Meclis, parasız yurt açılmasına engel oldu

İzmit'in AKP'li Belediye Başkanı Nevzat Doğan döneminde Tepeköy Öğrenci Yurdu'nun yapımı için 9 milyon, yatakhanesi için 440 bin lira harcandı. Doğan, meclisin kendisine verdiği yetkiye dayanarak belediyenin yaptırdığı bina ile SGK'ya borçlarından dolayı devredilen Belsa binasının bir katını 28 Ağustos 2017'de Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA)  Kocaeli İl Temsilciliği'ne 25 yıllığına devretti.

Sayıştay denetçilerinin 2019 yılı raporunda, protokol içeriğinin ve ilgili vakfa yapılan taşınmaz tahsisinin hukuka aykırı olduğu, yurdu kullandırmaya yönelik maddelerin aslında bir kullandırma değil, taşınmaz tahsisi olduğu, taşınmaz tahsisine yönelik bir kararın da belediye meclisince alınmadığı belirlendi.

SAYIŞTAY DA ‘USULSÜZ' DEDİ
Yurdun TÜGVA'ya tahsisi Sayıştay raporlarına girdi. Sayıştay, işlem için ‘mevzuata aykırı' dedi. Fatma Kaplan Hürriyet, şimdi o yurdu geri almak için uğraşıyor.

BELEDİYEDEN TÜGVA'YA

Protokolde, yurdun kullandırılması gibi bir tabir kullanılmışsa da aslında açıkça “tahsis” kelimesinin etrafından dolanılmış. Oysa fiili duruma, sözleşmeye göre taşınmaz, kanunda karşılığı olmadığı halde TÜGVA'ya tahsis edilmiş.

Yurt amaçlı kullanım için TÜGVA'ya verilen bina, bu vakıf tarafından ücretli olarak öğrencilere dönemlik/sezonluk kiralanıyor. Vakfın bu kiralama eylemi bile taşınmazın daimi olarak onların tasarrufuna bırakıldığını gösteriyor. Çünkü taşınmazı belediye bir gün dahi kullanmak istese, ilgili vakıf, yurdu başkalarına kiraladığı için ve kiralayanın sahip olduğu haktan dolayı bu yeri belediyenin kullanması, belediye ile iş birliği adı altında bir adım atamaz.

Önceki Başkan Nevzat Doğan'la, TÜGVA arasında imzalanan iş birliği protokolüyle, belediyenin tüm tasarruf hakları elinden alındı. Belediyeye ait taşınmazın kullanım hakkı vakfın onayına bağlandı. Yani TÜGVA'ya tahsis edildi.

Sözleşmenin tüm maddelerinde, “Taşınmazın yurt olarak işletilmesi” ibaresi geçiyor olması da binanın tahsis edildiğini gösteriyor. Çünkü bir yeri işletmek, daimiliği, istikrarı gerektirir.  Bu da ancak ya kiracı ya tahsis edilen ya da aynı hak sahibi olmayı gerektirir. Bu olayda da TÜGVA, kendilerine tahsis edilen konumda.

Fatma Kaplan Hürriyet

“PROKOL, YOK HÜKMÜNDEDİR”

Sözleşme 25 yıllık yapılmış. Oysa Belediye Kanunu, “Belediyenin kendisine ait taşınmazları asli görevlerinde kullanılmak üzere bedelli- bedelsiz olarak ancak mahalli idareler ile diğer kamu kurumlarına devredebilir ya da 25 yılı geçmemek üzere tahsis edebilir” hükmünü içeriyor. Bu bile yapılan sözleşmenin, yurt binasının TÜGVA'ya tahsis edildiğini; tahsis edebilmek adına her hükmün sözleşmeye konulduğunu, bir vakfa, kanunda hiç yeri yokken belediye mallarının tahsisini ortaya koyuyor.

İzmit'in CHP'li Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “TÜGVA'ya ‘Kullanım' adı altında binanın tahsis edildiği kesin. Belediye-TÜGVA arasındaki iş birliği protokolü, yurdu kullandırmaya/tahsisine yönelik maddeleri yok hükmündedir” diyor ve yasalardan, yönetmeliklerden örnekler veriyor.

Belediye Kanunu'nun 18/e maddesi, bir taşınmazın tahsisine karar vermenin belediye meclisi kararını gerektirdiğine hükmediyor. Ancak, bu binanın TÜGVA'ya tahsis edilmesine yönelik belediye meclisinin kararı bulunmuyor. İş birliği protokolünün yapılması, belediye başkanına verilmiş bir yetkiyle değil, meclis kararını gerektirir. Başkan, “Hem tahsise yönelik meclis kararı olmadan binanın tahsisinin usul ve esasen yok hükmünde olduğunu” belirtiyor.

PARASIZ YAPACAĞIZ

İzmit Belediyesi ile TÜGVA'nın iş birliği yapacağı sözleşmede belirtilmesine rağmen, TÜGVA, belediye ile iş birliğine girmiyor. TÜGVA'nın o yurt gelirinden aylık 212 bin lira kazandığı belirtiliyor. Fatma Kaplan Hürriyet, o binada ne yapmak istediklerini bize şöyle anlattı: “Protokole istinaden TÜGVA tarafından kullanılan yurt binasındaki mevcut öğrenciler de dahil olmak üzere yurt kapasitesinin artırarak, şehir dışından gelen Kocaeli Üniversitesi öğrencilerinin barınma ihtiyaçlarını ücretsiz karşılamak istiyoruz. Bu nedenle 2017 yılında imzalanan protokolün iptali için uğraşıyoruz.”

Başkan, “TÜGVA ile yapılmış olan protokolün iptali/feshi” konusunu belediye meclisine götürdü. Cumhur İttifakı'nın ağırlıklı olduğu mecliste bu istek reddedildi. Başkan, bunun hukuka, Sayıştay raporuna aykırı olduğunu anlattı anlatmasına ama sonuç alamadı.

Başkan, kararın yeniden görüşülmesini isteyecek. Ne yapmak istediklerini şöyle belirtiyor: “Önce bu hukuksuzluğu ortadan kaldırmış olacağız. Yurt binasındaki mevcut öğrenciler dahil olmak üzere yurt kapasitesini artırarak şehir dışından gelen Kocaeli Üniversitesi öğrencilerinin barınma ihtiyaçlarını da ücretsiz karşılamak amacı ile ilgi protokolün iptal edilmesini istiyoruz. Hukuka aykırı verilmiş olan kararın, mecliste tekrar görüşülmesi için gönderdim. Üniversite öğrencilerine ücretsiz hizmet vermemiz bile engelleniyor. TÜGVA burada hem ticaret yapıyor hem de öğrencilere ücretli hizmet veriyor. Üstelik yurdun bulunduğu arazinin Milli Emlak tarafından İzmit Belediyesi'ne tahsis şartlarından birisi ticari amaçla kullandırılmaması dediği halde…”

Bakalım, Sayıştay'a rağmen belediye meclisi nasıl karar verecek. TÜGVA yetkilileri merak etmesin, bu yurt alınsa bile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kendilerine iki yurt binası verecek…

Loading...