Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
Medeniyetlerin beşiği Batman’nın tarihi yerleri: Hasankeyf, Zeynel Bey Türbesi, Mor Kiryakus Manastırı… İşte Batman’da gezilecek turistik yerler…
Medeniyetlerin beşiği Batman’nın tarihi yerleri: Hasankeyf, Zeynel Bey Türbesi, Mor Kiryakus Manastırı… İşte Batman’da gezilecek turistik yerler…
Hasankeyf gibi önemli yerleri içinde barındıran Batman'ın gezilecek ve görülecek  yerleri merak ediliyor. Çatalhöyük, Anadolu'nun en eski yerleşim yeri olarak kabul edilse de Batman Çayı kenarında bulunan Hallan Çemi Höyüğü'ndeki buluntular ile aslında en eski yerleşim biriminin Batman-Kozluk sınırları kapsamında yer aldığı onaylanmıştır. Batman ili ve yöresinin yaklaşık 12.000 yıl öncesi bir yerleşim alanı olduğu ortaya konmuştur. Şimdi size Batman'ın gezilecek tarihi ve turistik yerlerini anlatacağız...
Seyahat 5 Nisan 2018 - 12:43

16 Mayıs 1990 tarih ve 3647 sayılı kanunla Türkiye’nin 72. ili olan Batman, Sason, Gercüş, Hasankeyf, Kozluk, Beşiri ve il merkezi olmak üzere 6 ilçeden oluşmuştur. Tarihinin Anadolu’daki diğer yerleşim yerlerine göre daha eski olduğu Batman, MEDLER, Lesepkoslar, Partlar, Romalılar, Sasani ve Bizans gibi medeniyetlerin üzerinde hüküm sürdüğü bir coğrafyada bulunması sebebiyle de çok önemli eserlere sahiptir. Batman’la ilgili hazırladığımız gezi rehberini beğeneceğinizi umuyoruz…

BATMAN’DA GEZİLECEK YERLER

HASANKEYF

1981 yılında bütünüyle sit alanı ilan edilerek koruma altına alındıktan sonra GAP projesi kapsamında bulunan Ilısı Barajı’nın altında kalacak olan Hasankeyf’in zamanında yerleşim yeri olduğu kabul edilmektedir. Zaman zaman mesken olarak da kullanılan mağaralar, insanların çok eski çağlarda buralara yerleştiklerini göstermektedir. Hasankeyf Kalesi’nin kurulması, M.S. 4’üncü yüzyıla işaretlenmektedir. Diyarbakır çevresini ele geçiren Bizans İmparatoru Konstantinos, bölgeyi korumak amacıyla iki sınır kalesi inşa ettirmiştir. Bu iki kaleden birisi Hasankeyf Kalesi’dir. M.S. 639 yılında Emeviler tarafından fethedilen Hasankeyf, sonrasında; Abbasiler, Hamdaniler, Mervaniler, Artuklular, Eyyubiler ve Osmanlılar’ın hakimiyetinde kalmıştır. En parlak dönemini de Artuklular zamanında yaşamıştır. Merkezde bu dönemden kalan pek çok tarihi eser mevcuttur.

hasankeyf-batman

MALABADİ KÖPRÜSÜ

Batman Silvan yolu üzerinde bulunan köprü Türkiye’nin önemli mimari yapılarındandır. Türküye konu olmuş Malabadi Köprüsü’nün Artukoğulları Beyliği dönemine ait olduğu ve Artuk'un torunlarından Timurtaş Bin-i İlgazi tarafından 1147 yılında yaptırıldığı söylenmektedir. Ancak Evliya Çelebi ‘Seyahatname’sinde köprünün Abbasiler döneminde Abbasi hanedanına mensup zengin bir tüccar tarafından hayrat için yapıldığını aktarmaktadır. Mostar Köprüsü’nün ikizi olarak kabul edilen köprü, dünyadaki taş köprüler arasında kemeri en geniş olanıdır. Köprü üzerinde nişlerin içerisinde, insan, hayvan, güneş motifleri bulunmaktadır.

malabadi-koprusu

ZEYNEL BEY TÜRBESİ

Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan’ın saltanat yıllarında
şehit düşen oğlu Zeynel Bey için yaptırdığı bilinen türbenin ne zaman yapıldığı bilinmesede Zeynel Bey’in Akkoyunlular ile Osmanlılar arasında geçen Otlukbeli Savaşı’nda (1473) şehit düştüğü bilinmektedir. Zeynel Bey Türbesi plan, mimari ve süslemeleriyle Anadolu'daki türbe ve kümbetler arasında tek örnektir. Silindirik bir kaide üzerinde yükselen türbenin gövdesi dıştan daire, içten sekizgen planlıdır. Altında mezar odası bulunan yapının zeminden 4,50 m. yüksekliğe kadar olan kısmı taş, üzeri tuğlayla örülmüştür.

