Sağlık meslek örgütlerinden ortak açıklama: Tesadüf değil

Ankara Tabip Odası (ATO), Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve TTB Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (TTB-UDEK), bilim düşmanı ve aşı karşıtı gruplar tarafından hedef haline getirilen ve ölümle tehdit edilen Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol’a destek amacıyla ATO’da basın toplantısı düzenledi. Sağlıkçılar, "Bilimsel hiçbir temeli olmayan, araştırmaları ve verileri çarpıtarak bilgi kirliliğine yol açan bilim ve aşı karşıtı fanatiklerin taciz ve saldırılarını son dönemde yoğunlaştırması tesadüf değil" ifadelerine yer verdi.

Sağlık meslek örgütlerinden ortak açıklama: Tesadüf değil

TTB, TTB-UDEK ve ATO, Bilim insanı Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol'a yönelik saldırılarla ilgili ortak basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısının açılış konuşmasını yapan ATO Yönetim Kurulu üyesi Dr. Ayşe Uğurlu, pusulası bilim olan ve pandemi döneminde canla başla çalışan hekimlere bilim ve aşı karşıtı çevrelerce pek çok saldırı gerçekleştirildiğini söyledi.

Uğurlu, Dr. Esin Davutoğlu Şenol'a yönelik saldırıların hem sağlıkta şiddet hem de kadına yönelik şiddet kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

“SAVCILAR HAREKETE GEÇMELİ”

TTB Genel Sekreteri Dr. Vedat Bulut, söz konusu tehdit ve şiddete ilişkin savcılıkların harekete geçmesi gerektiğini vurguladı. Bulut, bu saldırılar karşısında hem hukuki mücadelesinde hem de bilimsel mücadelesinde Dr. Esin Davutoğlu Şenol'un yanında olacaklarını ifade etti.

Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER) Yönetim Kurulu üyesi Dr. Tuğrul Erbaydar'da, Davutoğlu Şenol'a yapılan saldırının bilimsel akla ve insan haklarına bağlı değerlere yönelik olduğunu kaydetti. Erbaydar, aşı karşıtlığının bilimsel bir tartışma olmadığının altını çizdi.

“CEZASIZLIK KÜLTÜRÜ VE İKTİDARIN ÖRTÜLÜ DESTEĞİ”

Tüm örgütlenmelerin ortak açıklamasını ise ATO Başkanı Dr. Muharrem Baytemür okudu. “Bilimin, aklın ve bilim insanlarının yanındayız”  başlığıyla  kamuoyu ile paylaşılan bildiride şu ifadeler kullanıldı:

* Covid–19 pandemisinin toplumsal yaşamı kesintiye uğrattığı günlerde mesleki ve akademik birikimini halkın sağlığını koruması için seferber eden bilim insanları uzun süredir bilim düşmanı ve aşı karşıtı çevreler tarafından tehdit ediliyor.

* Bilimsel hiçbir temeli olmayan, araştırmaları ve verileri çarpıtarak bilgi kirliliğine yol açan bilim ve aşı karşıtı fanatiklerin taciz ve saldırılarını son dönemde yoğunlaştırması tesadüf değil.

* Bilim karşıtı fanatik grupların pervasızca bu tutumlarının nedeni, cezasızlık kültürü ve siyasi iktidarın örtülü desteğidir.

* Ne yazık ki, siyasi iktidarın bilim insanlarını ve hekimleri itibarsızlaştıran, bilimsel önerilerini yok sayan söylemleri bilim düşmanı ve aşı karşıtı grupları daha fazla cesaretlendiriyor.

“SAĞLIK MESLEK ÖRGÜTLERİNE VERİLMEYEN MİTİNG ALANI TAHSİS EDİLDİ”

* Yakın zamanda örneklerini gördüğümüz gibi Türk Tabipleri Birliği, tabip odaları, sağlık sendikaları ve derneklerin pandemide ağır çalışma koşullarına veya görevi başında hayatını kaybeden hekim ve sağlık çalışanlarına dikkat çekmek için yapmak istedikleri basın açıklamaları engellenirken, İstanbul'un en büyük miting alanı valilik tarafından bu kesimlere polis koruması altında tahsis edilmiştir.

* Son günlerde Twitter üzerinden bilim insanlarını hedefe koyan paylaşımlar daha ileri boyuta taşınarak ölüm tehdidine ve bu anlamı taşıyacak fiili hareketlere ve davranışlara ulaşmıştır.

* Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol'u kamuoyunda karalamayı görev bilen bu kesimlerin fanatikleri ciddi ölüm tehdidine varan paylaşım ve uygulamalarda bulunuyor.Prof. Dr Şenol nezdinde aslında bilime, akla, gerçeğe yönelik bu saldırılar sonuçta insanlarımızın sağlığına yönelik tehdit teşkil etmektedir.

* Bizler her zaman olduğu gibi bilimin, aklın, gerçeğin ve vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Siyasi iktidar ve Sağlık Bakanlığı'nı bilim insanlarının yanında olduklarına yönelik tutum almaya ve açıklama yapmaya davet ediyoruz.

Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol'un kapısına dana dili bırakıldı: Adım adım cinayet planladılar İlginizi Çekebilir Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol'un kapısına dana dili bırakıldı: Adım adım cinayet planladılar Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, ölüm tehdidi alan Prof. Dr. Esin Şenol'a destek verdi İlginizi Çekebilir Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, ölüm tehdidi alan Prof. Dr. Esin Şenol'a destek verdi
Loading...