Sözcü Plus Giriş

AKP’li belediye ‘özel kalemi’ paravan olarak kullanmış

Sayıştay, Antalya'nın AKP'li Serik Belediyesi'nde yaptığı incelemede özel kalem müdürlüğüne son 5 yılda altı kişinin açıktan atandığını tespit etti. Bu kişilerin daha sonra belediyede memuriyet kadrolarına sınavsız geçiş yaptığı belirlendi. Sayıştay, özel kalem müdürlüğü kadrolarının amacı dışında kullanıldığının altını çizerek, atamalarda eşitlik ve liyakat ilkesinin olması gerektiğine vurgu yaptı.

İsmail AKIN
13:58 -
AKP’li belediye ‘özel kalemi’ paravan olarak kullanmış

AKP’li Serik Belediyesi’nin 2018 yılı faaliyet raporlarını inceleyen Sayıştay denetçileri eşitlik ve liyakat ilkesine aykırı atamalar yapıldığını tespit etti.

EŞİTLİK İLKELERİNİ İHLAL EDİCİ NİTELİKTE OLDUĞUNUN ALTI ÇİZİLDİ

Sayıştay raporunda, atanmaların istisnai devlet memurluğu alımı için duyurulan sınava katılarak başarılı olmuş ve atamayı bekleyen kişiler aleyhine haksız bir durum yarattığı, ayrıca, sınavlarda başarılı olarak atanmayı bekleyenler varken, istisnai memurluk kadrolarının sınavsız devlet memurluğu teminine yönelik uygulamaya dönüştürülmesi, bu memuriyete atanmada tanınan kolaylığın istismarı anlamına da geldiği belirtildi. Bu durumun Anayasa’nın kişilerin kanun önünde eşitlik ve kamu hizmetine girmede eşitlik ilkelerini ihlal edici nitelikte olduğunun altı çizildi.

LİYAKAT İLKESİNE AYKIRI

Sayıştay raporunda, AKP’li Serik Belediyesi’nin son yıllarda özel kalem müdürlüğü kadroları amacı dışında kullanıldığı, genel olarak boş tutulan bu kadrolar, bazı şahıslara memuriyet statüsü kazandırılmak veya ilgili idarecinin izniyle diğer kurumlara naklen atamaları bu yolla sağlamak amacıyla kullanıldığı ifade edildi.

Uygulamanın kanun önünde eşitlik, kamu hizmetine girmede eşitlik ve liyakat ilkesine aykırılık oluşturduğu uyarısında bulunuldu.

MEMURİYET KADROLARINA SINAVSIZ ATAMA

Belediyenin özel kalem müdürlüğü kadrosuna son 5 yıl içerisinde toplam altı kişi açıktan atandığı belirtilen raporda, bu kişiler daha sonra Kurum içerisindeki memuriyet kadrolarına sınavsız olarak atandığı belirtildi. Raporda ayrıca, bu atamalarda, İçişleri Bakanlığından izin alınmakla birlikte öncelikle kurumda çalışan memurlardan ya da diğer kamu kurum kuruluşlarında çalışan memurlardan atama yapılması gerekliliğine uyulmadığı, bir seçim dönemi boyunca çalıştırılması esasına riayet edilmeyerek bu kadronun memuriyete sınavsız atama yolu olarak kullanılır hale geldiği, değerlendirilmesinde bulunuldu.

BELEDİYE, “ATAMALAR ZORUNLU HALLER HARİCİNDE YAPILMAYACAKTIR”

Belediye, Sayıştay denetçilerine, “İstisnai kadrolara yapılacak atamalarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59 uncu maddesi hükümleri uyarınca belediye başkanının bir seçim dönemi boyunca çalışabileceği ehliyet ve liyakat sahibi kişiler seçilmesi ilkesi çerçevesinde yapılan atama sonrası sınavla girilebilecek kadrolara naklen atama yapılmayacak, istisnai kadrolara da tekraren atamalar zorunlu haller haricinde yapılmayacaktır” cevabını verdi.

UYGULAMADAN VAZGEÇİN UYARISI

Sayıştay belediyenin cevabına karşılık, istisnai memuriyet kadrolarına öncelikle kurumda çalışan memurlardan ya da diğer kamu kurum kuruluşlarında çalışan memurlardan atama yapılması gerekli olup bu kişilerin bir seçim dönemi boyunca çalıştırılması esasına riayet edilmesi ve memuriyete sınavsız atama yolu haline gelen bu uygulamadan vazgeçilmesi uyarısında bulundu.

Son güncelleme: 13:59 28.01.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more