Akaryakıt istasyonlarına yeni zorunluluk

Akaryakıt satışı yapan iş yerlerine yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanımı zorunluluğu getirildi. Mevcut cihazlar elektronik ortamda anlık veri aktarımı yapabilen, güvenlik seviyesi yükseltilmiş yeni nesil pompa ödeme kaydedici cihazlarla değiştirilecek.

Akaryakıt istasyonlarına yeni zorunluluk

Taşıtlara perakende olarak akaryakıt satışı yapan iş yerlerine, pompa ünitelerine bağlanma zorunluluğu bulunan ödeme kaydedici cihazların yeni nesil ödeme kaydedici cihazlara dönüştürülmesi zorunluluğu getirildi.

Elektronik kayıt ünitesiz akaryakıt pompa ödeme kaydedici cihazlar en geç 30 Haziran’a kadar, elektronik kayıt üniteli akaryakıt pompa ödeme kaydedici cihazlar da en geç 31 Aralık’a kadar elektronik ortamda anlık veri aktarımı yapabilen, güvenlik seviyesi yükseltilmiş yeni nesil pompa ödeme kaydedici cihazlarla değiştirilecek.

Akaryakıtta tavan fiyat uygulaması İlginizi Çekebilir Akaryakıtta tavan fiyat uygulaması

1 OCAK 2022 TARİHİNDEN İTİBAREN YAPILAMAYACAK

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan vergi usul kanunu genel tebliğine göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca onaylanan ve halihazırda kullanılmakta olan; elektronik kayıt ünitesiz akaryakıt pompa ödeme kaydedici cihazlarının bugünden itibaren, elektronik kayıt üniteli akaryakıt pompa ödeme kaydedici cihazlarının ise 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren akaryakıt istasyonu işletmeleri tarafından üçüncü kişilere satışı veya devri yapılamayacak.

Bakanlık tarafından onaylı elektronik kayıt üniteli veya ünitesiz akaryakıt pompa ödeme kaydedici cihazlarının üretimi, ithali, mühürlenmesi ve satışı 1 Ocak 2022’den itibaren yasaklandı.

Tavan fiyatta hesaplama formülü yayımlandı İlginizi Çekebilir Tavan fiyatta hesaplama formülü yayımlandı

TAŞITLARA YAPILMAYAN SATIŞLARDA BİLGİLER KAYDEDİLECEK

Ödeme kaydedici cihaz üreticileri tarafından akaryakıt istasyonlarında pompa ünitelerine bağlanarak kullanılmak üzere yeni marka ve model onay başvuruları, Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanacak ilgili teknik kılavuzlarda nitelikleri belirtilen yeni nesil pompa ödeme kaydedici cihazlar için yapılabilecek. Bu cihazlar, tebliğle belirlenen süreçler tamamlandıktan sonra mükellefler tarafından kullanılabilecek.

Ödeme kaydedici cihazlarda taşıtlara yapılmayan (bidonla, varille ve benzeri) her türlü akaryakıt satışında plaka numarası yerine ödeme kaydedici cihazın ilgili modülüne “PLAKASIZ” ifadesi ile müşterinin adı-soyadı/unvanı ile TC kimlik numarası/vergi kimlik numarası bilgileri girilecek.

EPGİS'ten akaryakıtta tavan fiyat uygulamasına tepki İlginizi Çekebilir EPGİS'ten akaryakıtta tavan fiyat uygulamasına tepki

EN GEÇ 60 GÜN SÜRE VERİLDİ

Cihazlarda POS harcama belgesi bütünleşik fişe uygun olarak üretilecek. Bankacılık bilgilerini de ihtiva eden ödeme kaydedici cihaz fişleri ile banka pos harcama belgesinin iş yeri nüshası sadece yeni nesil ödeme kaydedici cihaz yazıcısından basılacak.

Tebliğe göre, 1 Ocak 2022 tarihine kadar akaryakıt istasyonu yeni mükellefiyeti tesis edilmesi veya şube açılması durumunda, en geç 60 gün içinde bu iş yerlerinde yeni nesil pompa ödeme kaydedicilerin kullanılması zorunlu olacak. 1 Ocak 2022 tarihleri arasında (onaylanan yeni nesil ödeme kaydedici cihaz olmaması nedeniyle) satın alınan elektronik ödeme kayıt üniteli akaryakıt pompalarının 31 Aralık 2023 tarihine kadar yeni nesil pompa ödeme kaydedici cihazlarla değiştirilmesi zorunlu olacak.

TABGİS'ten akaryakıtta tavan fiyat uygulamasına tepki İlginizi Çekebilir TABGİS'ten akaryakıtta tavan fiyat uygulamasına tepki

Mükellefiyetin 1 Ocak 2022’den sonra tesis edilmesi durumunda akaryakıt satış istasyonunun açıldığı tarihten itibaren en geç 60 gün içinde yeni nesil pompa ödeme kaydedici cihazlar kullanılacak.

Tebliğde belirlenen usul ve esaslara aykırı hareket eden veya belirlenen sürelerde öngörülen yükümlülükleri yerine getirmeyen mükellefler, ödeme kaydedici cihaz üreticileri/yetkili servisleri, cihazların terminal servisleri, akaryakıt pompa üreticileri ve yetkili servisleri ile banka ve benzeri kuruluşlar hakkında vergi usul kanununun ilgili ceza hükümleri uygulanacak. (Reuters)

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Loading...