İkale sözleşmesi nedir?

İkale, işveren ve işçinin anlaşmasıyla iş sözleşmesinin sona erdirilmesidir. Bu durum aslında işçinin aleyhine olan hükümleri içerir.

İkale sözleşmesi nedir?

Bir işyerinden ayrılmakta olan çalışanın işvereni ile yaptığı son anlaşma olan ikale işçinin yasal haklarını korumak ve işverene dava açmasını önlemek için imzalanır. İkale Sözleşmesi ile çalışanın ihbar tazminatı, kıdem tazminatı hatta işsizlik ödeneği işçiye verilir. İşverenin uygun gördüğü ya da işçi ile anlaştığı bir tutar üzerinden de ikale ödemesi yapılabilir. İşçi imzaladığı sözleşme ile işverene hiçbir şekilde dava açmayacağını söyler. İkale sözleşmesinde işçinin alacağı tüm ödemelerin tutarı yazar ve bu ödemelerin ne zaman yapılacağı da bildirilir.

Öte yandan işverence ikale sözleşmesinin baskı altında (irade fesadı) imzalanması halinde ilgili sözleşme geçersiz olacağı gibi ayrıca iş sözleşmesinin işverence feshedildiği ortaya çıkacaktır. İşveren ilgili feshi haklı ya da geçerli sebeple yapmamışsa bu durumda işçinin iş güvencesi hükümleri çerçevesinde işe iade davası açma hakkı da söz konusu olacaktır.