Rapor parası nasıl hesaplanır?

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun sağlamış olduğu rapor parası ile ilgili birçok vatandaşın aklında sorular bulunuyor. Bu soruların en önemlisi de “rapor parası nasıl hesaplanır?” Çalışan kişilerin bazı şartları yerine getirerek alabildiği rapor parasının nasıl hesaplanacağı ile ilgili hazırladığımız haberde tüm detayları bulabilirsiniz. İşte ayrıntılar…

Rapor parası nasıl hesaplanır?

Halk arasında çoğunlukla rapor parası olarak bilinen iş görmezlik ödeneği pek çok vatandaşın en sık araştırdığı konulardan biridir. İş görmezlik ödeneği yani rapor parasını alabilmesi için çalışan kişilerin bazı şartları yerine getirmesi gerekmektedir. Bu ödeneği talep edip alabilmek için çalışanların öncelikle Sosyal Güvenlik Kurumu çatısı altından 4A ya da 4B gurubunda sigortalı olması gerekmektedir. Hastalık, gebelik ya da iş kazası geçiren çalışanların iş yapmalarına engel bu durumlarından ötürü iş yerlerine gidememeleri hallerinde talep ettikleri Sosyal Güvenlik Kurumu rapor parası hangi durumlarda alınabiliyor? Çalışanların işe gidemedikleri ve maaşlarında kesintiler yapıldığı bu durumlarda kesilen bu ücretlerin mağduriyet yaratmaması ya da en aza indirilmesi için uygulanan iş görmezlik ödeneği hakkında en çok merak edilen konulardan biri de bu paranın nasıl hesaplanacağı. Peki, uygun şartların sağlandığı durumlarda rapor parası nasıl hesaplanır? İşte konuya ilişkin ayrıntıların yer aldığı haberimiz…

RAPOR PARASI ŞARTLARI NELERDİR?

İş yerine gelerek çalışmasına engel olan durumlarda (gebelik, hastalık ya da iş kazası) aylık maaşta uygulanan kesintiden dolayı çalışanların mağdur olmaması için Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanlara iş görmezlik ödeneği tanımıştır. Buna göre 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda iş görmezlik ödeneği alabilmenin şartlar şu şekilde anlatılmıştır;

a) İş kazası, meslek hastalığı, hastalık veya analık hallerinden biri nedeniyle geçici iş göremezliğe uğranılması gereklidir.

b) Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetki verilmiş hekim ve sağlık kurullarından sağlık raporu alınması gerekmektedir.

c) Köy veya mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlara geçici iş göremezlik ödeneği ödenebilmesi için prim borçlarının olmaması ve yatarak tedavi görmeleri nedeniyle geçici iş göremezliğe uğramaları gerekmektedir. Ancak bu kişilere doğum öncesi ve sonrası süreler için yapılacak ödemeler sırasında yatarak tedavi görme şartı aranmamaktadır.

d) Hizmet akdiyle çalıştırılan sigortalılar yani 5510 sayılı Kanun'un 4. maddesi birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı bulunanlar ile 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesine göre haklarında bazı sigorta kolları uygulanabilen sigortalıların hastalık nedeniyle geçici iş göremezlik ödeneği alabilmeleri için iş göremezliğin başladığı tarihten önceki bir yıl içinde en az doksan gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması gerekmektedir.

e) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı bulunanlar ile Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen muhtarlar ve aynı bentte yer alan ticarî kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar, gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olanlar ve tarımsal faaliyette bulunanların analık nedeniyle geçici iş göremezlik ödeneğinden yararlanabilmeleri için doğumdan önceki bir yıl içinde en az doksan gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması gerekmektedir.

RAPOR PARASI NASIL HESAPLANIR?

Rapor parası almak isteyen çalışanın 3 aylık brüt geliri ve 3 aylık prim günleri ayrı ayrı toplanır. Daha sonra 3 aylık brüt geliri son 3 aylık prim gününe bölünür. Çıkan sayı ile raporlu olunan gün sayısı çarpılır. Ortaya çıkan sayıdan ilk iki gün çıkarılır. Bunun sebebi ise 2 gün nedeniyle işveren zaten kesinti yapmayacaktır.

Geçici iş göremezlik ödeneği nedir? İlginizi Çekebilir Geçici iş göremezlik ödeneği nedir?

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Loading...