Nedim Türkmen
Nedim Türkmen

Yapılandırma yasası bu haliyle başarılı olamaz

Yapılandırma hükümlerini de içeren İşsizlik Sigortası Fonu‘nda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun teklifinin Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmeye devam ediyor.

Yasa teklifinin yapılandırmayı ilgilendiren maddeleri Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. 25 yaş altı ve 50 yaş üstü çalışanların belirli süreli iş sözleşmeleri yoluyla istismarının önünü açan düzenlemelerin Meclis Genel Kurulu'nda tekliften çıkarılacak olmasını yanlıştan dönüldüğü için alkışlıyorum.

Gelelim yapılandırmaya, yaklaşık 4 milyon vatandaşın devlete 500 milyarın üzerinde borcu olduğu ve vadesi 31.08.2020'ye kadar olan bu borçların iki ayda bir ödenmek üzere 18 taksit halinde yapılandırılarak gecikme zammı yerine Y-ÜFE oranının dikkate alınacağına ilişkin belirleme yapıldı.

Meclis Genel Kurulu'nda yapılandırmaya ilişkin kabul edilen maddeler 2017'de çıkan 7020 sayılı yasanın ana şablonu esas alınarak hazırlanmış.

PANDEMİ BİTTİ Mİ?

Yapılandırma düzenlemesi ile vergi borcu olanlar ilk taksiti Ocak 2021 ‘de sigorta prim borcu olanlar Şubat 2012'de ödeyecekler. Yapılandırma hükümlerinden faydalanabilmek için ilk iki taksidin mutlaka ödenmesi gerektiğine göre; borçlular 2021 yılının ilk dört ayında ödenecek bu paraları nasıl kazanıp nasıl ödeme yapacaklar?

Hizmetler sektörü başta olmak üzere bütün sektörlerin pandeminin etkisi nedeniyle cirolarının düştüğü tahsilat probleminin yaşandığı dikkate alındığında bu ödemelerin yapılamayacağını şimdiden söyleyebiliriz.

Yapılması gereken ilk taksit ödemesini Temmuz 2021'de başlatmak ve taksitlerin üç ayda bir ödenmesini sağlamaktı.

BÜTÇE'YE 25 MİLYAR LİRALIK CAN SİMİDİ VAR

İktidar yapılandırmaya ilişkin düzenlemeyi en son 2018 yılında çıkartılan 7143 sayılı yasa benzeri bir düzenlemeyle getirmek yerine 7020 sayılı sadece borç yapılandırmasını içeren kanun benzeri bir teklifi yasalaştırmaya çalışıyor.

Vergi ve sigorta prim borçlularının ekonomik kriz ve pandemi koşullarında borçlarını yapılandırsalar bile, ödemeleri yapamayacakları gerçeği karşısında bütçenin daha fazla açık vermemesi için daha önce denenmiş ve başarılı sonuçlar alınmış aşağıdaki müesseseleri şu anda Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmekte olan yasa teklifine ilave etmesi bir zorunluluktur.

-Matrah artırımı
-Stok ve kasa affı
-Ortaklar cari hesabı düzeltme hakkı
-İhtilaflı ve incelemedeki mükelleflerle belirli şartlarla uzlaşma

Yukarıdaki müesseselerin yer aldığı 2016 yılında çıkartılan 6736 sayılı kanun kapsamında tahsil edilen toplam tutar 42 milyar 811 milyon liradır. Yine 2018 yılında çıkartılan ve aynı müesseselerin yer aldığı 7143 sayılı kanun kapsamında tahsil edilen toplam tutar ise 25 milyar 583 milyon liradır.

Matrah artırımına ilave edilebilecek yıl sayısı 2018 ve 2019 yılları olmasına rağmen bu müesseselerin ilave edileceği düzenlemelerin sonunda bütçeye asgari 25 milyar liralık ilave bir kaynak sağlanacağına herkes ile iddiaya girebilirim.

Kasa ve ortaklar cari hesabının şişkin olmasının nedeni Türkiye'deki kayıtdışı ekonomi gerçeğinin bir yansıması olduğu bilindiği halde iş adamlarının yalan beyanlarını mı düzelteceğiz şeklinde açıklama yapanların aynı teklifin içinde ‘Varlık Barışı' düzenlemesi getirmelerinin takdirini de kamuoyuna bırakıyorum.

Loading...