İsteğe bağlı sigortalılar için ihya var mı?

4/b'den isteğe bağlı ödeme yapıyordum, borçlu aylarım varken SGK'ya gidip kapattırdım. “Sonra ihya yapabilirsiniz” dendi bize. İhyadan yararlanmak için başvurdum, “ihya yapılacak günleriniz yok” dendi. “SGK'ya şahsen başvurup kapattırınca ihya olmuyor, internetten başvurup kapatınca ihya olur” gibi mantıksız bir cevap aldım. Böyle bir şey mümkün mü? Nasıl ihya yapabilirim, bir yolu var mı? 4 ayım vardı ihya yaptırmak istiyordum.
Nuray Suluhan

Sizin de belirttiğiniz gibi “SGK'ya şahsen başvurarak kapatınca ihya olmuyor, internetten kapatınca ihya olur” cevabı doğru ve mantıklı bir cevap değil. Ancak isteğe bağlı sigortalılıkta sigortalılık süresinin durdurulması söz konusu olmadığından, ihya da olmuyor.

7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun hükümleri uyarınca, 2021 Nisan ayı ve önceki aylara ilişkin olup, 9 Haziran 2021 tarihinden önce tahakkuk ettiği halde bu tarih itibarıyla ödenmemiş olan ve başvuru tarihi itibarıyla ilgili mevzuatına göre ödenme imkanı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primleri yasa kapsamında yeniden yapılandırılarak ödenebiliyor.

5510 sayılı Kanun'un 52. maddesinin üçüncü fıkrasına göre, isteğe bağlı sigorta priminin ait olduğu ay dahil 12 ay içinde ödenmesi gerekmekte olup, bu süre içinde ödenmemesi halinde primi ödenmemiş süreler sigortalılık süresinden sayılmıyor. Bu bağlamda, 31 Ağustos 2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) başvurulması halinde 2020 yılı Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, 2021 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan ayına ait isteğe bağlı sigorta primleri için ödeme imkanı ortadan kalkmamış oluyor ve 7326 sayılı Kanun kapsamında yapılandırabiliyor. İsteğe bağlı sigortanızı sonlandırdığınıza göre, henüz ödeme süresi geçmemiş yapılandırabileceğiniz isteğe bağlı prim borcunuz da olmaz.

Staj döneminde ödenen uzun vade sigorta primleri

Eşimin öğrencilik stajı zamanında uzun vadeli sigorta primi ödendiğini biliyoruz. Son yaptığım e- devlet kontrolünde o sürelerin iptal edildiğini gördüm. Acaba SGK'ya bu iptal edilen günleri tekrar nasıl kaydettirebiliriz? Fikri Hırçın

Çırak ve stajyerler hakkında kısa vadeli sigorta kolları olarak adlandırılan iş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık sigortası uygulanıyor ve ilk işe giriş tarihinin çıraklık ve stajyerlik olması durumunda sigortalılık başlangıç tarihi olarak ilk defa uzun vadeli sigorta kollarına prim ödenen tarih alınıyor.

Staj döneminde uzun vadeli sigorta kollarına prim ödenmiş olsa da SGK, stajyerlerin kısa vadeli sigorta kollarına tabi olduğu gerekçesiyle, işveren tarafından uzun vadeli sigorta kollarına ödenen primleri yersiz ödeme olarak değerlendiriyor ve emeklilik açısından sigorta başlangıcı kabul etmiyor. Hatta uzun vadeli sigorta kollarına prim ödenen staj sigortası başlangıç kabul edilerek bağlandığı tespit edilen emekli aylıklarını iptal edip, ödenen aylıkları geri istiyor.

SGK'ya başvurup iptal işlemine itiraz etseniz de SGK iptal edilen prim günlerini yeniden hizmet süresi olarak değerlendirmez ve sigorta başlangıcı olarak dikkate almaz. Ancak itirazınızın reddi üzerine yargıya başvurabilirsiniz.