Sözcü Plus Giriş
EGE CANSEN

Reform istemezük

9 Mayıs 2021 Yazarlar

BBC'den derlediğim bilgileri naklediyorum: Bir Güney Amerika ülkesi olan Kolombiya'da, Covid-19 salgını yüzünden GSYİH, 2020 yılında %6.8 küçülmüş. İktidardaki sağcı hükümet, ekonomiyi yeniden rayına oturtmak için 6.3 milyar dolarlık bir harcama yapmaya karar vermiş. Bu miktar parayı bulmak için 3 maddelik bir vergi paketi (reformu) hazırlayıp yürürlüğe koymuş. Reform:

  1. Şirketlerin vergi yükünü artırmayı,
  2. Yürürlükteki vergi imtiyaz ve istisnalarını kaldırmayı,
  3. Ayda 656 ABD Doları'ndan çok geliri olanların vergi oranlarını artırmayı içeriyormuş.

BBC'nin verdiği bilgiye göre, ayda 656 dolardan fazla geliri olanlar Kolombiya'da “orta sınıf” tanımına giriyormuş. Vergi paketi açıklanınca, başkent Bogota başta olmak üzere iki kentte barışçıl protesto yürüyüşleri yapılmış.

Derken, 50 yıl süren ve yakın tarihte sona eren ayaklanmayı çıkaran Marksist FARC militanları, protestolarda inisiyatifi ele geçirmiş. Polis ve askerle çatışmalar başlamış. 20 kadar insan ölmüş, 800 kişi yaralanmış. Hükümet paketi geri çekmiş. Ancak bu sefer yeni talepler devreye girdiği için olaylar henüz bitmemiş.

ZENGİNLİKLER ÜLKESİ KOLOMBİYA

Suudi Arabistan'dan fazla petrolü olan kuzeybatı komşusu Venezuela kadar olmasa bile, 1.14 milyon kilometrekare yüzölçümünde (Türkiye'nin 1.5 katı) olan bu Latin Amerika ülkesi, Tanrı'nın bol doğal kaynak bahşettiği topraklarda kuruludur. Hem Atlantik hem de Pasifik okyanuslarında sahili vardır.

Üzerinde buzullar bulunan yüksek sıra dağlar ülkeyi kuzey-güney ekseninde ikiye böler. Amazon Nehri kısmen bu topraklardan doğar. Yağmuru bol, ovaları mümbittir. Nüfusu 47 milyondur. Kişi başına milli geliri (GSYİH) yılda 7700 dolardır (Türkiye'nin altında.) Kokain ihracatı (?) kayıt dışı olduğundan, ödemeler dengesi sürekli açık vermektedir. Ulusal paraları peso nispeten istikrarlıdır. Enflasyonu %2'ye düşürebilmişlerdir. Halkının %49'u melez, %37'si beyaz, %10.4'ü Afrika kökenli siyahi, %4.4'ü de bir tür Kızılderili'dir.

Beyazlar içinde 19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın başlarında oralara göç etmiş Osmanlı tebası Suriyeli, Lübnanlı ve Ermeni vardır. Bunların çoğu yüksek gelirli girişimci veya meslek sahibi insanlardır.

İÇ SAVAŞLAR, KOKAİN VE İSYANLAR

Kolombiya, 400 yıl önce İspanyollar tarafından kurulduğundan beri huzur yüzü görmemiş bir ülkedir. Tarihi boyunca iç harp veya ayaklanma hiç eksik olmamıştır. Bunun esas sebebi, homojen bir ulus olmamalarıdır. İktidar sürekli mütegallibe sağcılarda olduğu için, imtiyazsız kitleleri temsil eden muhalefet ihtilalci Marksizm'i ideoloji olarak benimsemiştir. Bu modelin en somut örneği Küba'dır.

Kolombiya, dünyanın en büyük kokain üreticisi, ihracatçısı ve mafya lideri milyarder Pablo Escobar'ın yetiştiği ülkedir. Pablo Escobar, “zenginden çalıp, fakire dağıtan” halk kahramanı rolünü oynayarak “orduya ve polise meydan okumuş” bir uyuşturucu baronuydu. ABD, diğer Latin Amerika ülkelerinde olduğu gibi bu ülkenin de iç işlerine karışmakta hiç beis görmemiştir. Nitekim Escobar'ı da onlar elimine etmiştir.

Soru: Kolombiya devleti “vergi paketi”ni geri çektiğine göre, yoksullara gelir desteği sağlamak ve ekonomiyi canlandırmak için gerekli gördüğü 6 milyar dolar nereden bulunacak? Faizi artırıp sıcak para mı çekecek, yoksa Katar'la swap mı yapacak?

Son söz: Vergi isteme benden, buz gibi soğurum senden.

YAZARIN TÜM YAZILARI