Mısır’ın darbeci diktatörü de sallanıyor!

Filin hamileliği 22 aydır. Tavşan 2-3 haftada doğuruyor. Tavşan hamileliği benzeri darbe doğuran, karşı darbe doğuran ve yeniden karşı darbenin karşı darbesini doğuran ülkeler var.

Mısır onlardan biri!

Yine hamile kaldı.

Doğurdu doğuracak.

Bir bölüm halk, başkentte ve birçok kentte doğrudan “Sisi istifa…” diye bağırarak sokağa döküldüler. Mısır halkı eskiden sokağa çıktığında “ekmek-özgürlük-eşitlik” diye bağırırlardı.

Bu kez direkt istifa istiyor.

Mısır'ın ABD destekli darbeci diktatörü Abdulfettah Sisi, Savunma Bakanı idi ve seçimle gelmiş Müslüman Kardeş (İhvan) Muhammed Mursi'yi darbeyle devirmişti. Devrik Mursi, mahkeme salonunda yargılanırken 4 ay önce öldü. Ve şimdi Mısır'ın son darbeci diktatörü Sisi'nin koltuğu da sallanmaya başladı.

Sisi, darbeyle gelmişti.

Darbeyle gidici…

Mısır'ın sancısı yine tuttu.

★★★

Demokratik ülkeler; Almanya, İngiltere, Fransa, Norveç, İsveç ve diğerlerinde darbe, karşı darbe olmuyor. Güçleri tek elde toplamıyorlar, tek adama teslim etmiyorlar. Yasama, yürütme, yargı, basın ayrı ayrı ellerde olduğu için darbeye ihtiyaç duymadan ülkeyi kötü yönetenlerin hesabını sandıkta görüyorlar. Ne zaman ki, bir ülkede bütün güçler tek bir adamın elinde toplanıyor o ülke kötü yönetiliyor. Tek adam ile kötü yönetim beraber, birbirini besliyorlar fakat sonunda tek adam ile kötü yönetimi ikisi birlikte yıkılıyor. Bu tip ülkeler darbe doğurmakta tavşan hızından kurtulamıyor.

Mursi, İslamcı diktatördü.

Sisi, Amerikancı diktatör.

Trump, “Sisi benim en sevdiğim diktatörüm” demişti. Sisi, kendisinin 2030 yılına kadar başta kalmasını sağlayan bir anayasa yaptırmış ve katılım oranı sadece yüzde 44 olan referandumda “tek adam anayasasını” halka onaylatmıştı.

★★★

Zavallı Mısır halkı!

Aşamadı darbeciliği!

Mehmet Ali adlı eski Sisi destekçisi, sinemacı, müteahhit ve orduya silah satan biri kaçıp sığındığı İspanya'dan “Mısır halkı sefalet içinde Sisi ise kendine saraylar yaptırıyor. Oğullarını ve akrabalarını üst görevlere atıyor” diye videolar yayınlayarak sokağa dökülme çağrısı yaptı.

Çağrı tuttu.

Halk sokaklarda.

“Allah tektir.

Sisi Allah'ın düşmanıdır” diye bağırıyorlar. Sisi ise “Sarayları kendim için yaptırmadım, halkın malıdır” diye kendini savunuyor!

★★★

Ekonomisi batık.

Mısır ciddi kriz içinde.

Yüksel enflasyon, yüksek bütçe açığı, yüksek işsizlik, yüksek cari açık, yüksek dış borca bağımlılık, yüksek yoksulluk içinde. Her 3 Mısırlıdan biri günlük 1.40 dolar olan yoksulluk sınırının altında yaşıyor.

Özetle!

Sisi'ye halk desteği yok.

Trump'ın sevgili diktatörünün koltuğu sallanıyor! ABD, AB ve İsrail, Mısır'da at değiştirebilir.

Halk uyanmazsa!

Bir darbeci gider.

Diğer darbeci gelir.

1000 yıl sürer!

Yazık Mısır'a!