TVF sarayda İFM Alt Fonu kurdu

Türkiye Varlık Fonu'nun (TVF) inşaatı bitmeyen İstanbul Finans Merkezi'ne (İFM)  “dahil olduğunu” ve yatırım yapılacağını Genel Müdür Zafer Sönmez geçenlerde açıkladı.

Hatırlarsanız Sönmez'in AA'ya yaptığı açıklama, TVF'nin  İFM müteahhidi “Ağaoğlu'nu kurtarma planı” olarak yorumlanmıştı.

Dahası TVF'nin, İFM projesinin tamamını devralacağı haberi de kulis bilgisi olarak Habertürk'te çıktı.

Meğer, TVF bu işlerin alt yapısını sarayda yapılan şirket toplantısında kurmuş. Yaratıcı bir formülle:

Şirket yönetimi, iki buçuk yıl önce TVF bünyesinde kurduğu KOBİ Finansmanı Alt Fonu'nun unvanı ile kuruluş belgesini değiştirmiş.

KOBİ Finansmanı Alt Fonu, olmuş size TVF İstanbul Finans Merkezi Gayrimenkul Yatırım Alt Fonu. 

19 Eylül'deki bu önemli toplantının sonuçları da 30 Eylül tarihli Ticaret Sicil'de yayımlanmış.

Toplantı yeri T.C Cumhurbaşkanlığı Külliyesi.

★★★

Malum TVF A.Ş.'nin başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan.

TVF'nin başkanvekili, Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak.

Albayrak Hazine ve Maliye Bakanı.

TVF'nin bir Yönetim kurulu üyesi Albayrak'ın hocası Erişah Arıcan. Ki aynı zamanda BIST Başkanı. Diğer TVF üyeleri TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın, Fuat Tosyalı, Zafer Sönmez.

Yarım kalan İstanbul Finans Merkezi inşaatı.

TVF'nin Saray'daki toplantısında KOBİ Alt Fonu, İFM Alt Fonu'na dönüştürülürken nasıl işleyeceği de belirleniyor. Süresiz olarak kurulan fon adına işlemleri yapmaya yetkili iki isim: Albayrak ile Sönmez.

İFM Fonu'nun hizmet birimi ve portföy saklayıcısı ise Ziraat Bankası.

Bitmedi.

Alt fonun yatırım kararları alması için bir de Yatırım Komitesi oluşturuldu. Ayda bir kez toplanacak. Yatırım Komitesi, Erişah Arıcan, Zafer Sönmez, Çağatay Abraş'tan oluşuyor. Portföy yöneticisi ise Can Sümer.

★★★

İFM Alt Fonu'nun yatırım portföyünde yer alacak varlık ve işlemler için asgari azami sınırlar da saptanmış. Neler yok neler. Tabii ki başta kamu borçlanma araçları. Sınırsız olarak. Kamu payı olan şirketler dahil. (THY gibi)

Sonra TSK vakıflarına ait şirketlerin işlem gören ortaklık paylarının yüzde 20'si.

Takasbank para piyasası işlemleri, İslami yatırım araçları, ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetler.  Altına dayalı vadeli mevduat ve katılma hesapları.

TVF A.Ş. kararından bir bölüm: İFM Alt Fonu, getiriyi arttırmak, riskten korunmak amacıyla swap sözleşmesi, opsiyon, altın işlemleri veya diğer herhangi yöntemle kaldıraç yaratan benzer işlemlere yatırım yapabilecekmiş.

‘TSK vakıflarına ait şirketler'

Ticaret Sicili Gazetesi'nin 30 Eylül 2019 tarihli sayısında Varlık Fonu yönetiminin kurduğu İFM Alt Fonu'nun portföye hangi varlıkları dahil edeceği 510. sayfada listelenmiş. İlk sırada “kamu borçlanma araçları”, ikinci sırada ise “TSK vakıflarına Ait Şirketlerin İşlem Gören Ortaklık Payları” ifadesi yer alıyor. Asgari yüzde 0, azami yüzde 20.

TSK'nın başta TSK Güçlendirme Vakfı olmak üzere birden fazla vakfı bulunduğunu biliyoruz. Vakıfların da farklı sektör ve sahalarda faaliyet gösteren iştirakleri.

Karardaki “işlem gören ortaklık payları” ifadesinden herhalde Borsada işlem görmeyi anlamak gerekiyor.

Bu durumda örneğin; Aselsan'ın BIST'te işlem gören hisselerinin yüzde 20'si, İstanbul Finans Merkezi Alt Fonu'nun portföyüne dahil mi edilecek?

Yetkililer bu konuda “şeffaf ve hesap verebilir” bir yönetim anlayışıyla daha net açıklama yapsalar bütün kamuoyu aydınlansa ne kadar iyi olur.

Böylece misal, ASELSAN hisseleri üzerinden Ağaoğlu'nun batıkları mı kurtarılıyor sorusu aklımıza gelmese.

Kaçak geçişin hesabı

132 milyon 22 bin 276 TL.

Kimine göre anlamsız bir rakam olabilir. Ama bu tutar, yollardaki  OGS ve HGS  sistemlerinden bir yıl boyunca yapılan kaçak geçişlerin parasal karşılığı. Devletin zarara uğradığı miktar yani.

Sayıştay'ın Karayolları Genel Müdürlüğü 2018 denetim raporunda yer alıyor.

2018'de her iki sistemden elde edilen toplam gelir 2 milyar 183 milyon 384 bin 231 TL'ymiş. Fakat Karayolları kaçak geçişlerin muhasebe kayıtlarını yapmamış. Bu nedenle hesaplar 132 milyon TL daha düşük görünüyormuş.

Karayolları ne demiş cevap olarak merak etmişsinizdir:

“Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü ile KGM arasında web servis arayüzü geliştirme çalışmaları devam ediyor.”

Nedir, 132 milyon değil mi kamu için. Maksat arayüz ferah ferah geliştirilsin.

Loading...