Ücretsiz izinden kısa çalışmaya dönülebilir mi?

Çalıştığım işyerinin kısa çalışma uygulaması 18 Haziran'da bitti. Ben ve bazı arkadaşlarım 18 Haziran'dan itibaren 17 Temmuz'a kadar ücretsiz izne çıkarıldık. Kısa çalışma ödeneği bir ay daha uzatıldığı için işyeri 1 Temmuz'dan itibaren otomatik olarak bir aylığına yine kısa çalışma ödeneğine geçecek. 18 Haziran-17 Temmuz arası ücretsiz izne çıkarılan bizler, 1 Temmuz'dan itibaren kısa çalışma ödeneğinden faydalanabilecek miyiz yoksa ücretsiz izin parası mı ödenecek? Kısa çalışma ödeneği bizler için daha avantajlı olduğundan bu konu bizim için çok önemli.
T.Z.

Verdiğiniz bilgilerden, işyerinizde 18 Haziran'da biten kısa çalışma uygulaması sonrası, işveren tarafından 17 Temmuz'a kadar uygulanma imkanı bulunan ücretsiz izin uygulamasına geçildiği, kısa çalışma ödeneği süresinin uzatılmasıyla da tekrar kısa çalışma uygulamasına geçildiği anlaşılıyor.

Sizin de belirttiğiniz gibi kısa çalışma uygulaması 18 Haziran'da biten işyerinizde kısa çalışma ödeneği süresi, Cumhurbaşkanı Kararı ile 1 Temmuz'dan itibaren bir ay uzamış oldu. Bu durumda, 18-30 Haziran döneminde ücretsiz izinli sayılıp bu dönem için nakdi ücret desteği, 1 Temmuz'dan itibaren ise kısa çalışma ödeneği alırsınız.

İstifa halinde ücret desteği kesilir mi?

Özel okulda çalışıyorum. Hâlihazırda ücretsiz izin desteğinden yararlanıyorum (1.177 TL olan). İstifa etsem ödeneğim kesilir mi? Zeki Duman

Nakdi ücret desteği, 17 Nisan 2020 tarihinde iş sözleşmesi bulunmakla birlikte, 4857 sayılı İş Kanunu'nun geçici 10. maddesi uyarınca işveren tarafından ücretsiz izne çıkarılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayanlar ile 15 Mart 2020 tarihinden sonra işsizlik ödeneğine hak kazanacak şekilde iş sözleşmesi feshedilen ve işsizlik ödeneğinden yararlanamayanlar için öngörülen bir ödeme. İstifa ederseniz nakdi ücret desteğiniz kesilir.

Fazla yatan primler iade edilebilir mi?

Eşim 1 Aralık 1992 SSK girişli. Eylül 2020'de emekli olacak. 4/a hizmeti 4842 gün, 4/b hizmeti 1223 gün olup, emekliliği için gereken prim gün sayısını geçiyor.  Öğrenmek istediğimiz, fazla prim günlerine ilişkin yatan primlerin iadesini talep edebiliyor muyuz?
Ercan Hasekioğlu

Emekli aylığı, sigortalının emekliliği için gereken prim günü üzerinden değil, mevcut prim günleri üzerinden hesaplanıyor. Diğer bir deyişle, sigortalının emekliliği için gereken prim gününü aşan prim günleri de emekli aylığı hesabında dikkate alınıyor.

Eşinizin emekli aylığı da emekliliği için gereken 5600 prim günü üzerinden değil, mevcut olan 6065 prim günü üzerinden hesaplanacak. Bu nedenle, emekliliği için gereken prim gününden fazla olan prim günlerine ilişkin primlerin iadesini talep edemezsiniz.

Loading...