Mazinde bir tarih yatar

Koç Holding…
Türkiye'nin en büyük milli sermayesi olarak gözbebeği­mizdir.
Aydınlanmanın- çağdaşlaşma­nın-üretimin gücü-simgesidir.
Koç Topluluğu…
Vehbi Koç ile Mustafa Koç'un bizlere emanetidir.
Eminim ki; Ömer Koç lider­liğinde grup, Türkiye'ye daha büyük hizmetler yapmaya, de­ğer katmaya devam edecektir…
Gelelim asıl mevzuya…
Ali Koç Fenerbahçe başkan­lığına aday oldu.
Fakat:
– Bir kez söyledi, sustum…
– İkinci kez söyledi, sustum…
– Üçüncü kez söyledi, sus­tum…
Her konuşmasında şunu alış­kanlık haline getirdi:
“FB TV'ye taraftarımız olmayan çıkarıldı; hakkımızda konuşturuldu!”
Bugüne kadar medyaya neden çıkarılmadığımı bili­yordum; FB TV'ye niçin davet edildiğimi anlamamışım! De­mek Ali Bey aleyhinde konuş­mak için çağrılmışım! Ben de ne safmışım! Şaka bir yana:
FB TV'ye taraftar kimli­ğimle değil; gazeteci kimli­ğimle çağrıldım. Konu, Fener­bahçe'ye kurulan 3 Temmuz FETÖ kumpasıydı. Ki…
Ali Bey'e sormak isterim:
3 Temmuz FETÖ kumpasını ele alan programa beni değil de kimi çağıracaklardı? 30 yıldır -Gladio yapılanması olan- FETÖ konusunda haberler ya­pan, uyarılarda bulunan, maddi teklifleri elinin tersiyle itekleyip, sonunda Silivri zindanına tıkılan beni değil de, FB TV'ye kimi davet edeceklerdi?
Gazeteci olarak ekranday­dım ben! Gazeteciliğim taraftar­lığımdan çok önce gelir…
Keza:
Programda Ali Bey'in adı­nı telaffuz etmedim. Sadece 2010-2011 sezonunda değil; öncesi ve sonrasında -rahmet­li Süleyman Seba'dan Bank Asya'ya; Merkez Hakem Ku­rulu'ndan son maçta kaybedi­len şampiyonluklara kadar- FE­TÖ'nün neler yaptığını örnekler vererek açıkladım.
Teşekkür etmesi gerekenle­rin beni hedef yapmasını an­lamakta zorlanıyorum.

Önce ve sonra

Madem…
Ali Bey haftalardır saldırı­lara uğramama sebep olacak konuşmalar yapıyor. Ben de kafamdaki sorularımı paylaşa­yım…
Önce şunu belirteyim:
– Ali Koç, iyi bir Atatürk­çü'dür.
– Ali Koç, FETÖ mensubu filan değildir. Hakkındaki adli dosyalar ve şikayetler önemsizdir.
FETÖ'nün iktidar olduğu o karanlık dönemde kimi işa­damlarının, -AKP'yi yanında göremedikleri için- bu kötü güce boyun eğdikleri sır değil.
Kuşkusuz… İnsan korkar. Korkan kimse hakkında tek söz etmemeliyiz. Ama kor­ku, erdemlerin önüne set çeker; bunu da bilmeliyiz.
Ali Bey'in, 3 Temmuz süre­cinde iki tavrı oldu:
Önce: Aziz Yıldırım cezae­vine atıldığında kahramanca durdu.
Sonra: Aziz Yıldırım 10 aydır cezaevinde iken -ailesini gerekçe göstererek- bırakıp gitti.
Sormayalım mı:
Ailesinin isteğiyle dün FB yönetiminden ayrılan Ali Bey, ailesine rağmen bugün FB yönetimine niye talip? Ailesinin görüşünün değişme­diğini kendi açıklıyor!
Sakın bu sorudan Ali Bey'in adaylığına karşı çıktığım anlamı çıkmasın. Her FB'li gibi hakkıdır; çok da yakışır…
Ancak Aziz Yıldırım…
FB kumpas davası sona erdiğinde başkanlıktan çekileceğini; ve koltuğunu Ali Bey'e bırakacağını açıkla­mışken, Ali Bey'in Yargıtay kararını beklemeden adaylığını açıklamasının sebebi ne?
Sormayalım mı? Bu ül­kede herkes dokunulmaz­lık zırhı istiyor!
Evet Ali Bey aday olabi­lir; ve fakat bunun kulüpte yarattığı sıkıntıları görmezden gelemez.

19 aylık süreç

FETÖ kumpasına karşı Tür­kiye'nin en büyük sivil toplum dayanışması göste­ren FB taraftarı bölündü!
Her zorlu dönemde “Ata­türk'ün Askerleriyiz” diye bağı­ran taraftar, zamanla takımını ıslıklamaya, yönetimi istifaya çağırmaya başladı.
FETÖ karşısında çelikten duvar “Fenerbahçe Cum­huriyeti” son iki yıldır niye paramparça oldu?
Aziz Yıldırım en son 31 Mayıs 2015'te başkan seçildi. Yeni kongreye daha 19 ay varken Ali Bey'in adaylığını 24 Ekim 2016'da açıklaması kulübün-tribünün birliğinin bozulmasına sebep olmadı mı?
Bakınız:
Hayatımda Aziz Yıldırım ile bir kez yan yana geldim.
FB'liler ile sohbet ettiğimde niye Aziz Yıldırım'ı destek­lediğimi soruyorlar! Barce­lona'nın onursal başkanı Josep Sunyol'u örnek göste­riyorum. Cumhuriyet taraftarı olduğu için faşist Franco ta­rafından tutuklandı, öldürüldü ve kulüp bombalandı!
Büyük kulüp olmak, Başkan Sunyol gibi değerlere sahip çıkmakla mümkün ancak.
Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Cumhuriyeti'ni savunduğu için cezaevine atıldı. Bu dava sonuçlanana kadar vefa -vicdan örneği göstererek, Aziz Yıldırım'ın etrafında ke­netlenmesi gerekenler, salt futbol başarısı ge­rekçesiyle bu tarihi direnişi pasifize etti.
Benim karşı çıkışım:
– Aziz Yıldırım'ın yalnızlaştı­rılmasıdır.
– Aziz Yıldırım'ın tribünde yuhalanmasıdır.
– Aziz Yıldırım'ın yenilgiye uğratılma çabasıdır.
Fenerbahçe Kulübü…
Anadolu'ya/Mustafa Ke­mal'e silah gönderdiği için iş­gal kuvvetleri tarafından basılıp, kapısına kilit vurulup, başkanları Malta'ya sürülmesi­ne rağmen yenilmedi; tıpkı 3 Temmuz'da olduğu gibi… Bu nedenle “mazinde bir tarih yatar…”
Bugün FETÖ'yü ye­nen “Mustafa Kemal'in Askerlerinin” parçalan­masına; direnişin liderinin alçaltılmasına gönlüm razı olmadı.
Çıktım Fenerbahçe TV'de konuştum…
Hepsi bu Ali Bey…

sozcu-banner-1
Loading...