Reklamsız Sözcü
NEDİM TÜRKMEN

Kamuda savurganlığa devam engellinin istisnasına tırpan

9 Ekim 2017

Bilindiği üzere, 2017 bütçesinin planlananın çok üzerinde 60 milyar lira açık vereceğinin belli olması üzerine başlayan panik ile birlikte; ilk akla gelen mevcut vergileri artırmak ve istisnaları sınırlandırmak için harekete geçmek oldu. Hemen hazırlanan Torba Yasa Tasarısı Meclis'e sunuldu. Tasarı, bugünlerde Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmektedir.
Vergileri artırmak ve istisnaları sınırlandırmak üzerine harekete geçenlerin “kamuda tasarruf” lafını ağızlarına almamaları, siz değerli Sözcü okurlarının da dikkatinden kaçmadığına eminim.

Engellilerin istisna kapsamında taşıt alımına sınırlama getiriliyor…

Tasarının 78'inci Maddesi'yle, Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nun Diğer İstisnalar başlıklı 7'nci maddesinde değişiklik yapılmak suretiyle 87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan malların (otomobil, arazi taşıtı, SUV ve benzeri) engelliler tarafından ilk iktisabında uygulanan istisna, Bakanlar Kurulu'nca ÖTV Kanunu'nun 12'nci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (c) bendine göre; özel tüketim vergisi matrahı esas alınarak fiyat grupları itibariyle farklı oranlar belirlenmesi halinde, belirlenen en yüksek orana tabi olanların dışındaki taşıtlarla sınırlandırılmaktadır.
Bu değişiklik Kanun'un yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir. Engellilere tanınan ve Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nun 7. maddesinin 2-a bendinde düzenlenmiş bulunan, “Engellilere yönelik araç alım istisnası” nedeni ile devletin ne kadar vergiden vazgeçtiğini gösteren aşağıdaki tablo her şeyi açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Maliye, “biraz oradan, biraz buradan kısmak'' anlayışı ile hareket etmektedir. Tasarının madde gerekçesi aynen aşağıdaki gibidir.

09szt08a_ist_izm_ant_trb_ank_adn

Madde 78: Madde ile, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nun 7'inci Maddesi'nde değişiklik yapılmak suretiyle anılan maddenin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinin (a) ve (c) alt bentleri kapsamında 87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan mallar  (otomobil, arazi taşıtı, SUV ve benzeri) için uygulanacak istisna Bakanlar Kurulu'nca aynı Kanun'un 12'nci Maddesi'nin  (2) numaralı fıkrasının (c) bendine göre Özel Tüketim Vergisi matrahı esas alınarak fiyat grupları itibarıyla farklı oranlar belirlenmesi halinde, belirlenen en yüksek orana tabi olanların dışındaki taşıtlarla sınırlandırılmaktadır. Uygulama birliğini sağlamayı teminen, Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nun 7'nci Maddesi'nin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinde yer alan hüküm gereği gümrük vergisi istisnasına bağlı olarak Özel Tüketim Vergisi istisnası kapsamında yurtdışından alınabilecek taşıtlara da benzer sınırlama getirilmektedir.

Engellilerin ÖTV istisnası nasıl uygulanacaktır?

Engellilik derecesi yüzde 90 veya daha fazla olan malul ve engelliler, 5 yılda bir defa olmak üzere sıfır araç alımlarında ÖTV istisnasından faydalanırlar. İstisnanın uygulanacağı taşıtlar, 1600 cm3 silindir hacmine kadar otomobil ve 2800 cm3'e kadar kamyonet, minibüs alımlarıdır. Güncel oranlardan hareketle sonuca ulaşalım.
Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçmeyen araçlarda ÖTV oranı yüzde 60 olarak belirlenmiş olmasına rağmen; aracın değerine göre oran farklılaştırılmasına da gidilmiştir. Buna göre, aracın ÖTV matrahı 40.000 TL'yi aşmıyorsa ÖTV oranı yüzde 45, ÖTV matrahı 40.000-TL'yi aşıp, 70.000-TL'yi aşmayanlar için yüzde 50, ÖTV matrahı 70.000-TL'yi aşıyorsa ÖTV oranı yüzde 60 olarak uygulanmaktadır.
70.000 TL'lik sınır getirildi…
Tasarının yasalaşması ile beraber; devlet, engelli vatandaşına “ÖTV matrahı 70.000-TL'ye kadar olan araca binersen, istisnadan yararlanabilirsin” diyecektir. Bilmem anlatabildim mi? İstediklerine tencere tencere, engelliye gelince çay kaşığı ile istisna… …
Bu arada Türkiye'de elmas, pırlanta, yat, tekne ve kotrada ÖTV oranı yüzde sıfır olarak uygulanmaktadır.

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more