Sözcü Plus Giriş
NECATİ DOĞRU

Suçlu ayağa kalk!

28 Ağustos 2020

NORVEÇ ile AVUS­TURYA, coğrafyası, dağları, yamaçları, yağmuru, güneşi, ağacı, dereleri, akarsuları ile bizim zümrüt yeşili KA­RADENİZ ile aynı.

Ahlakı.

Tavrı.

Tafrası farklı.

NORVEÇ: Petrol ve doğal gaz zengini bir ülke. “Varlık Fonu” de­nilen sistemi dünyada ilk icat eden ülke olan NORVEÇ; petrol ve doğal gazdan elde ettiği zenginliği oturup yemi­yor; gelecek kuşaklara kalsın ve zor günlere ilaç olsun diye bu varlık fonunda değerlendiriyor. Bizim partili Cumhur­başkanlığı Hükümet Sistemi iktidarı ise NOR­VEÇ'in fikir ve buluş babalığını yaptığı “Var­lık Fonu”nun amacını kurnazca değiştirip Cumhuriyet döneminde kurulmuş şirketleri fona devrederek “yeni dış borçlar bulup yeme­nin aleti” haline getirdi. İşte bu petrol ve doğal gaz zengini NORVEÇ, kullandığı elektriğin yüz­de 98'ini doğası bizim KARADENİZ ile aynı olan akarsuları üzerine diktiği HES'lerden elde ediyor. AVUSTURYA da çok zengin bir ülke ve onun da coğrafyası KARADENİZ ile birebir benzer ve kullandığı elektriğin yüzde 50'den fazlasını akarsulardan sağlıyor.

Hiç işittiniz mi?

Rastladınız mı?

NORVEÇ'te ve AVUS­TURYA'da yağmur yıllık ortalamanın üzerinde ya­ğınca sel bastı, HES'le­rinde barajların kapakları aynı anda açıldığı için suyun akışı çıldırdı ve Norveç'in ya da Avus­turya'nın dere yatağına yapılmış evlerinin altını yağmur suları oydu, yıktı, devirdi ve kasaba­larında kiliseleri, okulları, jandarma karakollarını taş-çamur-moloz yığını­na döndürdü, insanları sel suyuna kapılıp öldü, uzman çavuş askerleri su altında can verdi, cenazeye gitmiş anne baba ve kızlarının oto­mobillerinin içinde “kur­tarın bizi boğuluyo­ruz…” diye çırpınışları son sözleri oldu diye bir haber okudunuz mu?

★★★

Okuyamazsınız.

Duyamazsınız.

Çünkü doğası KA­RADENİZ ile aynı olan NORVEÇ ile AVUS­TURYA, HES'lerini dikerken, dere yatak­larını ıslah ederken, şehir planları, bölge planları ve havza planları yaparken; YAĞMUR SUYUNUN AKIŞA DÖNÜŞME ORA­NINA, AKARSUYUN NORMAL DEBİSİ İLE TAŞKIN DEBİSİ ARASINDAKİ FARKIN İYİCE AÇILIP BÜYÜ­MESİNE VE YAĞMUR ALTINDA TOPRAĞIN YANİ ZEMİNİN MA­CUNLAŞIP MUŞABA­LAŞMASINA, TAŞKIN DEBİSİ HESEPLA­RININ KUSURSUZ YAPILMASINA, DO­ĞANIN O BÖLGEDE NE KADAR HES'İ KALDIRABİLECEĞİNİN ŞAŞMAZ ÖLÇÜSÜ­NÜN BULUNMASINA VE BUNA KESİNLİKLE UYULMASINA, KİLLİ TOPRAK ÜZERİNE HES DİKERKEN ÇOK SET YAPMAK ZORUNDA KALIP, ÇOK AĞAÇ KE­SEREK DOĞANIN CAN SUYUNUN EMİLMESİNİN YA­RATACAĞI FELA­KETİ GÖZÖNÜNDE TUTMAYA, AKAR­SULARIN EĞİMİNİN ÖLDÜRMEYE DEĞİL YAŞATMAYA DÖNÜŞ­TÜRÜLMESİNE, HES FİZİBİLİTELERİNİN VE ÇED RAPORLA­RININ UYDURUK KAYDIRIK YAPILMA­MASINA, MAHKEME­LERİN, HAKİMLERİN KARAR ALIRKEN HAVZA PLANLARI RA­PORLARINA DİKKAT KESİLMESİNE, HES DİKİCİ PARTİ YAN­DAŞI YENİ ZENGİN­LERE İZİN VERİLİR­KEN KİLOVAT SAAT BAŞINA KATKI PAYI YARIŞINI ÖLÇÜ YAPMAMAYA, DERE YATAKLARINI İŞGAL EDİP BİNA DİKEN KURNAZ VE HAK BİL­MEZ VATANDAŞI OY VERİCİ OLARAK GÖ­RÜP SUFLİ BİR HALK DALKAVUKLUĞU BATAĞINA SAPLAN­MAMAYA, KAÇAK BİNA YAPANMAR­DAN OY ALMAK İÇİN HER SEÇİM ÖNCESİ İMAR BA­RIŞI ADI ALTINDA KURNAZLIKLAR ÜRETMEMEYE, HİDRLOJİ BİLMİNİN ŞAŞMAZ ÖLÇÜLERİ; YAĞMUR-TOPOĞRAF­YA-TOPRAK-AKIŞ-SEL İLİŞKİSİNE, HAVZA ÜZERİNE DÜŞEN YAĞMUR SUYUNU TEK NOKTADAN BİR GÖLE-DERE­YE-DENİZE-BARA­JA TAHLİYE EDEN MODELLEMELE­RE, ŞEHİR VE BÖLGE PLANLARINA, EMSAL ARTIŞLARINA, KİŞİYE, FİRMAYA, YANDAŞA, TANIDIĞA ÖZEL İMAR VERMELERE dikkat kesiliyorlar.

Norveç!

Avusturya!

Bu ölçülere bakıyor.

Pakistan, Afga­nistan, Hindistan, Bangladeş gibi “sel ülkesi” olmuyorlar. Akarsuyun “taşkın de­bisini” gemleyip, “akış debisini zenginleş­meye” dönüştürüyorlar. Güzelim Karadeniz'in Norveç ve Avusturya gibi olması gerekirdi. Bangladeş ve Pakis­tan gibi oldu. Giresun selinde ölen 16 canın hesabını kim verecek?

★★★

Norveç!

Kendi modelini buldu.

Avusturya!

“Tirol Sistemi” ge­liştirdi.

Bu sistemle en yüksek rakımlardan güldür gül­dür akan azgın suyu sa­kinleştirmenin ve insanı öldürmeden, doğayı da tahrip etmeden elektrik üretmenin yolunu yıllar öncesinden keşfettiler. Bizim HES dikiciler, bula bula kurdukları barajla­rın duvarlarını tuttukları takımın rengine boyayıp onunla övünmeyi buldu.

Çırpınıyor Karadeniz!

Suçlu ayağa kalk!

16 canın hesabını ver!