Yenilemelerde ‘eksik sigorta’ya dikkat

Mart ayının ortalarından beri Türkiye’yi de etkileyen Corona virüs ile birlikte tüketicilerin sigortaya olan güven ve ilgisi daha da arttı. Fakat salgın nedeniyle kurdaki yükseliş ve stok artışları özellikle iş yeri sigortasına sahip işletmeler için yeni bir konuyu daha gündeme getirdi. O da ‘eksik sigorta.’ Sigorta şirketleri, sigortalılarını hasar olduğunda ‘eksik sigorta’ya düşmemeleri konusunda şimdiden uyarıyor.

Yenilemelerde ‘eksik sigorta’ya dikkat

Sigortacılar, işyeri sigorta poliçesi olan sigortalıların özellikle iki konuya dikkat etmeleri gerektiğini söylüyor. Bunlardan ilki, döviz kurundaki yükseliş, diğeri ise artan stoklar. Dolar kuru, salgının etkilerinin hissedilmeye başladığı mart ortasından bu yana yaklaşık yüzde 15 artmış durumda. “Peki, kurdaki yükseliş karşısında sigortalı neden dikkat etmeli?” Bunun yanıtı da gayet açık; “Çünkü işletme sahibinin yurtdışından dolar, euro ödeyerek ithal ettiği emtia, makine parkuru vb. değer kazandı ve sigorta bedeli yetersiz kaldı!” Sigortalının, salgınının etkileri henüz başlamadan kur 1 dolar = 6 TL iken 10 bin dolarlık (60 bin TL) makine ithal ettiğini ve malını sigortaladığını düşünelim. Sigorta bedeli de 60 bin TL üzerinden belirlendi. Covid-19'un etkisiyle kur, 1 dolar = 7 TL olduğunda söz konusu makinenin TL karşılığı 70 bin TL'ye yükseldi. Sigortalı, poliçesinde sigorta bedelini 70 bin TL olacak şekilde revize etmezse, olası bir hasar durumunda 60 bin TL sigorta bedeli üzerinden kendisine hasar ödenecek. Dolayısıyla yaklaşık yüzde 17 oranında hasarını eksik tazmin edecek.

STOKLAR ŞİŞTİ

Sigortalı işyeri sahipleri için Covid-19 sürecinde kurdaki artış dışında ikinci önemli konu ise ‘stok'larla ilgili. Covid-19'un etkisiyle azalan talep nedeniyle bazı üreticilerin ürünlerini sevk etme hızı yavaşladı. Dolayısıyla bu üreticilerin depolarındaki ve fabrikalarındaki stokları da şişti. Üreticinin, sözgelimi salgının etkileri henüz başlamadan deposundaki 100 birimlik emtiayı sigortacısına bildirdiğini, işyeri sigorta poliçesinde sigorta bedelinin de 100 birim üzerinden belirlendiğini; Covid-19 sürecinde stoklarındaki artışla deposundaki emtianın 200 birime yükseldiğini düşünelim. Sigortalı, mevcut koşullara göre poliçesini revize etmezse yani, sigorta bedeli 200 birim üzerinden yenilenmezse, olası bir hasar durumunda eksik sigorta ile karşılaşacak ve kendisine de düşük tazminat ödenecek.

POLİÇELER REVİZE EDİLMELİ

Covid-19 sürecinde kurdaki yüzde 15'lik artışa dikkat çeken Türkiye Sigorta Acenteleri Federasyonu (TÜSAF) Başkanı Murat Büyükçelebi, kur artışıyla  değer kazanan tüm sigortalı değerlerin, ‘zeyil'le bedellerinin artırılması gerektiği düşüncesinde. Kur artışı ile işyeri sahiplerinin yurtdışından ithal ettiği emtiaların TL bazında değerlendiğini belirten Büyükçelebi, “Bu nedenle sigortalılar yeni sigorta bedeline göre emtialarını sigorta ettirmeli ve poliçelerini yenilemeli. Aksi halde, eksik sigorta ile karşı karşıya kalır ve hasar durumunda hasarlarını yeterince tazmin edemezler” dedi.

Corona Dolar dolar kuru Euro sigorta söz Türkiye