Ankara’da “Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Vakfı-TİVAK” tarafından 2013 yılında “Yüksek İhtisas Üniversitesi” kuruldu. Bir vakıf üniversitesinde neler yaşandığını üniversitenin kısa süre öncesine kadar rektörü, mütevelli heyetinin doğal üyesi, üniversite vakfının kurucu yönetim kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Paç’ın Cumhurbaşkanlığı’na gönderdiği dilekçeden de aktaracağım.

Üniversitenin Mütevelli Heyet Başkanlığı yetkisinin iş insanı Erol Usta’ya devredilmesiyle birlikte Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesinde görev yapmış akademisyenler, vakıftan ve üniversiteden uzaklaştırılmaya başlandı. Vakıf Başkanı Erol Usta, şirketinde çalışanlar ile kendisiyle aynı soyadı taşıyan 11 yakın akrabasını vakıf üyesi yaptırdı. Böylece vakıf genel kurulunda üye çoğunluğunu ele geçirdi.

ZOR MU KULLANILDI? 

Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi, Erol Usta’nın yaptırdığı genel kurulun geçersiz olduğuna ilişkin karar vermesine rağmen Yüksek İhtisas Hastanesinde görev yapmış akademisyenlerden oluşan vakıf yönetim kurulunu tasfiye etti. Kendisine yakın kişilerden oluşacak şekilde vakıf yönetim kurulunu yeniden oluşturdu. Yönetim Kurulu kararıyla mütevelli heyetine yapılan atamalarla Erol Usta üniversite yönetimine ağırlığını koymuş oldu.

“BİZE KARŞI ZOR KULLANILDI” 

Prof. Dr. Mustafa Paç, dilekçesinde, “19 Mart’ta yapılan üniversite mütevelli heyeti toplantısına, vakfın doğal üyesi olan rektör ve bazı mütevelli heyet üyeleri zor kullanılarak alınmadı” diyor ve iddiasını şöyle sürdürüyor:

“Üye sayısı yeterli olmaksızın yapılan mütevelli heyet toplantısında bazı kararlar alınmıştır. Bu kararlar hakkında da diğer üyelere herhangi bir açıklamada yapılmadı. Rektörün yakın mesai arkadaşlarından Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Haydar Şahinoğlu ile genel sekreter, özel kalem müdürü, özel güvenlik görevlisi, sürekli eğitim merkezi koordinatörü ve pek çok kişi gerekçesiz bir şekilde işten çıkarıldı, rektörün resmi yazışmaları engellendi.

28 Mart 2023 tarihinde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Haydar Şahinoğlu ile Prof. Dr. Mustafa Paç’ın yakın çalışma arkadaşları genel sekreter yardımcısı, özel kalem müdürü, yardımcısı, özel güvenlik görevlisi, sürekli eğitim merkezi koordinatörü başta olmak üzere pek çok personel sabah mesai saatinde, üniversite kadrosunda olmayan sözde güvenlik görevlileri ve bazı idari personelin yoğun baskısı ile üniversiteye alınmadı.”

BİNASINI VAKFA KİRALADI

Mimarlık şirketi sahibi de olan Erol Usta, vakıf üniversiteleri ile ilgili yürürlükteki yasal düzenlemelere aykırı bir şekilde kendi mülkiyetindeki ve fiziki şartları da eğitim-öğretime hazır olmadığı iddia edilen binayı, 20 yıllığına 2023 yılı için aylık 230 bin TL olmak üzere “pazarlık usulü” ile üniversiteye kiraladı. Böylece kendisine bir çeşit kaynak aktarımı yaptı.

Söz konusu binanın kiralanması için sadece başkan yardımcısına devredilebilen harcama yetkisi, yönetmeliğe aykırı bir şekilde başkan yardımcısı olmayan ve eski bir bürokrat olan mütevelli üyesi Erol Tıraş’a devredildi.

Bu konuyu bina sahibi Erol Usta’ya sordum. Olayı şöyle anlattı: “Kiralanacak binanın üniversiteye uzaklığının en fazla 15 kilometre olması koşulu aranıyordu. Benim de bu koşula uyan, YÖK’ün üniversite binasıyla ilgili aradığı şartlara uygun binam vardı. İhaleye çıkıldı. Rayiç değerinin altında kiraya verdim. O zaman bu karara kimse olumsuz şerh koymadı. Şimdi gündeme getiriliyor.”

KURUCU REKTÖR ATILDI

Üniversitenin resmi yazışmalarının yer aldığı Elektronik Belge Yönetim Sistemine (EBYS) kayıtlı son üç aya ilişkin tüm resmi yazışmalar ve üniversitenin mali verileri dışarıdan yapılan müdahale sonucu silindi. YÖK Denetleme Kurulu Başkanlığı’na, Vakıflar Genel Müdürlüğü Teftiş ve Rehberlik Başkanlığı’na, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında suç duyurusunda bulunuldu.

Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Vakfı’nın üyesi ve üniversitenin kurucusu olan ünlü kalp cerrahı, ömrünü bilime vakfetmiş bir akademisyen. Ülkesine, milletine unutulmaz hizmetler verdi. 2019-2023 döneminde Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörü olarak görev yapan Prof. Dr. Mustafa Paç, rektörlük süresinin bittiği 18 Nisan 2023 günü iş akdi feshedilerek kurucusu olduğu üniversiteden uzaklaştırıldı. Eski rektörün iddialarını Mütevelli Heyet Başkanı Erol Usta’ya sordum. Şunları söyledi:

HAKSIZLIK DA VAR

“Üniversitemiz zarar görmesin diye konuşmak istemiyorum. Sahte işler, mahkemeye intikal etmiş konular var. Bir eğitim gönüllüsü olmam suç mu? Vakfa kim hizmet verecekse, çalışacaksa onlar üye yapılır. Rektör, kendi yapınca bir şey değil, bizim üye yapmamız suç mu? Kanuna uygun olmayan bir şey yapmış değiliz. Yönetim boşluğu yok. Görevden ayrılmış rektörün iftiraları var. Bu iftiralara karşı tabii ki yasal haklarımızı kullanacağız. Açtıkları bir dava bugün lehimize sonuçlandı. ”

Tıp Fakültesi olan üniversitenin 3 yıl içinde hastane ruhsatı alması yasaya göre zorunlu. Tıp Fakültesi bulunan İhtisas Üniversitesi, hastane açmak için 17 Ekim 2020’de başvurdu. Ancak Sağlık Bakanlığı’ndan bir türlü izin çıkmadı. Bunun üzerine dava açıldı. Açtıkları davayı yerelde istinafta kazandılar. Şimdi Danıştay kararı bekleniyor.  Eğer hastane ruhsatı alınmazsa YÖK öğrenci vermiyor, sonra da fakülteyi kapatıyor. Üniversitenin iç sorunlarının yanı sıra böyle hayati konuları da bulunuyor.