YSK gerekçesinin matematiği ve muhtemel itirazlar

YSK büyük ihtimalle bugün/yarın İstanbul seçimleriyle ilgili gerekçeli kararını açıklayacak.
Sızan bilgiye göre sadece gerekçe (4 üyenin karşı oy yazıları dışında) 200 sayfa olacakmış.
Bu bilgiyi işittiğinizde ya da okuduğunuzda siz de “200 sayfa ise hayli fazla gerekçeleri varmış” hissine kapıldınız mı?
Ankara sokaklarında dün kiminle konuştuysam bu hisse kapılmıştı.
Ben şahsen kapılmadım, çünkü 200 sayfanın önemli kısmının mevzuat ile ilgili “kopyala/yapıştır” bölümleri ve ek belge ve listelerden oluşacağını düşünüyorum.
Neden mi?
Anlatayım:
Kısa kararda iptal kararının “Bir kısım sandık kurullarının ilçe seçim kurullarınca kanuna aykırı oluşturulması ve bu hususun da seçim sonucuna müessir olması nedeniyle” alındığı yazılıydı.
Haliyle, uzun gerekçede bu cümlenin çizdiği sınırın dışına çıkılamaz.
Yani kaç sayfa olursa olsun sadece sandık kurullarının oluşumu konusundaki kanuna aykırılığın ve kanuna aykırı oluştuğu söylenen sandık kurullarının sonuca nasıl tesir ettiğinin anlatıldığı bir gerekçe olmak zorunda.
“Seçmen kütükleriyle ilgili iddialar”, “kısıtlı seçmenler”, “çalınan oylar” kısa kararda belirtilmediği için gerekçeli kararda yer alması beklenmiyor.
İstanbul'la ilgili şu rakamlar, büyük ihtimalle YSK gerekçeli kararının ana omurgasını oluşturacak:
– Sandık kurullarındaki kamuda çalışan ama sözleşmeli olanların sayısı: 16824
– Sandık kurullarındaki kamuda çalışmayan üyelerin sayısı: 3852
– Kamuda çalışmayan sandık kurulu başkanı sayısı: 877
– Oy sayım döküm cetveli olmayan sandık sayısı: 22
– Oy sayım döküm cetveli mühürsüz ve imzasız olan sandık sayısı: 101
– Cetveli olmayan/imzasız-mühürsüz 103 sandıktaki seçmen sayısı:(yaklaşık) 42 bin
– Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki fark: 13963
YSK gerekçesinde büyük ihtimalle 42 bin rakamı 13 bin 963'ten büyük olduğu için bu durumun seçimin sonucunu etkileyeceği, bu nedenle de iptal kararı alındığı görüşüne yer verecek.
YSK'nın “Sorun sandık kurulu ise aynı zarftaki diğer üç oyu neden iptal etmiyorsunuz” sorusuna yanıtı da şu olacak:
“İlçelerdeki sorunlu sandıklardaki oy sayıları, 1. ile 2. Aday arasındaki oy farkından düşük olduğundan ilçelerde sonuca tesir etmediği tespit edildi.”
Kısıtlı seçmen ve seçmen kütüğü ile ilgili itirazlarını kabul ettiremeyen AK Parti'lilerin, bugüne kadar “Sandık kurulu aynı ise aynı zarfta üç temiz bir sorunlu oy nasıl oluyor” sorusuna verdiği yanıtları kronolojik olarak anımsayalım mı?
1 – İlçelere itiraz etmediler. O nedenle sadece itiraz edilen iptal edilir. (“YSK aynı kurul için sadece bir pusulaya yapılan itirazı usulen kabul etmeyebilirdi. Maltepe ve Büyükçekmece'ye itiraz edilmişti ama iptal kararı gelmedi” eleştirisi üzerine gündemden düştü.)
2 – Sandık kurulu başkanı AK Parti adayına oy verecek gibi görünenlere büyükşehir pusulasını vermedi. Sadece ilçe pusulalarını verdi. (“Vatandaşın hangi partiye oy verdiğini görüntüsünden mi anladılar” ve “Peki toplamda büyükşehir oy pusulası sayısı neden ilçe pusulası sayısından fazla çıktı” soruları ile çürütüldü.)
3 – Büyükşehir'de sonuçları sorunlu sandıklar, ilçelerde ilçe sonuçlarını değiştirmeye yetmiyor.
Üçüncü ve en son gerekçenin de bir çok çelişkisi var.
Örneğin, iptal gerekçesi (kanun gereği) sandık kurulu başkanlarının kamuda çalışmıyor olması ise sorunlu sandık kurulu sayısı 123 değil 877 olmalıydı. Bu da bazı ilçelerde de iptal kararı alınmasını gerektirebilirdi.
Örneğin, iptal gerekçesi (kanun gereği) sandık kurulundaki iki asıl üyenin kamuda çalışmıyor olması ise dikkate alınması gereken rakam 3852'ydi. Bu da bazı ilçelerde iptale yol açabilirdi.
Diğer taraftan bulunamayan ya da imzasız-mühürsüz olan oy sayım döküm cetvelleri iptal gerekçesi olabiliyorsa bu sadece sandık kurulu başkanı sivil olan 123 sandıkta değil, kamu görevlisi başkanı olan sandık kurullarında da iptal gerekçesi olabilir.
Çünkü hiçbir kanunda, seçim iptali için sandık kurulu ve oy sayım/döküm cetveli şartlarının aynı anda aynı sandıkta gerçekleşmesi şartı yer almıyor.
Eminim, bu gerekçelerle ilgili sizin de aklınızda bir çok soru oluşuyordur.
Bakalım YSK'nın gerekçelerinde bu soruların kaçına yanıt bulabileceğiz?