Gümrük vergi ve cezalarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin esaslar belirlendi

Ticaret Bakanlığı, 7236 sayılı yapılandırma yasası kapsamında, gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacaklarının yeniden yapılandırılmasına dair esaslara açıklık getirdi.

Gümrük vergi ve cezalarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin esaslar belirlendi

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan 7326 sayılı kanun kapsamında gümrük alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin tebliğ kapsamında, gümrük kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Ticaret Bakanlığı’na bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen gümrük vergileri, cezaları ve faizleri yer alıyor.

Tebliğle, kesinleşmiş ve kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklar, itiraz/istinaf veya temyiz aşamasında bulunan alacaklar, kesinleşmemiş idari para cezaları, inceleme ve tahakkuk safhasında olan işlemler ile yükümlü tarafından yapılan beyanlara yönelik tahsil işlemlerinin esasları belirlendi.

SON BAŞVURU TARİHİ 31 AĞUSTOS

Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların, 31 Ağustos’a kadar ilgili gümrük idaresine başvuruda bulunmaları gerekiyor. Alacağın birden fazla gümrük idaresini ilgilendirmesi durumunda, her idareye ayrı ayrı başvurulacak.

Tebliğ hükümlerine göre ödenecek alacaklara 2021 yılı Haziran ayı için uygulanması gereken Yİ-ÜFE aylık değişim oranı olarak, yüzde 0.35 oranı esas alınacak. Hesaplanan tutarlar peşin veya taksitler hâlinde ödenebilecek. Ödenecek tutarların ilk taksitinin 30 Eylül’e kadar, diğer taksitlerin ise bu tarihi takip eden ikişer aylık dönemler hâlinde azami 18 eşit taksitte ödenmesi gerekiyor.

Kanun kapsamında süresinde ödenen alacaklara, kanunda yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla 9 Haziran tarihinden sonraki süreler için faiz, gecikme zammı ile gecikme cezası gibi fer’i amme alacakları hesaplanmayacak, başvuruda bulunulan borçlara ilişkin dava açılamayacak.

Ödenecek alacaklarla ilgili olarak, tatbik edilen hacizler yapılan ödemeler nispetinde kaldırılacak ve buna isabet eden teminatlar iade edilecek. Tatbik edilen hacizlere konu mallar, borçlunun talebi hâlinde alacaklı tahsil dairesince satılabilecek. Kanun kapsamındaki alacaklarla ilgili olarak mevzuatlarında yer alan özel hükümler saklı kalmak kaydıyla taksit ödeme süresince zamanaşımı süreleri işlemeyecek. (REUTERS)

Vatandaşın bankalara borcu 951 milyar TL İlginizi Çekebilir Vatandaşın bankalara borcu 951 milyar TL AKP, Ankara Garı yolcu garantisinde de yüzde 92 yanıldı İlginizi Çekebilir AKP, Ankara Garı yolcu garantisinde de yüzde 92 yanıldı 18 milyon büyükbaş hayvan ortada yok İlginizi Çekebilir 18 milyon büyükbaş hayvan ortada yok

 

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Loading...