Sözcü Plus Giriş
NEDİM TÜRKMEN

Dava açma, açtığından feragat et. İndirimi kap!

2 Haziran 2018 Yazarlar

Vergi Barışı Yasası Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu sütunlarda, bu yasa ile getirilmiş olan düzenlemeler ile ilgili siz SÖZCÜ okurlarını bilgilendirmeye çalışıyorum.

Bugün de, Maliye'ye karşı açılmış bulunan 242.000 davanın taraflarını ve kanunun yayım tarihi itibarıyla; kendilerine ihbarname tebliğ edilen ve dava açma süresi geçmemiş olan binlerce mükellefi ilgilendiren “dava açmama ya da açılmış davadan feragat etme” durumunda, mükelleflere hangi avantajlar sağlandığını aşağıdaki tablo yardımı ile sizlere özetlemeye çalışacağım.

nedim

YARARLANMA ŞARTLARI NELERDİR?

Vergi davaları ile ilgili, 7143 sayılı kanun hükümlerden yararlanabilmek için; madde kapsamına giren alacaklara karşı dava açılmaması, açılmış davalardan vazgeçilmesi ve kanun yollarına başvurulmaması şarttır.

Bu hükümlerden yararlanabilmek için; 31 Temmuz 2018 tarihine kadar başvuru yapılması,  Eylül 2018 ayı içinde tek seferde tamamen veya Eylül 2018 ayından başlamak üzere belirli faiz oranlarıyla 12 ila 36 ayda 6 ila 18 taksitte ödenmesi gerekmektedir.

Başvuruda bulunan ancak bu kanunda belirtilen ödeme şartını yerine getirmeyen borçlulardan, ilk tarhiyata/tahakkuka göre belirlenen alacaklar başka bir işleme gerek olmaksızın takip edilir. Şu kadar ki, bu kanunun yayımı tarihinden önce verilmiş olan en son yargı kararının, tarhiyatın/tahakkukun tasdikine ilişkin olması halinde bu karar üzerine tahakkuk eden alacaklar takip edilecektir.

KAZANAN HEP MALİYE

Mükelleflerin Maliye'ye karşı açtığı davalarda kazanma oranının %90'larda olduğu ülkemizde, mükellefin dava açmaması ya da davasından feragat etmesi halinde, yine kazanan devlet olmaktadır. Vergi mükellefleri davaların uzun sürmesi, yargıdaki sirkülasyonlar ve Danıştay'ın kırk yıllık içtihatlarını bir günde değiştirdiğini de dikkate alarak çoğunlukla bu hükümlerden faydalanmaktadırlar.

Bu düzenlemenin devletin gelirini artırıcı yönü dışında, yargının iş yükünü azaltacağı tespitini de yapmamız gerekmektedir.

sozcu-banner-1 YAZARIN TÜM YAZILARI