Atatürk’ün yolunda

Her insanın yaşamında unutamayacağı kişiler, ödün vermeyeceği ilkeler, değerler ve hep sıcak tuttuğu anılar vardır. Ben, yaşamının son dokuz yılında İsmet İNÖNÜ'nün avukatı olarak zaman zaman yanında bulundum. Benden istediği çalışmaları yaptım. Kendisine bilgi sundum. Dikkatle dinleyip görüşlerini söyleyerek incelemeleri değerlendirdi. Dava dilekçelerinin içeriğine hiç karışmadı, yalnızca yer verilmesini istediklerini önceden belirtti. Hukuka verdiği büyük değeri, yargı bağımsızlığının önemini vurgulayarak anlattıklarını Ankara Barosu dergisinin ekinde yayımladım. Devlet kurucularından biri olarak hukuk devletinin ne kadar önemli olduğuna ilişkin anlamlı sözleri kişiliğinin seçkin belirtilerinden biriydi. ATATÜRK'ümüzün en yakın arkadaşı olarak O'nun yolundan asla ayrılmadığını gerçeklere düşkün bir hukukçu yurttaş olarak beğeniyle izlediğimi yinelemek isterim.

Siyasal dedikoduların, özellikle Demokrat Parti'yi kuran eski CHP'lilerin kendilerini benimsetmek için İnönü'yü ve cumhurbaşkanlığı dönemini karalamalarını değerbilmezliğin büyük bir yanlışı ve hattâ karası olarak izledik. Kurtuluş Savaşı'ndaki başarılarını, Cumhuriyetimizin kuruluşunda ve ilk onbeş yılındaki çalışmalarını bile yadsıyıp İkinci Dünya Savaşı'nın sorunlarını, koşullarını yok saymak bir yana savaşa girmeden demokrasiye uzanan yılların güçlüklerini göğüslemeyi unutanların 1950'den sonra neler yaptıkları bilinmektedir.

ATATÜRK'ün başlatıp gerçekleştirdiği Türk Devrimi'nin günümüzdeki karşıtları, kendilerinden önceki tutucular ve gericiler gibi Cumhuriyet kurucularını eleştirmekte yarışmaktadırlar. 1950'den sonra doğanlar bile o günleri yaşamışlar gibi yalanlarla, abartılarla, amaçlı karalamalarla saldırılarını sürdürüyorlar. İnsanlığın, yurttaşlığın, doğruluk ve dürüstlüğün gereğini unutuyorlar.

İNÖNÜ, ATATÜRK'ün emanetini en güç ve en elverişsiz koşullarda korumuş, O'nun anısını izinden ayrılmayarak hep ışıklı tutmuştur. Ata‘mızın aramızdan ayrılmasından sonra yayımladığı “Türk Milletine Beyanname” deki şu sözlerin seçkin ve özgün anlamı eşsiz değeriyle hâlâ belleklerimizde sıcaklığını korumaktadır: “Devletimizin bânisi (kurucusu), milletimizin fedakâr ve sâdık hâdimi (ulusumuzun özverili ve yürekten bağlı hizmet edeni), insanlık idealinin âşık ve mümtaz simâsı (insanlık ülküsünün sevdalı ve tutkun yüzü) eşşiz kahraman ATATÜRK, vatan sana minnettardır!” İNÖNÜ'nün özeni, yürekten bağlılığı, örnek davranışları, Atatürk'e ve kendine karşı olanları her zaman rahatsız etmiştir. Yalanlarından, saldırılarından vazgeçmemişlerdir. Kimileri de yasal işlemlerden kaçınmak için Atatürk'e saldırılarını İnönü üzerinden yapmışlardır, yapmaktadırlar.

Soyluluk, kişisel niteliklerin ve değerlerin yansıttığı bir insanlık düzeyidir. Değerbilirlik, anlayış, kavrayış ve davranış yeteneği, gücü ve yansımasıdır. ATATÜRK ve İNÖNÜ birbirinden ayrılması güç büyüklerimiz ve eşsiz değerlerimizdir.