Sözcü Plus Giriş

Evden e-ticaret düzenlemesi

Hazive ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı tebliğe göre evlerde yapılan ürünlerin internet üzerinden satışı asgari ücretin yıllık brüt tutarını (30.600 TL) aşmazsa bu ürünlerden vergi alınmayacak.

Güncellenme: 08:36, 15/03/2019
Evden e-ticaret düzenlemesi

İnternetten yapılan ve yıllık brüt asgari ücret tutarından fazla olmayan satışlar, gelir vergisinden istisna edilmesi uygulamasına açıklık getirildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın gelir vergisi tebliği Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Tebliğde, ilgili torba yasalarla ve gelir vergisi kanununda, ev kadınlarına vergi muafiyetini de içeren çeşitli düzenlemelere açıklık getirildi. Buna göre, ilgili yasalar kapsamında, evlerde imal edilen ürünlerin internet satışında muafiyetten faydalanılabilmesi için, gerçekleşen satış tutarının ilgili yıl içinde geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarını aşmaması gerekiyor.

HİZMET ERBABINA TAZMİNAT İSTİSNASI

Tebliğle, gelir vergisi kanununda vergiden istisna edilen işsizlik nedeniyle verilen tazminatlarla işe başlatmama tazminatlarının hangi tazminatlar olduğuna açıklık getirildi.

Bu kapsamda; hizmet erbabına, ölüm, engellilik ve hastalık gibi durumlarda ödenen tazminat ve yardımlar, işsizlik ödeneği ile işe başlatmama tazminatları gelir vergisinden istisna tutulacak.

İşsizlik ödeneği ödemeleri ile mahkeme kararının ardından işçinin başvurusu üzerine işverenin bir ay içinde işe başlatmadığı durumda, işçiye, en az dört aylık ve en çok sekiz aylık ücreti tutarında ödenen tazminat da istisna kapsamında olacak.

EK TAZMİNATLARDAN KESİLEN GELİR VERGİSİ İADE EDİLECEK

Tebliğde, 7162 sayılı kanunla gelir vergisi kanununa eklenen geçici madde kapsamında, ek tazminatlar üzerinden kesilen gelir vergisinin iadesine ilişkin açıklamalar da bulunuyor.

Buna göre, 27 Mart 2018 tarihinden önce karşılıklı sonlandırma veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan ödemeler ve yardımlar üzerinden tevkif edilerek tahsil edilen gelir vergisi, hizmet erbabının düzeltme zamanaşımı süresi içerisinde tarha yetkili vergi dairelerine başvurmaları ve dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri şartıyla ret ve iade edilecek.

Uygulamadan yararlanabilmek için, bu kapsamdaki ödemelerin söz konusu 27 Mart 2018 tarihinden önce yapılmış olması gerekiyor.

Bu tarihinden sonra düzenlenen sözleşmeler ile bu tarihten önce düzenlenmiş olmakla birlikte öngörülen ek tazminat ödemesinin 27 Mart 2018 tarihinden sonra yapıldığı durumlarda, uygulamadan faydalanılması mümkün olmayacak.

REUTERS

İlginizi Çekebilirİnternet alışverişlerinde güven damgasıİnternet alışverişlerinde güven damgası
Yayınlanma Tarihi:08:29,