30 Nisan 2008 sonrası sigortalı olanların yaştan emeklilik koşulu

Eşim 2013 SSK girişli. 2400 prim günü var. SSK statüsünden yaştan emekli olması için kaç prim günü olması lazım? Bu günlerini isteğe bağlı sigortalı olarak tamamlasa, en çok prim günü hangi sigortalılık statüsünde olursa o statüden emekli olabilir mi? Günay Akçam

İlk defa 30 Nisan 2008 tarihinden sonra sigortalı olanların yaştan emeklilikleri için 5400 prim günü gerekiyor. Ancak 4/a (SSK) kapsamındaki sigortalılar hakkında söz konusu 5400 prim günü koşulu için kademeli geçiş süreci öngörülmüş olup, 5400 prim günü ilk defa 30 Nisan 2008 ila 31 Aralık 2008 tarihleri arasında sigortalı sayılanlar için 4600 gün olarak, 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren ise her takvim yılı başında 100 gün eklenmek suretiyle 5400 günü geçmemek üzere kademelendirilmiştir.

Buna göre eşiniz 2013 sigorta başlangıcıyla; 5100 prim günüyle 4/a (SSK), 5400 prim günüyle 4/b (Bağ-Kur) statüsünden yaştan emekli olabilir. Prim gününü 2036 yılına kadar tamamlaması koşuluyla emeklilik yaşı da 61 olur.

İsteğe bağlı sigortalı olarak prim ödeyeceği süreler 4/b kapsamında geçen sigortalılık süresi sayılır. Toplam prim gününün yarıdan fazlası hangi sigortalılık kapsamında olursa o sigortalılık statüsünden, prim günlerinin eşit olması halinde son sigortalılık statüsünden, yine o sigortalılık statüsünün gerektirdiği prim günüyle emekliliğe hak kazanır.

SGDP ödenen süreler

2008 yılında özel sektör şirketinden emekli oldum. 13 yıldır farklı bir özel sektör şirketinde çalışıyorum. Destek primim yatırılıyor. Destek priminin emeklilik hizmetime bir faydası olur mu, hizmetime eklenebilir mi? Cemal Ay

Sosyal güvenlik destek primi (SGDP) ödenmiş veya bildirilmiş süreler, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları yönünden sigortalılık süresi sayılmıyor, prim ödeme gün sayısına ilave edilmiyor, hizmet birleştirmesi yapılmıyor ve ödenen primler toptan ödeme olarak iade edilmiyor. Sadece SGDP ödenen sürelerde sigortalının iş kazası geçirmesi ya da meslek hastalığına tutulması halinde, bu sigorta kollarından yapılan yardımlardan (geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi veya sürekli iş göremezlik geliri bağlanması vb.) yararlanmak söz konusu olabiliyor. Bu bağlamda, SGDP'ye tabi olarak çalıştığınız süreleri emekliliğinize dahil ettirmeniz, diğer bir deyişle emekli aylığına esas hizmet süresi olarak değerlendirilmesi ve emekli aylığınızda artış sağlaması ya da ikinci bir emekli aylığı maalesef mümkün değil.

 

Loading...