YKS (TYT-AYT) kaç soru var? YKS (TYT-AYT) konu dağılımı…

15 ve 16 Haziran 2019 tarihinde yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek adaylar sınavlarda kaç soru sorulacağını ve konu dağılımlarını merak ediyor. Peki, YKS (TYT-AYT) kaç soru var? YKS (TYT-AYT) konu dağılımı hakkında bilinmesi gereken tüm detayları haberimizde sizler için derledik...

YKS (TYT-AYT) kaç soru var? YKS (TYT-AYT) konu dağılımı…

Geçmiş yıllarda YGS ve LYS olan sınavlar kaldırıldı ve sistemde bir değişikliğe gidilerek bu sınavların yerine Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) geldi. YKS; Birinci Oturumda yapılacak Temel Yeterlilik Testi (TYT), İkinci oturumda yapılacak Alan Yeterlilik Testi (TYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olarak 3 oturumda gerçekleştiriliyor. Şimdi, 2019 YKS (TYT-AYT) kaç soru var? YKS (TYT-AYT) konu dağılımı hakkında bilinmesi gerekenlere bir göz atalım…

2019 YKS (TYT-AYT) KAÇ SORU VAR?

Birinci Oturumda yapılacak Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT); 40 Türkçe, Sosyal Bilimler; Tarih (5 soru), Coğrafya(5 soru), Felsefe(5 soru), Din Kültürü (5 soru) toplam 20 soru ve 40 Temel Matematik, 20 Fen Bilimleri; Fizik (7 soru), Kimya (7 soru), Biyoloji (6 soru) olmak üzere toplam 120 soru sorulacaktır.

İkinci oturumda yapılacak Alan Yeterlilik Testi'nde (AYT) Edebiyat-Sosyal Bilimler-1 Testinde 40, Sosyal Bilimler-2 Testinde 40, Matematik Testinde 40, Fen Bilimleri Testinde 40 olmak üzere 160 soru sorulacaktır.

Yabancı Dil Testi’nde (YDT) ise 80 yabancı dil sorusu sorulacak.

YKS (TYT-AYT) SINAV TAKVİMİ

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2019-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT): 15 Haziran 2019 (Cumartesi)

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2019-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT): 16 Haziran 2019 (Pazar)

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2019-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT): 16 Haziran 2019 (Pazar)

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi : 15 Haziran 2019 (Cumartesi), 10.15, 135 dakika
YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi : 16 Haziran 2019 (Pazar), 10.15, 180 dakika
YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi : 16 Haziran 2019 (Pazar), 15.45, 120 dakika olacağı tahmin edilmektedir.

yks sınav sözcü ile ilgili görsel sonucu

2019 YKS (TYT-AYT) KONULARI

TYT KONULARI

TYT sınavında 40 Matematik, 40 Türkçe, 20 Sosyal Bilimler ve 20 Fen Bilimleri sorusu sorulacak.

TYT TÜRKÇE KONULARI

1) Sözcük Anlamı
2) Söz Yorumu
3) Deyim ve Atasözü
4) Cümle Anlamı
5) Cümle Yorumu
6) Paragrafta Anlatım Tekniknleri
7) Paragrafta Konu-Ana Düşünce
8) Paragrafta Yapı
9) Paragrafta Yardımcı Düşünce
10) Ses Bilgisi
11) Yazım Kuralları
12) Noktalama İşaretleri
13) Sözcüğün Yapısı
14) Sözcük Türleri
15) Fiiller
16) Sözcük Grupları
17) Cümlenin Ögeleri
18) Cümle Türleri
19) Anlatım Bozukluğu

TYT MATEMATİK KONULARI

1- Sayılar
2- Sayı Basamakları
3- Bölme ve Bölünebilme
4- OBEB-OKEK
5- Rasyonel Sayılar
6- Basit Eşitsizlikler
7- Mutlak Değer
8- Üslü Sayılar
9- Köklü Sayılar
10- Çarpanlara Ayırma
11- Oran Orantı
12- Denklem Çözme
13- Problemler
14- Kümeler-Kartezyen Çarpım
15- Fonskiyonlar
16- Permütasyon
17- Kombinasyon
18- Binom
19- Olasılık
20- İstatistik
21- 2.Dereceden Denklemler
22- Karmaşık Sayılar
23- Polinomlar

