Üniversite tercihinde öğrenciler nelere dikkat ediyor?

İstanbul Kültür Üniversitesi’nin, Kuantum Araştırma ile işbirliği içinde gerçekleştirdiği ‘Üniversite Adaylarının Tercih Motivasyonları Araştırması’, geçtiğimiz Haziran ayında sınava girmiş öğrencilerin üniversite tercih dinamiklerine ışık tutuyor.

Üniversite tercihinde öğrenciler nelere dikkat ediyor?

İstanbul Kültür Üniversitesi'nin, Kuantum Araştırma ile birlikte gerçekleştirdiği araştırmaya göre, üniversite öğrencisi adayları, okul rehberlik hocalarının desteğine başvurmanın yanı sıra, ilgilendikleri üniversitelerin mezunları veya öğrencilerinin deneyimlerinden de faydalanıyorlar.

Pandemi, her şeyi olduğu gibi, üniversite öğrencisi adaylarının tercihlerini de etkilemiş durumda. Pandemiyle beraber online öğretime adapte olmaya çalışan öğrenciler, artık aile ekonomisine daha fazla dikkat ettiklerini belirtiyorlar. Katılımcıların çoğunda ise bu dönemin koşulları gereği gelecek kaygısı hakim.

Haziran ayında YKS'ye giren, yaşları 18-22 arasında değişen 3000 katılımcıyla gerçekleştirilen araştırmada her 10 gençten 7'si (%69,3) pandemi sebebiyle gelecek planları açısından kaygılandığını ifade ediyor.

Bir diğer bulgu ise, pandemi ile meydana gelen sosyalleşme ihtiyacının gençler arasında da yaygın olduğu gerçeği… Katılımcıların %65'i “Üniversiteler dijital sosyalleşmeye olanak sağlamalıdır” ifadesine katılarak, üniversite adaylarının bu yöndeki beklentisine işaret ediyor.

Pandeminin en önemli etkilerinden birisi ise konunun ekonomi boyutu… “Pandemiyle birlikte aile ekonomisine daha çok dikkat ediyoruz” ifadesine katılanların oranı %62,1. Bu da pandemi ve ülkedeki ekonomik koşullar çerçevesinde üniversite adaylarının da farkında olduğu mevcut bir ekonomi ve tasarruf bilincini ortaya koyuyor.

Öğrenci hayatı ve kampüs bakımından üniversite adayları %66,6 ile en çok kampüse ulaşımın kolay olmasını, ikinci olarak %62,6 ile sosyal ve kültürel faaliyetleri önemsiyor. Akademik bakımdan %61,6 ile en çok öğretim kadrosunun iyi olmasına önem verdiklerini söylüyorlar. Katılımcılar, %64,7'lük oran ile kariyere olan katkısı ve iş bulma kolaylığını da göz önünde bulduklarını ifade ediyorlar.

Üniversite adaylarının, tercih döneminde, bilgi edinmek üzere başvurduğu kaynaklar incelendiğinde, %50,4 oranıyla okul rehber öğretmenlerinin ilk sırayı aldığı görülüyor. İkinci sırada %42,1 oranıyla okul branş/şube öğretmenleri ile üçüncü sırada %39,9 oranıyla üniversite öğrencileri ve mezunlarının yer aldığı dikkat çekiyor.