Cumhuriyet aslını arıyor!

Bir yanda: Yaşatmak isteyenler. Öbür yanda: Asılından uzaklaştırıp dönüştürmek isteyenler. 29 Ekim “Cumhuriyeti dönüştürmek isteyenlerle daha da ilerleterek yaşatmak isteyenlerin saflaşmamasına” dönüştü. 97 yıl öncesinin 29 Ekim gününü sevenler, onu korumak istiyor. 29 Ekim gününe nefretle bakanlar, onun anlamını ve uygarlık yolunda ilerletici atılımlarını yok etmek, unutturmak peşindeler.

Cumhuriyet!

97 yaşında.

Aslını arıyor.

97 yıl önce 29 Ekim'inin hedefinde; ulusun başına “Tek adam oturtmak” için yeni Anayasa yapmak yoktu. Ordunun ve devlet ile diyanetin içine “cinlere, mucizelere, doğmalara inanmış Fetullahçı sokmak, sızdırmak,  sokulmasına ve sızdırılmasına göz yummak da” yoktu. “Darbe yapmaya kalkan Fetullahçı subaylar”, ordunun içine “bütün güçleri elinde toplayan, sözü kanun Başkan olma arzusu” taşıyanlar sayesinde sızdı, sokuldu.

Yüzde 60!

Olanı gördü.

“Lozan Hezimettir” diyenlerin beyinlerinin gerisinde ne var anladı.

Yüzde 60 uyandı.

★★★

29 Ekim, “Tarihimizi bir haneden tarihi olmaktan kurtarmak” içindi.

Akılcıydı.

Aydınlanmacıydı.

İlericiydi.

Özgürlükçüydü.

Doğmanın değil ilmin ve eleştirel aklın rehberliğini esas aldı. Bizi ilimden, gelişmeden, ilerlemeden çağlar ayırıyordu. 29 Ekim, çağlarla aramızdaki uçurumu kapatmayı hedefledi. Hukukta, eğitimde, sağlıkta, sosyal hayatta, ekonomide dogmaları terk edip atan ve yerine “eleştirel bakmayı ve ilmi koyan” laiklik bunun için anahtar yapıldı. Eğitim yenilendi; okullar “bilim ve özgür eleştirel akıl üzerine” kuruldu. Sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlarını değil “bütün dünya yurttaşları çekememezlik, açgözlülük ve öç alma duygusundan uzaklaşacak biçimde eğitilmelidir” sözünü Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk bütün dünya duysun diye söyledi.

Yüzde 60.

29 Ekim'i istiyor.

Bunun için seviyor.

★★★

29 Ekim'i öldürmek isteyenler, 1950 yılından beri “laiklik dinsizliktir” diye anlatıyorlar.

Geriye dönüş parlatıldı.

Bugün Cumhuriyeti sevmeyenlerin çıkıp geldikleri siyasi çizgi “29 Ekim 1923 aydınlanmasını” karartmak içindi.

Başaramayacaklar.

Yüzde 60 gördü.

Cumhuriyeti sevenler, 29 Ekim'in ilk günkü gibi korunmasından ve geliştirilerek yaşatılmasından yana.

Kutlu olsun.

TARİHLE RÖPORTAJ (Unutkanlığa ilaç)

Başımız dik! Alnımız açık!

Dil Derneği Yönetim Kurulu, Cumhuriyet Bayramı kutlayan ve “tarihsel gerçeklerin” altını çizen bir metin yayınladı: ”97 yaşındaki Cumhuriyet'in 21. yüzyılda yaşadıkları, inanılacak gibi değil… Hak ve özgürlüklerin doyasıya yaşanmadığı, emeğin karşılık bulmadığı, sınıf farkının derinleştiği; çocukların cinsel saldırıya uğradığı; kadınların öldürüldüğü, toplumsal yaşamdan dışlandığı; eğitimin dinselleştirildiği; üniversitenin susturulduğu; hukukun üstünlüğünün kâğıt üstünde kaldığı; “Yurtta barış, dünyada barış” ilkemizin unutulduğu; Atatürkçülerin karalandığı sözde demokrasiyle sınanıyoruz… Bizler her şeye karşın, Cumhuriyet Bayramlarını Atatürk'e olan bağlılığımızla, aydınlanma aşkımızla başımız dik, alnımız açık kutlayacağız.” Unutma!

Loading...