TYT GEOMETRİ KONULARI

1- Doğruda ve Üçgende Açılar
2- Dik ve Özel Üçgenler
3- Dik Üçgende Trigonemetrik Bağıntılar
4- İkizkenar ve Eşkenar Üçgen
5- Üçgende Alanlar
6- Üçgende Açıortay Bağıntıları
7- Üçgende Kenarortay Bağıntıları
8- Üçgende Eşlik ve Benzerlik
9- Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları
10- Çokgenler
11- Dörtgenler
12- Yamuk
13- Paralelkenar
14- Eşkenar Dörtgen – Deltoid
15- Dikdörtgen
16- Çemberde Açılar
17- Çemberde Uzunluk
18- Daire
19- Prizmalar
20- Piramitler
21- Küre
22- Koordinat Düzlemi ve Noktanın Analitiği
23- Doğrunun Analitiği
24- Tekrar Eden, Dönen ve Yansıyan Şekiller

TYT FİZİK KONULARI

1- Fizik Bilimine Giriş
2- Madde ve Özellikleri
3- Hareket ve Kuvvet
4- Enerji
5- Isı ve Sıcaklık
6- Elektrostatik
7- Elektrik ve Manyetizma
8- Basınç ve Kaldırma Kuvveti
9- Dalgalar
10- Optik

TYT KİMYA KONULARI

1- Kimya Bilimi
2- Atom ve Periyodik Sistem
3- Modern Atom Teorisi
4- Kimyasal Türler Arası Tepkimeler
5- Kimyasal Hesaplamalar
6- Asit, Baz ve Tuz
7- Maddenin Halleri
8- Gazlar
9- Karışımlar
10- Endüstride ve Canlılarda Enerji
11- Kimya Her Yerde

TYT BİYOLOJİ KONULARI

1- Biyoloji Bilimi
2- Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşenler
3- Hücrenin Yapısı ve İşlevi
4- Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırması
5- Üreme
6- İnsanda Üreme Sistemi
7- Kalıtım
8- Modern Genetik Uygulamaları
9- Ekosistem Ekolojisi
10- Dünyamız
11- Canlılarda Enerji Dönüşümü
12- Solunum
13- İnsan Fizyolojisi (Sistemler)

TYT TARİH KONULARI

1- Tarih Bilimi
2- Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar
3- İlk Türk Devletleri
4- İslam Tarihi ve Uygarlığı
5- Türk-İslam Devletleri
6- Türkiye Tarihi
7- Beylikten Devlete (1300-1453)
8- Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453-1600)
9- Arayış Yılları (17. Yüzyıl)
10- Avrupa ve Osmanlı Devleti (18. Yüzyıl)
11- En Uzun Yüzyıl (1800-1922)
12- 20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti
13- 1. Dünya Savaşı – Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi
14- Kurtuluş Savaşında Cepheler
15- Türk İnkılabı
16- Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri
17- Türk Dış Politikası

TYT COĞRAFYA KONULARI

DOĞAL SİSTEMLER

– Doğa ve İnsan
– Dünya'nın Şekli ve Hareketleri
– Coğrafi Konum
– Harita Bilgisi
– İklim Bilgisi
– Yerin Şekillenmesi
– Doğanın Varlıkları

BEŞERİ SİSTEMLER

– Beşeri Yapı
– Nüfusun Gelişimi, Dağılışı ve Niteliği
– Göçlerin Nedenleri ve Sonuçları
– Geçim Tarzları

MEKANSAL BİR SENTEZ:TÜRKİYE

– Türkiye'nin Yeryüzü Şekilleri ve Özellikleri
– Türkiye İklimi ve Özellikleri
– Türkiye'nin Doğal Varlıkları
– Türkiye'de Yerleşme, Nüfus ve Göç

KÜRESEL ORTAM:BÖLGELER VE ÜLKELER

– Bölge Türleri ve Sınırları
– Konum ve Etkileşim
– Coğrafi Keşifler

ÇEVRE ve TOPLUM

– Doğa ile İnsan Arasındaki Etkileşim
– Doğal Afetler

TYT FELSEFE KONULARI

1- Felsefe'nin Konusu
2- Bilgi Felsefesi
3- Varlık Felsefesi
4- Ahlak Felsefesi
5- Sanat Felsefesi
6- Din Felsefesi
7- Siyaset Felsefesi
8- Bilim Felsefesi

TYT DİN KÜLTÜRÜ KONULARI

1- Kur'an-ı Kerim'in Anlaşılması ve Kavranması
2- İnsan ve Din
3- İslam ve İbadetler
4- İslam Düşüncesinde Yorumlar, Mezhepler
5- Hz. Muhammed'in Hayatı, Örnekliği ve Onu Anlama.
6- İslam ve Bilim, Estetik, Barış
7- Yaşayan Dinler ve Benzer Özellikleri

