Sözcü Plus Giriş

Parkta yapılaşmayı yargı durdurdu

Maltepe’de 63.5 dönümlük bölge parkında yapılaşmayı arttıran imar planı, idare mahkemesi tarafından durduruldu. Bilirkişi raporunda, deprem riski de göz önüne alınarak korunup geliştirilmesi gerekirken yeşil alanda yapı yoğunluğunun arttırılması şehircilik ilkelerine aykırı bulundu.

Özlem GÜVEMLİ
16:19 -
Parkta yapılaşmayı yargı durdurdu

Maltepe Başıbüyük mahallesinde bölge parkı niteliğindeki 63.5 dönümlük yeşil alanda yürüyüş yolları, seyir terasları, kameliye gibi açık alanlar ve  İBB tarafından yapılmış sosyal tesisler bulunuyordu. Söz konusu alan 2006 yılında “park, rekreasyon alanı” fonksiyonuna sahipti. 2012 yılında bu fonksiyona “sosyal kültürel tesis” işlevi eklendi.

İBB burada sosyal donatı alanları ihtiyacının karşılanması amacıyla “Maltepe Başıbüyük Park Düzenlenme Avan Projesi” hazırlamıştı.

Proje doğrultusunda ruhsatlar düzenlenerek imalatlar yapılmaya başlandı ancak bu sırada İBB, plan değişikliğine giderek yapılaşma hakkını arttırdı.

Plan değişikliğine ilişkin hazırlanan komisyon raporunda Başıbüyük Mahallesi sınırları içerisindeki mevcut yerleşik nüfusa ilaveten yapılan yeni toplu konut projeleri neticesinde getirilen ek nüfus nedeniyle 0.03 emsal olan yapılanma koşullarının bölgedeki sosyal donatı alanı ihtiyacını karşılamakta yetersiz kaldığı savunuldu. Emsal 0.05'e çıkarıldı.

Plan notlarında “sosyal kültürel tesis” alanında  İBB tarafından yapılan hizmetlere yönelik sosyal tesisler, dini tesis, konferans salonu gibi fonksiyonların yer alabileceği belirtildi. Plan değişikliği, istifa eden eski AKP'li  İBB Başkanı Kadir Topbaş döneminde 17 Mart 2017 tarihinde onaylandı. Plan değişikliğine karşı Maltepe Belediyesi'nin CHP'li Meclis Üyesi ve başkan vekili Hasan Gökkaya,  yoğunluk artışına sebep olacağı ve  kamu yararı taşımadığı gerekçesiyle iptal davası açtı.

ÇEVRESİ KONUT BÖLGESİ

Dosyayı inceleyen İstanbul 12. İdare Mahkemesi, 27 Haziran 2019 tarihinde oy birliği ile planın yürütmesini durdurdu. Dava kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda, söz konusu alanın Başıbüyük Mahallesi'nde 63.5 dönümlük yüzölçümünde alanın ortasında kalan tescil dışı alan olduğu ve  yakın çevresinde gelişme konut alanı olarak yapılaşmasını sürdüren bir konut bölgesi bulunduğu belirtildi. Konum olarak önemli bir manzara noktası olduğu, mevcut haliyle açık yeşil alan olarak düzenlendiği kaydedildi.

BİLİRKİŞİ:KENT PARKI OLMALI

Plan değişikliği ile rekreasyon alanının nüfusunun önemli ölçüde artmakta olan Maltepe ilçesinin konut alanları içinde büyük bir kent parkı olarak kullanılabileceği, içinde küçük spor alanları, oyun alanları, gölgelikler, yaya ve bisiklet yolları, botanik bahçeleri gibi işlevlerin yer aldığı büyük bir kentsel parkın oluşturulmasının taşınmazın büyüklüğü nedeniyle “bioklimatik etki” yaratabileceği belirtildi. Bu konunun ekolojik bütünlük içinde değerlendirilmesi gerektiği, deprem riski başta olmak üzere açık ve yeşil alanların korunması geliştirilmesi gerekliliğine karşı rekreasyon ağırlıklı gelişme gösteren bir açık alanın daha çok yapılaşmaya açılacak şekilde plan değişikliği yapılmasının plan yapım, yöntem ve tekniklerine uygun olmadığı vurgulandı.

OYBİRLİĞİ İLE DURDURULDU

Bilirkişi raporunu esas alan mahkeme, imar planı değişikliğini planlama tekniği açısından hukuka uygun olmadığı sonucuna vardı. Hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden teminat alınmaksınız yürütmenin durdurulmasına 27 Haziran 2019 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more