Çoklu barodan sonra çoklu meslek odası geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada “Çoklu baro sisteminde yapıldığı gibi aynı çalışmayı TTB ve diğer meslek odalarında da yapmak durumundayız” dedi

Çoklu barodan sonra çoklu meslek odası geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,  partisinin TBMM grup toplantısında Türk Tabipler Birliği’ni eleştirirken, meslek örgütleriyle ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Erdoğan, Türkiye'nin çözmesi gereken sorunlardan birinin meslek kuruluşlarının artık sürdürülemez hale gelmiş çarpık yapısı olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

*Barolar ile ilgili sıkıntının çözümü konusunda geçtiğimiz dönem gerçekleştirdiğimiz kanun değişikliği ile önemli bir adım attık. Türk Tabipler Birliği (TTB) başta olmak üzere düşünebiliyor musunuz, terör örgütünden birisini getirip TTB'nin başına koyuyorlar. Ne zamandan beri terörle iç içe olanlar Tabipler Birliği gibi önemli bir kuruluşun başına geçebiliyor. Bunun adı demokratik bir yaklaşım değil, bunun adı terör örgütlerinin sivil toplum kuruluşlarına adeta el koyması hadisesidir.

*İşte sağlıkta attığımız adımlar ortada, bu hükümetin en başarılı olduğu alanlardan bir tanesi sağlık. Bütün fiziki altyapısı ile tarihinde görmediği yatırımları gerçekleştirmiş olan bu hükümete kalkıp hala çirkin yaklaşımlar içinde bulunmak kabul edilebilir bir şey değildir. Şehir hastanelerimizle, eğitim araştırma hastanelerimizle ve en ücra köşeye kadar bütün hastanelerimizle çok farklı bir dönemi yaşıyoruz. Bunlar buralardaki yapmaları gereken görevleri yerine getirmiyor ama saygısızlık, hakaret ise bu hakareti yapıyorlar.

“ANAYASA’YA AYKIRI FAALİYET İÇİNDELER”

*Biz bunlara hastalarımızı nasıl teslim edeceğiz, nasıl bunlardan şifa arayacağız, teröristten bu beklenir mi? Onun için TTB başta olmak üzere diğer meslek kuruluşlarındaki sorunlarda artık tahammül edilmez seviyeye ulaşmıştır. Bilindiği gibi, meslek kuruluşları Anayasamızın 135. Maddesine göre faaliyet gösteren kamu kurumu niteliğini haiz tüzel kişiliklerdir. Aynı Anayasa maddesi meslek kuruluşlarının kuruluş amaçları dışında faaliyet gösteremeyeceğini, hiçbir tartışmaya yer bırakmayacak şekilde kesinlikle ifade etmektedir. Bu maddenin devamında amaçları dışında faaliyet gösteren meslek kuruluşlarının organlarının görevine mahkeme kararıyla son verilebileceği de hükme bağlanmaktadır.

*TTB bunun gibi kimi meslek kuruluşları açıkça anayasaya aykırı faaliyet içindedir. Bu meslek kuruluşlarının yönetimleri söz konusu meslek mensuplarının tamamını temsil etmekten çok uzaktır. Çoklu baro sisteminde yapıldığı gibi aynı çalışmayı TTB ve diğer meslek odalarında da yapmak durumundayız, Cumhur İttifakı olarak bu konuyla ilgili çalışmayı inşallah başarılı bir şekilde sürdüreceğimize inanıyorum. Uzun yıllardır küçük ama örgütlü klikler tarafından kontrol edilen bu meslek kuruluşları sadece temsilde değil uygulamada da kuruluş amaçlarından sapmışlardır.

*Bu kuruluşların bir kısmının yönetim organları, ideolojik sapkınlıkların veya dar grupların çıkarlarının kalesi haline dönüşmüştür. İnsanları acımasızca katletmekten, ormanları yakmaya, çocukları kaçırmaktan kadınlara tecavüze kadar her melanete bulaşmış terör örgütünü savunmak bir meslek kuruluşunun görevi olamaz. Suriye'de kendi halkını katleden zalim bir rejimi ve onunla birlikte hareket eden terör örgütünü yüceltmek bir meslek kuruluşunun görevi olamaz. Kendi devletinin sınırlarını güvenlik altına almaya yönelik harekatlarını itibarsızlaştırmaya çalışmak bir meslek kuruluşunun görevi olamaz.”