AYT KONULARI

AYT MATEMATİK KONULARI

1- Temel Kavramlar
2- Sayı Basamakları
3- Rasyonel Sayılar
4- Ondalıklı Sayılar
5- Basit Eşitsizlikler
6- Mutlak Değer
7- Üslü Sayılar
8- Köklü Sayılar
9- Çarpanlara Ayırma
10- Denklem Çözme
11- Oran-Orantı
12- Problemler
13- Kümeler
14- Fonksiyonlar
15- Permütasyon
16- Kombinasyon
17- Binom
18- Olasılık
19- İstatistik
20- 2. Dereceden Denklemler
21- Karmaşık Sayılar
22- Parabol
23- Polinomlar
24- Mantık
25- Eşitsizlikler
26- Logaritma
27- Diziler
28- Seriler
29- Limit ve Süreklilik
30- Türev
31- İntegral

AYT GEOMETRİ KONULARI

1- Doğruda ve Üçgende Açılar
2- Dik ve Özel Üçgenler
3- Dik Üçgende Trigonemetrik Bağıntılar
4- İkizkenar ve Eşkenar Üçgen
5- Üçgende Alanlar
6- Üçgende Açıortay Bağıntıları
7- Üçgende Kenarortay Bağıntıları
8- Üçgende Eşlik ve Benzerlik
9- Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları
10- Çokgenler
11- Dörtgenler
12- Yamuk
13- Paralelkenar
14- Eşkenar Dörtgen – Deltoid
15- Dikdörtgen
16- Çemberde Açılar
17- Çemberde Uzunluk
18- Daire
19- Prizmalar
20- Piramitler
21- Küre
22- Koordinat Düzlemi ve Noktanın Analitiği
23- Doğrunun Analitiği
24- Tekrar Eden, Dönen ve Yansıyan Şekiller
25- Dönüşümlerle Geometri
26- Trigonometri
27- Çemberin Analitiği

AYT FİZİK KONULARI

1- Fizik Bilimine Giriş
2- Madde ve Özellikleri
3- Hareket ve Kuvvet
4- Enerji
5- Isı ve Sıcaklık
6- Elektrostatik
7- Elektrik ve Manyetizma
8- Basınç ve Kaldırma Kuvveti
9- Dalgalar
10- Optik
11- Kuvvet ve Hareket
12- Çembersel Hareket
13- Basit Harmonik Hareket
14- Dalga Mekaniği
15- Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktive
16- Modern Fizik
17- Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları

AYT KİMYA KONULARI

1- Kimya Bilimi
2- Atom ve Periyodik Sistem
3- Modern Atom Teorisi
4- Kimyasal Türler Arası Tepkimeler
5- Kimyasal Hesaplamalar
6- Asit, Baz ve Tuz
7- Maddenin Halleri
8- Gazlar
9- Karışımlar
10- Sıvı Çözeltiler
11- Kimya ve Enerji
12- Tepkimelerde Hız ve Denge
13- Kimya ve Elektrik
14- Karbon Kimyasına Giriş
15- Organik Bileşikler
16- Endüstride ve Canlılarda Enerji
17- Kimya Her Yerde
18- Hayatımızdaki Kimya

AYT BİYOLOJİ KONULARI

1- Biyoloji Bilimi
2- Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşenler
3- Hücrenin Yapısı ve İşlevi
4- Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırması
5- Üreme
6- İnsanda Üreme Sistemi
7- Kalıtım
8- Modern Genetik Uygulamaları
9- Ekosistem Ekolojisi
10- Dünyamız
11- Canlılarda Enerji Dönüşümü
12- Solunum
13- İnsan Fizyolojisi
14- Endokrin Sistemi
15- Duyu Organları
16- Destek ve Hareket Sistemi
17- Sindirim Sistemi
18- İnsanda Sinir Sistemi
19- Dolaşım Sistemi
20- Genden Proteine
21- Hayatın Başlangıcı ve Evrim
22- Bitkisel Dokular
23- Bitki Biyolojisi
24- Kominite ve Popülasyon Ekolojisi

AYT EDEBİYAT KONULARI

1- Güzel Sanatlar ve Edebiyat
2- Coşku ve Heyecan Dile Getiren Metinler (Şiir)
3- Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler
4- Öğretici Metinler (Edebiyat 9. Sınıf)
5- Tarih İçinde Türk Edebiyatı
6- Destan Dönemi Türk Edebiyatı
7- İslam Uygarlığı Çevresinde Gelişen Türk Edebiyatı
8- Batı Tesirindeki Türk Edebiyatına Giriş (Yenileşme Dönemi Türk Edebiyatı)
9- Tanzimat Dönemi Edebiyatı (1860-1896)
10- Servet-i Fünun Edebiyatı (Edebiyat-ı Cedide) (1896-1901) ve 11- Fecr-i Ati Topluluğu (1909-1912)
12- Milli Edebiyat Dönemi (1911-1923)
13- Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı (1923-…)
14- Cumhuriyet Döneminde Öğretici Metinler
15- Cumhuriyet Döneminde Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir)
16- Cumhuriyet Döneminde Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler

AYT COĞRAFYA-1 KONULARI

1- Doğal Sistemler
2- Beşeri Sistemler
3- Mekansal Sentez Türkiye
4- Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler
5- Çevre ve Toplum
6- Ekonomik Faaliyetler

AYT TARİH KONULARI

1- Tarih Bilimi
2- Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar
3- İlk Türk Devletleri
4- İslam Tarihi ve Uygarlığı
5- Türk-İslam Devletleri
6- Türkiye Tarihi
7- Beylikten Devlete (1300-1453)
8- Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453-1600)
9- Arayış Yılları (17. Yüzyıl)
10- Avrupa ve Osmanlı Devleti (18. Yüzyıl)
11- En Uzun Yüzyıl (1800-1922)
12- 1881'den 1919'a Mustafa Kemal
13- Milli Mücadele'nin Hazırlık Dönemi
14- Kurtuluş Savaşı'nda Cepheler
15- Türk İnkılabı
16- Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri
17- Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
18- Atatürk'ün Ölümü
19- Yüzyılın Başlarında Dünya
20- İkinci Dünya Savaşı
21- Soğuk Savaş Dönemi
22- Yumuşama Dönemi ve Sonrası
23- Küreselleşen Dünya
24- Türklerde Devlet Teşkilatı
25- Türklerde Toplum Yapısı
26- Türklerde Hukuk
27- Türklerde Ekonomi
28- Türklerde Eğitim
29- Türklerde Sanat

AYT COĞRAFYA-2 KONULARI

1- Doğal Sistemler
2- Beşeri Sistemler
3- Mekansal Sentez Türkiye
4- Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler
5- Çevre ve Toplum
6- Ekonomik Faaliyetler

AYT FELSEFE GRUBU VE DİN KÜLTÜRÜ KONULARI

1- Felsefe'nin Konusu
2- Bilgi Felsefesi
3- Varlık Felsefesi
4- Ahlak Felsefesi
5- Sanat Felsefesi
6- Din Felsefesi
7- Siyaset Felsefesi
8- Bilim Felsefesi

Mantık Konuları

– Mantığa Giriş
– Klasik Mantık
– Mantık ve Dil
– Sembolik Mantık

Psikoloji Konuları

– Psikoloji Bilimini Tanıyalım
– Psikolojinin Temel Süreçleri
– Öğrenme Bellek Düşünme
– Ruh Sağlığının Temelleri

Sosyoloji Konuları

– Sosyolojiye Giriş
– Birey ve Toplum
– Toplumsal Yapı
– Toplumsal Değişme ve Gelişme
– Toplum ve Kültür
– Toplumsal Kurumlar

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları

– Kur'an-ı Kerim'in Anlaşılması ve Kavranması
– İnsan ve Din
– İslam ve İbadetler
– İslam Düşüncesinde Yorumlar, Mezhepler
– Muhammed'in Hayatı, Örnekliği ve Onu Anlama.
– İslam ve Bilim, Estetik, Barış
– Yaşayan Dinler ve Benzer Özellikleri
– İslam Düşüncesinde Tasavvuf
– Yaşayan Dinler ve Benzer Özellikler
– Hazreti Muhammed
– Vahiy ve Akıl Kur'an Yorumları

YDT KONULARI

YKS Yabancı Dil testinde toplam 80 soru sorulacak.

YDT YABANCI DİL KONULARI

1- Kelime Bilgisi
2- Dil Bilgisi
3- Cloze Test
4- Cümleyi Tamamlama
5- İngilizce Cümlenin Türkçe Karşılığını Bulma
6- Türkçe Cümlenin İngilizce Karşılığını Bulma
7- Paragraf Anlamca Yakın Cümleyi Bulma
8- Paragrafta Anlam Bütünlüğünü Sağlayacak Cümleyi Bulma
9- Verilen Durumda Söylenecek İfadeyi Bulma
10- Diyalog Tamamlama
11- Anlam Bütünlüğünü Bozan Cümleyi Bulma

YKS'ye nasıl hazırlanılır? YKS'ye gireceklere öneriler... İlginizi Çekebilir YKS'ye nasıl hazırlanılır? YKS'ye gireceklere öneriler...
Loading...