MEMİKAN KÖPRÜSÜ

Batman ili Beşiri ilçesine bağlı Yazıhan (Mezrik) köyünün Gedikli mezrası sınırları içerisinde yer almaktadır. Garzan Ovası ile batısında bulunan dağlık bölgeyi birbirine bağlamak amacıyla inşa edilmiştir. İnşa tarihi hakkında kesin bir bilgi olmamakla beraber, yörede bulunan Hasankeyf, Malabadi ve Cizre'deki taş köprülerle kıyaslandığı zaman büyük bir benzerlik gösterdiği anlaşılmaktadır. Günümüzde beş adet ayak kalıntısı mevcuttur ve ayak kalıntılarından üçünde üst kısmında tünel tarzında geçiş amaçlı yapılmış yan yana iki adet yuvarlak kemerli, beşik tonozlu geçiş yolları mevcuttur. Geçiş yolları günümüzde birbirinden bağımsız ve yıkılmıştır.

HIZIR BEY CAMİİ

Batman Kozluk ilçesinde yer alan bu cami, Kozluk ilçesinin en büyük camisi olma özelliğine sahip. 1512 yılında Sason ve Hezo (Kozluk) Beyi Ebubekir Roşkinin oğlu Hızır Bey tarafından yaptırıldığı mevcut kitabesinde ifade edilmektedir.

MOR KİRYAKUS MANASTIRI

Beşiri ilçesinin Ayrancı Köyünde bulunur. Bu manastır 365 odalı Hristiyanlara ait en eski yapıdır. M.S. 457 yılında inşa edilmiştir. Yaklaşık 2500 metrekare alan üzerine inşa edilen Mor Kiryakus Manastırı, dehlizlerle yeraltına uzanan bir yer altı katıyla birlikte 3 katlı bir yapıdır. Dıştan dikdörtgen planlı, içtende geniş iki kare planlı kapalı bir avlu ve bu avlunun etrafında kemerli payendelerin gerisinde odalar yer almaktadır. Büyük bir bölümü yıkık durumda olan Mor Kiryakus Manastırı’nın, ibadethane, medrese ve inziva yerinden oluşan bir külliye olduğu anlaşılmaktadır. 100 kiloluk çanı ve çok sayıda el yazması kitap, İnciller ve değerli eserler, Midyat'taki Mor Gabriel Manastırı’nda koruma altına alınmıştır.

Türkiye'deki en güzel 5 kültür mirası

BOZİKAN KALESİ

Sason ilçesinin 25 km. kuzeyinde bulunan Kaleyolu (Bozikân) köyünde bulunmaktadır. Bizans dönemine ait olan bu kale de diğer kaleler gibi 4. yüzyıl yapılarından olup, doğudan batıya ulaşımı sağlayan ipek yolunun bu bölgesindeki kontrolünü sağlayan bir görev üstlendiği söylenmektedir.

HALLAN ÇEMİ HÖYÜĞÜ

Batman ve Dicle Nehri'nin bir ayağını oluşturan Sason Çayı'nın batı tarafında yer alan Hallan Çemi Tepesi, 5 hektar genişliğinde bir arazi üzerinde konumlanan 4 metre derinliğinde çok katmanlı bir höyüktür. Hallan Çemi, Akeramik (Çanak Çömleksiz) Neolitik Dönemin oldukça başına, insanların ilk defa köylerde yerleşmeye başladığı zamana tarihlenir. 10.000 yıllık bir geçmişi vardır. Burada yapılan arkeolojik kazılardan elde edilen buluntular, insanların ilk defa tarımla uğraştığı ve yabani tohum ekerek mercimek ve bezelye elde ettikleri anlaşılmıştır.

Son güncelleme: 14:48 - 05.04.2018