ABD’de çalışırken aylık bağlanır mı?

Oldukça fazla Google taraması yaptım ama dişe dokunur bir şey bulamadığım için size danışmak istedim. Ağabeyim 7-8 yıldır yurtdışında. Yurtdışı borçlanması yapmadan prim günü ve yaşı itibarıyla emekliliğe hak kazandı. Bana verdiği vekaletle emeklilik işlemlerine başladım. Başvurunun ardından SGK'dan ağabeyimin şu an çalışıp çalışmadığına dair bir dilekçesini istediler. Ağabeyim şu an ABD'de çalışıyor. Bu şekilde bir dilekçe verdiğimizde maaşın bağlanmaması söz konusu olur mu? Veli Bahadır Tipi

Ağabeyinize sadece 2008/Ekim ayından önceki yurt içi çalışmalarına göre emekli aylığı bağlanırsa, ABD'de çalışmaya başlaması emekli aylığının kesilmesini gerektirmeyeceğinden, ABD'de çalışıyor olması emekli aylığı bağlanmasına engel olmaz.

SGK genelgesine göre, 2008/Ekim ayı öncesi ve sonrası çalışmalara göre 5510 sayılı Kanun'un geçici 2. maddesine göre aylık bağlandıktan sonra yabancı ülke mevzuatına tabi çalışmaya başlayanların aylıkları çalışma tarihini takip eden ödeme dönemi başından itibaren kesiliyor. SGK'nın bu görüşüne katılmıyorum. Ancak ağabeyinize 2008/Ekim ayı öncesi ve sonrası çalışmalarına göre aylık bağlanacak ise genelgeye göre, ABD'de çalışması devam ederken aylık bağlanmaz.

Hafta tatili izni hafta içi kullandırılabilir mi?

Çalışmakta olduğum işyerinde cumartesi ve pazar tam gün çalışıyoruz, hafta içi herhangi bir günde izin yapıyoruz. Bu uygulama doğru mudur? Yani pazar çalışmasını hafta içi izniyle ödemek doğru mudur? Nadir Arıbaş

4857 sayılı İş Kanunu'nun 46. maddesinde, İş Kanunu kapsamına giren işyerlerinde, işçilere tatil gününden önce Kanun'un 63. maddesine göre belirlenen iş günlerinde çalışmış olmaları koşulu ile yedi günlük zaman dilimi içinde kesintisiz 24 saat dinlenme (hafta tatili) verileceği, çalışılmayan hafta tatili için işveren tarafından bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretinin tam olarak ödeneceği hüküm altına alınmış.

Kanun'un 63. maddesine göre de haftalık çalışma süresi 45 saat olup, aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, işyerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır.

Buna göre, haftanın yedi günü, diğer bir deyişle pazar günü de çalışılan işyerinde haftanın altı günü çalışan işçi hafta tatiline hak kazanır ve hafta tatili haftanın herhangi bir gününde kullandırılabilir. Hafta tatilinin mutlaka pazar günü kullandırılması gerekmez.