Aşure günü oruç tutulur mu? İşte Aşure günü yapılacak ibadetler…

Muharrem Ayı’nın 10. gününde idrak edilen Aşure günü, bu sene 29 Ağustos’a denk geliyor. Hz. Hüseyin ve beraberindekiler, Muharrem'in onuncu gününde Kerbelâ'da Yezid'in Ordusu tarafından katledilmiştir. Aşure gününün bir gün öncesi veya bir gün sonrasıyla birlikte Aşure günü oruç tutulması tavsiye diliyor. İşte Aşure gününde yapılabilecek ibadetler…

Aşure günü oruç tutulur mu? İşte Aşure günü yapılacak ibadetler…

Peygamber Efendimiz, “Ramazandan sonra en faziletli oruç, Muharrem ayında tutulan oruçtur” buyurarak belirli günlerde oruç tutulması tavsiye etmiştir. Özellikle Kerbela vakasının yaşanması nedeniyle, Muharrem ayı içinde yapılan ibadetler ve dualar daha kıymetli olarak görülmüştür.

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

Hicri takvime göre Muharrem Ayı’nın 10. günü olan Aşure Günü, Miladi takvime göre bu sene 29 Ağustos Cumartesi günü kutlanacak.

MUHARREM ORUCU NEDİR? NE ZAMAN TUTULUR?

Muharrem ayı orucu için tavsiye edilen Aşure günü ile birlikte bir gün öncesi ve sonrası olmak üzere şeklindedir. Yani Muharrem’in 9 ve 10. günlerinde veya 10. ve 11 günlerinde oruç tutmak gerekir. Aşure günü yani Muharrem’in 10. günü, bu sene 29 Ağustos Cumartesi gününe denk geliyor. Buna göre 28-29 Ağustos veya 29-30 Ağustos günleri, tavsiye edilen oruç tutma günleri olmaktadır.

AŞÛRE GÜNÜ YAPILACAKLAR

1. O gün, oruç tutulacak; fakat Muharrem'in sâdece 10'uncu günü oruç tutulmaz. (9.-10.), (10.-11.) veyâ (9.-10.-11.) günleri tutulur.

2. Muharrem'in birinci ilâ onuncu günü de dâhil her gün okunan duâ, sabahleyin üç def‘a okunacak.

3. İşrâkten sonra (kuşluk vakti) dört (4) rek‘at namâz kılınacak. Her rek‘atte Fâtihâ-yı şerîfeden sonra elli bir (51) adet İhlâs-ı şerîf okunur.

4. Mekrûh olmayan bir vakitte 2 rek‘at namâz kılınacak. Her rek‘atte Fâtihâ-yı şerîfeden sonra on bir (11) İhlâs-ı şerîf okunur.

5. Bol bol istiğfâr edilecek.

6.70 (yetmiş) def‘a;“Hasbünâ'llâhu ve ni‘me'l-vekîl ni‘me'l-mevlâ ve ni‘me'n-nasîr, gufrâneke rabbenâ ve ileyke'l-masîr” denilecek.