Nedim Türkmen
Nedim Türkmen

Yasa dışı bahis ve kumar suçları sıkı takipte

Yasa dışı bahis ve kumar suçlarının özellikle internet ortamında yaygınlaşması ve önlem alınamaması nedeniyle; 2017 yılı içinde Adalet ve İçişleri Bakanlıklarının da katkılarıyla, yasal boşlukların tespiti ve giderilmesine yönelik çalışmalar Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) bünyesinde yapılmıştır. Bu suçlarla mücadelede en önemli hususun suç gelirlerinin faillerin eline geçmesini önlemek ve bu suçlarda finansal sistemin kullanılmasının önüne geçmek amacıyla gerekli yasal düzenlemeler üzerinde çalışıldı.

Bu çalışmalar sonucunda yasa dışı bahis organizatörlerinin ortaya çıkarılabilmesine ve bu şahısların kullandığı üçüncü kişilere ait hesaplara el konulabilmesine imkan tanıyan yasal düzenleme, 25.08.2017 tarih ve 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 23. maddesi ile 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Hakkında Kanun'un 5. maddesinde yapılan değişiklikle yürürlüğe girdi. 25.08.2017 tarih ve 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 139. maddesi ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 228. maddesi ile düzenlenen “kumar oynanması için yer ve imkan sağlama” suçuna üçüncü ve dördüncü fıkralar eklendi. Bu yasal değişiklikler sonucunda 5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu'nun 128. maddesi ile düzenlenen “taşınmazlara, hak ve alacaklara elkoyma” tedbiri hem 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Hakkında Kanun'un 5. maddesinde sayılan suçlar hem de 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 228. maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları için uygulanabilir hale geldi.

Bu düzenlemeyle birlikte MASAK, yasa dışı bahis organizatörlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmalara vakit geçirmeden başladı. Bu çalışmalarda, yasa dışı bahis organizatörlerinin faaliyetlerini sürdürürken üçüncü kişilere ve bu kişiler adına kurulan şirketlere ait banka hesaplarını kullandığı tespit edildi. MASAK, profil analizi çalışması ile hem hesapları kullanılan üçüncü kişilerin özelliklerini hem de hesaplarda gerçekleştirilen işlem türlerini ortaya çıkardı. Ortaya çıkartılan yasa dışı bahis işlem ve aracı profili sonuçları tüm bankalarla paylaşılarak, bankaların müşterini tanı ilkesi kapsamında bu tür müşterileri ve işlemleri izleme ve kontrolleri sağlandı. Yasa dışı bahis organizatörlerinin kullandığı üçüncü kişilere ait banka hesaplarında gerçekleşen aşağıdaki tabloda ayrıntısına yer verilen toplam tutarı yaklaşık 127 milyon lira olan yasa dışı bahse yönelik 1.686 işlem 5549 sayılı Kanun'un 19/A maddesi uyarınca Hazine ve Maliye Bakanı onayı ile yedi iş günü süreyle ertelenmiş olup, erteleme kararı verilen işlemlerin parasal büyüklüğü aşağıdaki gibidir. (MASAK 2019 Faaliyet Raporu)

Adli makamlara ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlar ile Mücadele Daire Başkanlığı'na intikal ettirilen Mali Tespit Raporları ile bilgi notları uyarınca; aşağıda tabloda ayrıntısı görüleceği üzere mahkemeler tarafından 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 128. maddesi kapsamında 1.149 kişinin bankalar nezdindeki yaklaşık 9 milyon lirasına el koyma kararı verildi.

ONLINE İŞLEMLERİN TAKİBİ SORUN YARATIYOR

Günümüzde internetin kara para aklanılmasına karşı savunmasız olduğu, herkesin üzerinde hemfikir olduğu bir gerçektir. Kara para aklayıcıları, interneti kara para aklamada yaygın bir şekilde kullanmalarına karşın ülkeler, internet aracılığıyla işlenen bu fiillere sağlam önlemler geliştirememektedirler.

İnternet üzerinden sunulan mali hizmetlerdeki hızlı artış dikkate alındığında, riskin en yoğun olduğu alan online işlem yapabilme alanıdır. Online bankacılık faaliyetlerinin yanı sıra, internetten ödeme yapmak, şirket kurmak, kumar ve bahis sitelerini kullanmak teknolojinin verdiği imkanlarla olmaktadır. MASAK'ın yasa dışı kumar ve bahis siteleri ile ilgili başlattığı çalışmalar, başlangıç olarak önemli olmakla birlikte 2019 yılında tespit edilen rakamların gerçek tutarların yanında sembolik kaldığını da belirtmek isterim.

Yasadışı bahis ve kumar çetelerine banka hesaplarını kullandırtanların “aklama suçu” ile yargılanacaklarını göz ardı etmeden dikkatli olmalarında fayda vardır.

Loading...