AKP ve MHP oylarıyla cami alanı ticaret alanına çevrildi

Bunu da gördük! İstanbul Büyüşehir Belediye Meclisi'nde, Üsküdar'da cami alanında kalan bir parselin imarı, AKP ve MHP grubunun oylarıyla 'ticaret alanı' olarak değiştirildi. AKP'liler "Parsel, cami yapılamayacak kadar küçük. Sehven 'dini tesis' olarak işlenmiş. Yanlışlık düzeltildi" diye kendilerini savundu. CHP’liler ise "Biz böyle bir karar alsaydık bazı çevreler eleştirirdi. Cami alanının ticarethaneye çevrilmesi şık olmadı" dedi.

AKP ve MHP oylarıyla cami alanı ticaret alanına çevrildi

Üsküdar’a bağlı Hayrettin Çavuş Mahallesi’nde ‘dini tesis’ alanında kalan bir parselle ilgili imar değişikliği talebi ilk olarak 2017 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde görüşüldü. Görüşüne başvurulan müftülükten olumsuz yanıt gelmesi sonrası “plan ilke ve kararlarına aykırılık teşkil ettiği” gerekçesiyle uygun görülmedi.

“TESCİLLİ YAPI İMAR PLANINA İŞLENSİN”

Bunun üzerine ilgilisince verilen dilekçeyle İstanbul 3 No’lu Koruma Kurulu'nun 1991 tarihli kararıyla bu parselde cami inşaatının mümkün olmadığına karar verildiği belirtildi. İstanbul 6 No’lu Koruma Kurulu’nun da 2015 tarihli kararıyla parsel üzerindeki tescilli yapının imar planına işlenmesi yönünde karar alındığı aktarıldı.

Kurul kararı doğrultusunda hazırlanan plan değişikliğinin meclis kararıyla uygun görülmediği ancak mevzuata göre belediyelerin kurul kararına uymak zorunda olduğu kaydedildi. Bu doğrultuda konunun yeniden değerlendirilerek plan değişikliğinin kabul edilmesi talep edildi. Dosya 2018 yılında tekrar İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’ne geldi ve bu kez de İBB Hukuk Müşavirliği’nden değerlendirme alınmasına karar verildi. Plan değişikliği teklifi, hukuk müşavirliği ve koruma kurulu kararları doğrultusunda yeniden değerlendirilmek üzere 16 Temmuz 2020 tarihinde tekrar İBB Meclisi’ne geldi.

OY ÇOKLUĞUYLA KABUL EDİLDİ

Üzerinde korunması gerekli kültür varlığı bulunan, şirket mülkiyetinde 76 metrekarelik parselin imarı bu kez değiştirildi. Parseldeki ‘dini tesis alanı’ fonksiyonu iptal edilerek yalnızca konut, büro ve ofis olarak kullanılmak üzere ‘tali ticaret alanı’ fonksiyonu verildi. İmar ve Bayındırlık Komisyonu, parselde tescilli eser olduğu ve ibadet alanı büyüklüğünde olmadığı gerekçesiyle kurul görüşü doğrultusunda uygun bulundu. CHP karara katılmadı. Plan değişikliği oy çokluğuyla kabul edildi.

“ÇEVİRMENİZ ŞIK OLMADI”

Kararın oylanması sırasında söz alan CHP’li İBB Meclis Üyesi Doğan Tekel, “Bu kararı CHP’li bir belediye alsaydı, bazı çevreler “Cami alanının ticaret için kullanılmasına izin verdiler” diye bizi eleştirirdi. Cami alanını ticaret alanına çevirmeniz şık olmadı. Biz karara katılmıyoruz” dedi.

“YALNIŞLIK OLMUŞ, DÜZELTTİK”

İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun AKP'li Başkanı Yüksel Akyol da parselde 2 katlı ahşap yapı bulunduğunu, cami yapmaya uygun olmadığını belirterek “Plana sehven cami olarak işlenmiş. Yanlışlık düzeltildi. Karşısında zaten tarihi bir cami var. İhtiyaca göre bu tür değişiklikler yapılabilir” diye konuştu.

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Loading...