Yeni bir iş için 10 yıllık tazminatı bağışlamak mı gerekiyor?

Emekli olup, 10 yıldır aynı özel şirkette çalışanım. Raporlu kronik hastalıklarım nedeniyle işyeri hekimi ile de görüşerek 1 Haziran 2020'ye kadar işe gitmedim. Bu sürede işyerim uzaktan çalışmam için yardımcı olmadığı gibi bunu engelledi. Birikmiş yıllık iznim olmasına rağmen ücretli izinlerimi de kullandırmadı. 1 Haziran'dan 17 Temmuz'a kadar ücretsiz izine çıkardı. Şimdi de 17 Ağustos'a kadar ücretsiz izinliyim. Ücretsiz izine çıkarılmam biraz da raporlarım nedeniyle işe gitmekten imtina ettiğim için kasıtlı. Şayet ücretsiz izine Haziran 2021'e kadar çıkarılırsam, bu süre içinde yıllık iznimi kullanmak ve izin ücretini almak için ne yapmalıyım? İşten çıkarılmayacağım için başka iş de bulamayacağım ve nakdi ücret desteğinden de faydalanamadığımdan bir sene evde mi oturacağım? Yeni bir işe girmek için 10 yıllık kıdem tazminatımı bağışlamam mı gerekiyor? İsmi saklı

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan ve onay için Cumhurbaşkanlığı'na gönderilen 7252 sayılı Kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğinde, Cumhurbaşkanı'nın yetkisini kullanmasına bağlı olarak 30 Haziran 2021 tarihine kadar ücretsiz izine çıkarılmanız mümkün olabilecek. Yasa gereği, ücretsiz izine çıkarılmanız iş sözleşmenizin feshinde haklı neden sayılmayacağından, kıdem tazminatınızı almanız mümkün olmayacak.

Ancak ücretsiz izin yerine, hak kazanıp da kullanmadığınız yıllık ücretli izinlerinizi kullanma talebinde bulunabilirsiniz. Talebinizin karşılık bulmaması halinde, talebinizi noter aracılığıyla çekeceğiniz ihtarnamede tekrarlayıp, ücretli izninizin kullandırılmaması durumunda iş sözleşmenizi haklı nedenle feshedeceğinizi ihtar edebilirsiniz.

İhtarnameye rağmen yıllık ücretli izniniz kullandırılmayıp, ücretsiz izne çıkarılmanız durumunda iş sözleşmenizi haklı nedenle feshedebilirsiniz.

İş sözleşmenizi haklı nedenle feshettiğinizde kıdem tazminatına hak kazanırsınız. Ancak kıdem tazminatınızın ödenmemesi durumunda, önce arabulucuya başvurmanız, arabuluculuk görüşmelerinden sonuç alamamanız durumunda da yargı sürecini başlatmanız gerekecek.