Reklamsız Sözcü
NEDİM TÜRKMEN

Katma Değer Vergisi Kanunu ile ilgili torbadan çıkanlar

14 Nisan 2018

Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 7103 Sayılı Kanun 27 Mart 2018 tarihli ve 30373 sayılı (2. Mükerrer) Resmi Gazete 'de yayımlanan  yasanın Katma Değer Vergisi Kanunu'na ilişkin yaptığı düzenlemelerini, bugün özet halinde okurların dikkatine sunmak istiyorum.

YENİ MAKİNE ALIMLARI

7103 sayılı Kanun'un 31'inci maddesiyle, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'na eklenen geçici 39'uncu madde ile; yatırım teşvik belgeli olsun veya olmasın imalat sanayiinde veya Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanılan ve 31/12/2019 tarihine kadar alınan yeni makine ve teçhizat KDV'den istisna edilmiştir.

Madde kapsamında vergiden istisna edilen işlemleri yapan mükelleflerin istisna edilen işlemleri nedeniyle yüklendikleri verginin indirim konusu yapılması, indirim yoluyla telafi edilemeyen verginin ise iadesi mümkün olacak.

İstisna kapsamında alınan makine ve teçhizatın, teslim tarihini takip eden takvim yılının başından itibaren üç yıl içinde; Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetleri veya imalat sanayii dışında kullanılması veya elden çıkarılması hallerinde, zamanında alınmayan vergi alıcıdan, vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte tahsil edilecek. Zamanında alınmayan vergiler ile vergi cezalarında zamanaşımı, verginin tarhını veya cezanın kesilmesini gerektiren durumun meydana geldiği tarihi takip eden takvim yılının başından itibaren başlayacak. Bu hüküm 01/05/2018 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek.

OSB İLE KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİ

7103 sayılı Kanun'un 29'uncu maddesiyle, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun “Araçlar, kıymetli maden ve petrol aramaları ile ulusal güvenlik harcamaları ve yatırımlarda istisna” başlıklı 13'üncü maddesinin birinci fıkrasına eklenen bent ile organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin, su, kanalizasyon, arıtma, doğalgaz, elektrik, haberleşme tesisleri ile yol yapımına ve küçük sanayi sitelerindeki iş yerlerinin inşasına ilişkin, organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerine veya bunlar tarafından oluşturulan iktisadi işletmelere yapılan mal teslimleri ile hizmet ifaları katma değer vergisinden istisna tutuldu. Böylelikle, yatırımlar üzerindeki katma değer vergisi yükünün azaltılması amaçlanıyor.

Organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerine veya bunlar tarafından oluşturulan iktisadi işletmelere istisna kapsamında teslimde bulunan veya hizmet ifa eden mükelleflerin mal ve hizmet alımları ise genel hükümlere göre KDV'ye tabi olacak. Bu hüküm 01/04/2018 tarihi itibarıyla yürürlüğe girdi.

MEB'E BAĞLI OLULLARDA KANTİN İŞLETME

7103 sayılı Kanun'un 30'uncu maddesiyle, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun istisnalara ilişkin 17'nci maddesinin (4) numaralı fıkrasının (d) bendinde yapılan değişiklikle, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda kantin olarak belirlenen alanların okul aile birlikleri tarafından kiraya verilmesi işlemleri KDV'den istisna edildi. Bu hüküm 28/03/2018 tarihi itibariyle yürürlüğe girdi.

GEÇİCİ ÇÖZÜMLER TÜRKİYE’Sİ

Torba Yasa ile Gelir Vergisi Kanunu ve Vergi Usul Kanunu ile ilgili düzenlemelerden sonra bugün de sizlere Katma Değer Vergisi'ne ilişkin sınırlı düzenlemelerin neler olduğunu anlatmaya çalıştım.

Türk vergi sistemindeki temel sorunları çözmek ve kanunları yeniden yazmak yerine,  geçici çözümlerle Meclis'in ve mükelleflerin boşuna meşgul edildiği kanaatindeyim.

“Katma Değer Vergisi'nde 33 yıllık yapılamayan devrimi yapıyoruz…” sloganı ile yola çıkan ancak yapılması düşünülen düzenlemelerin, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilmediği 7104 sayılı Kanun'un hazin öyküsünü de önümüzdeki günlerde sizlerin dikkatine sunacağım.

sozcu-banner-1
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more