Sözcü Plus Giriş
ÜMİT ZİLELİ

Korkusuz Gazetesi’nin Medipol Üniversitesi’ni hedef alan gerçek dışı ve itibar zedeleyici haberine cevabımızdır

11 Ekim 2019

Korkusuz Gazetesi'nin 31.07.2019 tarihli nüshasında 11. sayfada  “ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ DENİZ YEMEYEN DOMUZ!” başlığıyla yayınlanan gerçek dışı haber içeriklerinde müvekkil kurumu hedef alan iftira niteliğinde birtakım asılsız iddialara yer verilmiştir.

Gazetede yer alan düzeltmeye muhtaç manşet ve işbu yazı içeriğinde müvekkil kurum hakkında gerçek dışı iddialara yer verilmekle kalınmamış, işbu yazı marifetiyle müvekkil kurumun toplum nezdindeki saygınlığı ve ticari itibarı zedelenmeye çalışılmıştır.

Basın/Gazetecilik meslek ilkelerini çiğneyerek yapılan haber ve yazılan yazı her ne kadar tarafımızca muhatap alınmak istenmese de kamuoyunun yalanlarla meşgul olmaması ve gerçeklerin kayda geçmesi adına bu tekzip metni hazırlanmıştır.

Söz konusu haberde, Atatürk Orman Çiftliği'ne ait 555 bin metrekare alanın müvekkil kuruma devredildiği iddia edilmiştir. Atatürk Orman Çiftliği'ne ait bir alan müvekkil kuruma tahsis edilmemiş olup, müvekkil kurum Atatürk Orman Çiftliği dışındaki bir araziyi bedelini ödeyerek kiralamıştır. Nitekim eğitime uygun bina ve arsaların eğitime destek amacıyla üniversitelere tahsisi yasal bir uygulamadır. Bu gibi uygulamaların yakışıksız tanımlamalarla itham edilmesi sadece müvekkil kuruma yönelik bir karalama faaliyeti olmakla kalmaz, aynı zamanda Türkiye'deki birçok üniversiteyi haksız yere töhmet altında bırakır. Nitekim bugüne kadar birçok üniversiteye birçok arsa ve bina tahsis edilmiştir. Bu gibi yapıların, tarihi kimlikleriyle korunması ve yaşatılması amacı, hatta şartıyla kamu hizmeti veren kurumlara tahsisi müvekkil kuruma has ve ayrıcalıklı bir durum değildir. Müvekkil kuruma hibe edilmeyen, sadece kiralanan arsanın ‘verildi' yüklemiyle haberleştirilmesi, en iyimser yaklaşımla hukuki bir gerçeğin tahrif edilmesi anlamına gelmektedir.

Nitekim haber içeriklerinde, hiçbir zaman Ankara Medipol Üniversitesi'nde mütevelli heyet başkanı, üye veya yönetici olarak yer almamalarına, bakanlık görevlerine başlamalarının hemen ertesi günü İstanbul Medipol Üniversitesi'ndeki üyelik dahil tüm görevlerinden ayrılmalarına rağmen T.C. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın adlarının ısrarla yer alması, karalama kampanyasında bilinçli bir kasıt olduğunun açık delilidir.

Korkusuz Gazetesi'nin gerçeğe aykırı, hiçbir somut gerekçesi olmayan, hakaret ve iftira niteliğindeki 31.07.2019 tarihli haberleri ile ilgili tüm yasaklarımızı hızlı, eksiksiz ve etkin bir şekilde kullanacağımızı, kamuoyuna saygılarımızla sunarız.

MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ

Vekili Av. Ömer Faruk KARAGÜZEL