Kanal İstanbul güzergahındaki dev arazinin imar planları iptal edildi, bakanlık jet hızıyla yeni plan yaptı

Kanal İstanbul güzergahında bulunan Küçükçekmece Gölü kıyısındaki 1.7 milyon metrekarelik arazisinin imar planları mahkeme tarafından iptal edildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, plansız kalan arazi için jet hızıyla yeni plan hazırladı ve parsellere tekrar konut, AVM, rezidans inşa etmek üzere düzenleme yapıldı.

Kanal İstanbul güzergahındaki dev arazinin imar planları iptal edildi, bakanlık jet hızıyla yeni plan yaptı

Kanal İstanbul'un Marmara Denizi'nden giriş noktası olan Küçükçekme Gölü’nün kıyısında Avcılar Firuzköy'de bulunan 1.7 milyon metrekarelik dev arazinin imar planlarında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.  2009 yılında “İstanbul'un Anayasası” kabul edilen Çevre Düzeni Planı'nda “üniversite, kentsel ve bölgesel yeşil ve spor, fuar ve festival” alanı fonksiyonu parsellerin durumu, 2019 yılında yapılan değişiklik ile sadece “kentsel gelişme alanı ve üniversite alanı” olarak tanımlanmıştı.

Söz konusu araziler için İstanbul Üniversitesi ile TOKİ arasında bir protokol de yapılmıştı. Protokole göre TOKİ;  üniversitenin Cerrahpaşa, Çapa ve Avcılar'daki kampüslerini yenileyecekti. TOKİ de bunun karşılığında üniversitenin Avcılar ve Halkalı'daki boş arazileri üzerinde proje geliştirecekti.

Kanal manzaralı arazi üzerinde konut ve ticaret alanları yapmak üzere 2018 ve 2019 yıllarında imar planı değişiklikleri hazırlandı. Emlak Konut, 3 Eylül 2020 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformu’na bildirimde bulunarak yaklaşık söz konusu parselleri TOKİ'den satın almak için 28 Ağustos 2020 tarihinde protokol imzaladıklarını açıkladı. Araziye KDV hariç 1.4 milyar TL değer biçildi. Ancak İstanbul 7. İdare Mahkemesi'nin 12 Şubat 2021 tarihli kararı ile imar planları iptal edildi.

MAHKEME: EKOSİSTEM OLUMSUZ ETKİLENİR

Mahkeme kararında dava konusu alanın, doğal ve kültürel değerlere sahip olması nedeniyle, yapılacak her türlü planlama çalışmasının bütüncül bir yapıda ele alınmasının gerekli olduğuna dikkat çekildi.

Alanın genellikte “…açık ve yeşil alan” niteliğinde olmasından kaynaklanan ve İstanbul için son derece kritik konulardan olan hava kalitesi, suyun döngüsü gibi doğal yapının sunduğu ekosistem hizmetlerinin dava konusu plan değişikliği ile olumsuz etkileneceği vurgulandı. Dava konusu plan değişikliğinin, bölgeye ilave nüfus getirdiği, hâlihazırda yetersiz olan açık alanların daha da eksiltilmesine ve doğal eşiklerin daha da aşılmasına yol açtığı, bunun da çevresel sürdürülebilirlik ilkelerine aykırı olduğu belirtildi. Planlama alanı ve yakın çevresi kapsamında arkeolojik sitlere yönelik analizlerin yeterli olmadığı da ifade edildi.

BAKANLIK YENİ PLAN YAPTI

Bu gerekçelerde imar planlarının iptal edilmesinin ardından plansız kalan parseller için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yeniden imar planı hazırladı ve 2 Ağustos'ta askıya çıkardı. Rezerv yapı alanı içinde kalan parseller Çevre Düzeni Planı'nda tekrar kentsel gelişme ve üniversite alanı olarak tanımlandı. Küçükçekmece Gölü ve arkeolojik sit alanlarının yakınında bulunan parseller için hazırlanan alt ölçekli planlarda da 629 bin 187 metrekare inşaat yapılması ve 12 bin yeni nüfusun buraya yerleşmesi öngörüldü. Planlama alanın yaklaşık yüzde  60'ı donatı alanı olarak ayrıldı.

Toplam 1 milyon 783 bin metrekarelik arazinin 726 bin metrekaresi konut, ticaret, özel eğitim ve özel sağlık tesisleri için düzenlendi. 1 milyon 56 bin metrekaresi de spor tesis, cami, park, okul, idari hizmet alanı gibi donatı alanları için ayrıldı. Donatı alanları içinde 10 bin metrekarelik alan “tescilli eser koruma alanı” olarak belirlendi, park için yaklaşık 580 bin metrekare ayrıldı. Konut alanlarında yükseklik 5 ve 6 kat olarak belirlendi. Konut ticaret alanlarına AVM, rezidans, iş merkezi yapılabilecek.