Emekli doktora 2 bin lira zam, sağlık çalışanına yıpranma

Meclis’e sunulan bedelli askerlikle ilgili torba yasa teklifiyle emekliler dahil sağlık personelinin mali haklarında önemli iyileştirmelere gidiliyor. Doktor emeklilerinin aylıklarına 2 bin liraya kadar zam yapılırken, sağlık personelinin döner sermaye yoluyla aylık gelirlerinde ciddi iyileştirmeler sağlanıyor.

Emekli doktora 2 bin lira zam, sağlık çalışanına yıpranma

Doktorların farklı hastanelerde çalışmalarının da önünü açan teklifle şans oyunlarının dağıttığı ikramiyeler artırılıyor. Düzenleme yasalaşırsa devlet yabancı ülkelerde hastane kurup işletebilecek. İşte torba teklifte yer alan hükümler:

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ERKEN EMEKLİLİK

Torba kanun teklifinde yer alan düzenlemeyle tüm sağlık çalışanlarına 1 yıla 60 gün yıpranma payı verilecek. Böylece doktorlardan hemşirelere, eczacılardan diğer sağlık meslek mensuplarına kadar tüm sağlık çalışanlarına erken emekli olma hakkı gelecek. Düzenlemenin gerekçesinde sağlık hizmetlerinin oldukça yıpratıcı olduğu ve yüksek risk içerdiği ifade edildi.

DOKTOR EMEKLİSİNE 2 BİN LİRA ZAM

Teklifin 4'üncü maddesiyle emekli tabip ve diş tabiplerinin aylıklarına bin 533 lira ila 2 bin 5 lira arasında değişen tutarlarda ilave ödeme yapılacak. Buna göre uzman doktor ve diş doktoruyken emekli olan tüm hekimlerin emekli aylıkları 2 bin 5 lira artacak. Aynı şekilde uzman olmayan hekimlerin emekli aylıklarına ise bin 533 lira zam yapılacak. İlave ödeme memur aylık katsayına bağlandığı için ek ödemeler her yıl düzenli olarak artacak.

DOKTOR VE SAĞLIK PERSONELİNE ZAM

Teklif, hekim ve sağlık personelinin yan gelirlerinde ciddi artışlar sağlayacak. Özellikle yapılan ameliyatlar için döner sermayeden ödenen tutarlar bir kat yerine 5 kat zamlı ödenecek. Ayrıca hastanelerin uluslararası sağlık hizmetleri kapsamında elde ettiği gelirlerin yüzde 50'si bu hizmetlerde görev alan tüm personele döner sermaye payları oranında dağıtılacak. Ayrıca üniversitelerde ders veren tabip öğretim elemanlarının hastanelerde de hizmet vermelerini teşvik etmek için tıbbı hizmetlerde bulunanların ek gelirleri arttırıldı.

HEKİMLERE FARKLI HASTANEDE EK İŞ

Yasa teklifiyle kamu, üniversite ve özel hastanelere ihtiyaç duymaları halinde birbirlerinden doktor ve diş hekimi alarak geçici çalıştırma hakkı getirildi. Bu amaçla hastaneler kendi aralarında hekim transfer protokolü imzalayabilecek. Bu düzenlemeye göre bir kamu hastanesi, başka bir kamu hastanesi ya da üniversite hastanesinde çalışan hekimi, geçici çalıştırmak üzere talep edebilecek. Aynı şekilde özel hastaneler de birbirleriyle doktor değişimi yaparak geçici hizmet alabilecekler. Ancak kamuda çalışan hekimler özel hastanelere gidemeyecek. Farklı hastanede çalıştırma konusunda doktorların oluru aranacak ve başka hastaneye giden doktora kendi hastanesindeki işlerini aksatmaması şartı konulacak. Hekimler bu şekilde ek gelir imkanına da kavuşurken ek ücreti gittiği hastaneden alacak.

PİYANGO, LOTO, TOTO İKRAMİYESİ ARTIYOR

Torba teklifle milli piyango, loto, toto gibi şans oyunlarıyla müşterek bahisler sonucunda dağıtılacak ikramiyelerin üst limiti yüzde 59'dan yüzde 83'e yükseltildi. Buna göre şans oyunlarından bir yılda ödenecek ikramiye tutarı bir yılda elde edilen hasılatın yüzde 40'ından az, yüzde 83'ünden fazla olamayacak. Şans oyunlarını daha cazip hale getiren düzenlemenin yasa dışı bahislerin önünü kesmek amacıyla yapıldığı belirtildi.

ŞİRKETLERE TEMİNAT KIYAĞI

Torba teklifle ayrıca İddia ve benzeri gibi spor karşılaşmalarına dayalı müşterek bahis oyunlarının sistemini kurma ve işletme ihalesine katılacak şirketlerin ödeyeceği geçici teminat tutarı yüzde 5'ten yüzde 3'e; ihaleyi kazanan şirketlerin taahhütlerini yerine getirmeme ihtilaline karşı alınan kesin teminat tutarı da yüzde 10'dan yüzde 6'ya düşürüldü. Ayrıca, ihale yerine hizmetin pazarlık yöntemiyle belli şirketlerden alınması halinde teminat oranları istenildiği gibi farklı oranlarda belirlenebilecek. Dolayısıyla bazı firmalardan çok düşük tutarlarda teminat alma yöntemiyle şirketlere avantaj sağlanacak.

YURT DIŞINDA HASTANE

Torba teklifle, devletin yurt dışında bir çok ülkede hastane kurup işletmesinin de önü açılıyor. Düzenlemeyle tüm hisseleri Hazine ve Maliye Bakanlığına ait olmak üzere Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş (USHAŞ) isminde yeni bir şirket kurulacak. Şirket, yurt dışında dilediği ülkede hastane ve benzeri sağlık kuruluşu açıp işletebileceği gibi yabancı şirketlerle ortaklık kurup sağlık alanında işbirliğine de gidebilecek. Şirket ayrıca uluslararası sağlık hizmetleri alanında Türkiye'de sunulan hizmetlerin tanıtımını yapacak, kamu ve özel sektörün sağlık turizmine yönelik faaliyetlerini destekleyip koordine edecek, uluslararası sağlık hizmetlerine ilişkin politika ve stratejiler ile hizmet sunum standartları ve akreditasyon kriterleri konusunda Sağlık Bakanlığına önerilerde bulunacak.

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Loading...