Bağ-Kur’lu sayılan, ortağı olduğu işyerinde SSK’lı olamıyor

10 Mayıs 1970 doğumluyum. 12 Eylül 1989 SSK (4/a) girişliyim. 5 Nisan 2012'de SSK'lı olarak bir Ltd. Şti.'de işe başladım. 10 Ekim 2013'de şirket ortağı ve müdürü oldum, 16 Mart 2020'de hisselerimi ve müdürlüğü devrettim. Emeklilik için gereken yaş koşulunu 10 Mayıs 2021'de doldurup başvuruda bulundum. 5525 olan prim gün sayım, 3223 gün 4/a, 1012 gün 4/b olarak değiştirildi (1290 günüm kayıp). Haliyle emeklilik koşulunu yerine getiremiyorum. Bu durumda ne yapmam gerekir? Ercan Demirci

4/b (Bağ-Kur) kapsamında sayılanlar, 1 Ekim 2008 tarihinden itibaren kendilerine ait veya ortak oldukları işyerlerinde 4/a (SSK) kapsamında sigortalı olamıyorlar. Buna göre, limited şirket ortağı olduğunuz tarihten itibaren 4/b kapsamında sigortalı sayılıyorsunuz.

Verdiğiniz bilgilerden anlaşıldığı kadarıyla, şirket ortağı olduğunuz tarihten itibaren 4/a kapsamındaki sigortalılığınız iptal edilmiş. 4/b kapsamında sigortalılığınız başlatılmış. Hisseleri devrettiğiniz tarihe kadar olan süreçte 4/a kapsamında ödenen primlerin sigortalı hisseleri 4/b sigortalılığınızdan doğan prim borçlarına mahsup edilmiş. Söz konusu primler 4/b kapsamındaki prim borcunuzun tamamını karşılamadığından, 1290 günlük 4/b sigortalılık süreniz durdurulmuş. Benimki verdiğiniz bilgilere yaptığım bir tahmin. SGK'ya başvurup, alacağınız net bilgiye göre mevcut durumunuzu tespit edip, emeklilik planlamanızı yeniden yapmalısınız.

65 yaş aylığı alanların sağlık sigortası

Annem 65 yaş maaşı alıyor. Ben devlet memuruyum. Annem benim üzerimden sağlık sigortasından yararlanabilir mi? Abdullah Memişbey

Sağlık hizmetinden yararlanılmasında esas olan, kişinin kendi sosyal güvenlik durumuna bağlı olarak sağlık hizmetlerinden yararlanmasıdır.

5510 sayılı SSGSS Kanunu'nun “Genel Sağlık Sigortalısı Sayılanlar” başlıklı 60. maddesinin birinci fıkrasının (c/3) alt bendine göre, 65 yaş aylığı alanlar (2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler), genel sağlık sigortalısı sayılıyorlar. Primleri de devlet tarafından karşılanıyor.

Buna göre anneniz, sizin üzerinizden sağlık hizmetlerinden yararlanamaz. Kendisine aylık bağlanan 2022 sayılı Kanun'a bağlı olarak sağlık yardımı alır.

İkinci aylığa bayram ikramiyesi verilmiyor

Kayınvalidemin kendi emekli aylığı var. Bir de eşinden ölüm aylığı alıyor. Kendisi bayram ikramiyesi aldı, eşinden almadı. İkinci aylığa ikramiye verilmiyor mu? Namık Özözen

Birden fazla dosyadan gelir veya aylık alanlara en fazla ödemeye imkân veren bir dosya üzerinden bayram ikramiyesi ödeniyor. İkinci aylığa ikramiye ödenmiyor.

Kayınvalideniz kendi emekli aylığı ile birlikte eşinden ölüm aylığı alan kişi olarak iki ayrı dosyadan aylık alan durumunda olup, kendi dosyası 1.100 lira, eşinin dosyası ölüm aylığı oranında ödeme imkanı veriyor. Yasa gereği, en fazla ödemeye imkan veren bir dosya üzerinden ödeme yapıldığından, sadece kendi emekli aylığına bağlı olarak 1.100 lira bayram ikramiyesi ödenir. Eşinden bağlanan ölüm aylığından dolayı ikramiye ödenmez.

Loading...