaş firmalardan doğrudan temin şeklinde alınmasına, belediyeden alacaklı olan firma ve şahıslara yapılan ödemelerin, kayıt sırasına göre değil yandaşlık sırasına göre yapılmasına kadar bir çok usulsüzlük raporda mevcut.” diye konuştu.

“AKPLİ ÇERÇİ GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMIŞTIR”

CHP Yunusemre İlçe Başkanı Yalçın Arcak, yayımlanan Sayıştay raporunda AKP'li Yunusemre Belediyesi'nin 2019 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın onayı olmadan belirlenen bütçenin yüzde 10'nun aşarak borçlanmaya gittiğinin tespit edildiğini ve bu nedenle AKP'li Belediye Başkanı Mehmet Çerçi'nin ‘Görevi Kötüye Kullanma' suç unsurunun ortaya çıktığını ifade etti.

CHP'li Arcak yaptığı açıklamada, “Yunusemre Belediyesi'nin 2019 yılındaki en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin yüzde onunu geçen tutarda borçlanmaya gittiği, ancak bu borçlanma için Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayının alınmadığı görülmüştür. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 68'inci maddesinde, belediyelerin görev ve hizmetlerinin gerektirdiği giderleri karşılamak amacıyla borçlanma yapabileceği düzenlenmiştir.

Bununla beraber söz konusu maddenin devamında borçlanmaya ilişkin esas ve usuller düzenlenmiş ve bu hükümlere aykırı olarak borçlanan belediye yetkilileri hakkında, fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmeyen durumlarda 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun görevi kötüye kullanmaya ilişkin hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir. Bahsi geçen maddenin ‘e' fıkrasında ise; ‘Toplam yüzde onunu geçmeyen iç borçlanmayı belediye meclisinin kararı; yüzde onunu geçen iç borçlanma için ise meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayı ile yapabilir.” denilerek, belediyelerin iç borçlanma işlemlerini hangi usuller yoluyla yapabilecekleri ifade edilmiştir.

Sayıştay raporu uyarınca açık bir şekilde usul ve yasalara aykırı davranılarak kamu zararına neden olunmuştur. Bu sebeple Belediye Başkanı Mehmet Çerçi ve yapılacak soruşturmada tespit edilecek başkaca sorumlular açısından ‘Görevi kötüye kullanma' suçunun unsurları oluşmuştur. Bu nedenle görevi kötüye kullanma suçu kapsamında olan eylemleri gerçekleştiren Mehmet Çerçi ve tespit edilecek görevliler hakkında gerekli soruşturmanın yapılması için Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyusunda bulunduk” ifadelerini kullandı.

AKP'li belediyenin daire başkanı rüşvetten tutuklandı İlginizi Çekebilir AKP'li belediyenin daire başkanı rüşvetten tutuklandı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Loading...