Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sözleşmeli personel alımı tercihleri başladı! KPSS-2022/9 tercih kılavuzu yayınlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılacak sözleşmeli personel alımı için ÖSYM KPSS-2022/9 tercih kılavuzu yayınlandı. Adaylar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sözleşmeli personel alımı tercihleri 10-15 Haziran tarihleri arasında ÖSYM AİS üzerinden gerçekleştirebilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sözleşmeli personel alımı tercihleri başladı! KPSS-2022/9 tercih kılavuzu yayınlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacak. Adaylar için KPSS-2022/9 Tercih Kılavuzu yayınlandı.

KPSS 2022/9 TERCİH KILAVUZU

ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ PERSONEL ALIMI TERCİH EKRANI

ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Adaylar tercihlerini 10-15 Haziran 2022 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM'ye gönderebileceklerdir. İnternetten tercih gönderme işlemleri 15 Haziran 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir. Bu süre uzatılmayacaktır.

BAŞVURMA ŞARTLARI NELER?

1- İlan edilen pozisyonlara yerleştirilmek üzere tercih yapanların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile aynı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 1, (*), 4, 5, 6 ve 7 nci bentlerindeki ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Esasların EK-1 inci maddesindeki şartları da taşımaları gerekmektedir.

* 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 1 inci bendi gereği bu tercih kılavuzunda yer alan sözleşmeli pozisyonları tercih edecek adayların Türk Vatandaşı olmaları gerekmektedir. (Bulgaristan'dan Türkiye'ye mecburi göç eden Türk soyundan olanlarda bu şartın aranmayacağı 27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı KHK'nın geçici 5 inci maddesi ile hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda, ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde uyruğundan biri “T.C.” (Bulgaristan'dan göç dâhil) olarak kayıtlı olan adaylar KPSS'de tercih yapabilirler. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde uyruk bilgisi “KKTC”, “2527 Sayılı Kanun Kapsamında Bulunanlar”, “Yabancı Uyruklular” ve/veya “Mavi Kartlı” olarak kayıtlı olan adaylar KPSS'de tercih yapamazlar.

2- Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar, göreve başlatılmayacaktır.

3- Başvurma genel ve özel şartlarına ve yerleştirildiği pozisyonun niteliklerine sahip olmayan, aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde getirmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Loading...